Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Katecheza 7Temat: Co to znaczy wierzyć?

ZADANIA1. Podaj inne niż na rysunku sytuacje z życia, w których konieczne jest zaufanie do drugiego człowieka.2. Podziel podane zdania na te, które dotyczą wiedzy, i te, które wyrażają wiarę.Chodzę do szkoły.Dwa razy dwa równa się cztery.Warszawa jest stolicą Polski.Moja babcia bardzo mnie kocha.Jestem człowiekiem.Jutro też będzie dzień.Bóg jest dobry.Wczoraj w Szczecinie padał deszcz.Dlaczego przy niektórych zdaniach miałeś wątpliwości, czego dotyczą: wiedzy czy wiary?3. Przeczytaj pierwszy fragment Ewangelii według św. Mateusza.A. Wskaż zdania, które mówią: a) o tym, że św. Piotr zachwycił się Jezusem; b) o jego posłuszeństwie Jezusowi; c) o zwątpieniu; d) o potrzebie zawierzenia Jezusowi.B. Dopasuj elementy opowieści ewangelicznej do ich przenośnego znaczenia (uwaga: jest wśród nich jedno zbędne):I. jezioroa. zaufanie Bogu w cierpieniuII. łódźb. zwątpienie, rozpaczIII. fale i wiatrc. dom, szkołaIV. chodzenie po tafli wodyd. przyjacieleV. tonięciee. choroba bliskiej osobyVI. podanie ręki przez Jezusaf. pomoc Boża, łaska wiaryg. życie, świat4. We fragmentach Ewangelii według św. Mateusza wskaż zdania, które uzasadniają, że wiara była dla Piotra:a) zadaniemb) łaską.

Modlitwa do Ducha Świętego przed naukąDuchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj mi ochoty i zdolności,aby ta nauka była dla mnie z pożytkiem doczesnym i wiecznym.Przez Chrystusa, Pana naszego.Amen