Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

UCZNIU, RODZICUSP5przeczytaj zanim rozpocznie sięrok szkolny 2020/2021

wyk. A.Kus- Kokowska

Rozpoczął się nowy rok szkolny.Cieszymy się na spotkanie z Wami.Jednak w trosce o zdrowie nas wszystkich przestrzegajmy podstawowych zasad bezpieczeństwa.

UCZNIU

Jeśli jesteś uczniem kl. I-VIII wchodząc do szkoły dezynfekuj dłonie płynem, który przygotowaliśmy przy wejściu.

Gest powitania na początku spotkania to bardzo miły zwyczaj. Wykaż się pomysłowością i wymyśl jakiś oryginalny, bezdotykowy sposób powitania z kolegami i koleżankami.

Przemieszczaj się tylko po korytarzu szkolnym, na którym jest Twoja sala lekcyjna.A jeśli musisz iść na inny korytarz, unikaj bliskiego kontaktu z innymi osobami.

Nie dotykaj poręczy schodów.

Podczas przerw:

-pozostań w sali lekcyjnej,

-przemieszczając sie po korytarzu unikaj zbyt bliskich kontaktówz innymi osobami- w miejscach wspólnnych (np. na korytarzu noś maseczkę lub przyłbicę)

Pamiętaj o częstym myciu rąk, najlepiej na każdej przerwie i obowiązkowo po wyjściu z toalety, a także przed posiłkiem.

PLAC ZABAW

Jest wyłączony z użytku.(spokojnie- mamy nadzieję, że nie potrwa to długo....)

Na terenie szkoły nie musisz, ale możesz zakrywać usta i nos.

Jeśli źle się czujesz poinformuj o tym nauczyciela. A jeśli zdarzy się to przed wyjściem do szkoły w domu- powiedz o tym dorosłym.

Jeśli coś cię niepokoi-zapytaj lub powiedz o tym dorosłym.

Korzystaj wyłącznie z własnych przyborów.

Jeśli korzystasz z posiłków w naszej stołówce-przestrzegaj godziny przydzielonej dla twojej klasy. Szczegóły znajdziesz już wkrótce na stronie Szkoły..

Zabawki, maskotki, gry lub inne ważne dla Ciebie przedmioty,które nie są potrzebne do zajęćw szkole- niech czekają na Ciebiew domu.

Podczas kichania i kasłania zasłaniaj twarz najlepiej łokciem lub zewnętrzną stroną Twojej niepiszącej ręki. Następnie umyj dłonie wodą z mydłem.

RODZICU

Swoje przyjścia do szkoły ogranicz do minimum.

A jeśli już musisz to konieczne-zakrywaj usta i nos, dezynfekuj dłonie płynem ustawionym przy wejściu-bezdotykowa dezynfekcja rąk.

Kontaktuj się z nauczycielem, sekretariatem szkoły telefonicznie, a także poprzez dziennik elektroniczny lub inny ustalony z daną osobą sposób.

Po skończonych zajęciach czekaj na swoje dziecko przed szkołą.

18/2077263

nr tel.

Jeśli zauważysz u swojego dziecka niepokojące objawy, skorzystaj z teleporady lekarskiej i nie posyłaj go do szkoły. Poinformuj o tym wychowawcę.

Jeśli na terenie szkoły zauważymyu Twojego dziecka niepokojące objawy bezzwłocznie skontaktujemy się z Tobą.

Miej zawsze włączony i naładowany telefon.

Zapoznaj się z procedurami bezpieczeństwa, które znajdują się na stronie Szkoły.

RODZICU PRZEDSZKOLAKA

Przypomnij swemu dziecku o częstym myciu dłoni oraz by nie kładło ich do ust. To samo dotyczy jakichkolwiek innych przedmiotów, czy zabawek.

DBAJMY

O

WŁASNE

BEZPIECZEŃSTWO

ORAZ

O

BEZPIECZEŃSTWO

INNYCH.