Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Katecheza 2.Temat: Wierzę, mam nadzieję, kocham

Hymn o miłościGdybym mówił językami ludzi i aniołów,a miłości bym nie miał,stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.albo cymbał brzmiący.Gdybym też miał dar prorokowaniai znał wszystkie tajemnice,i posiadał wszelką wiedzę,i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.a miłości bym nie miał,byłbym niczym. Takwięc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:z nich zaś największa jest miłość.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Dzień dobry, drodzy uczniowie!Rozpocznijmy, to nasze dzisiejsze spotkanie, wspólną modlitwą:Duchu Święty, natchnij nas,Miłości Boża, pochłoń nas,na właściwą drogę zaprowadź nas.Maryjo, Matko, spójrz na nas,z Jezusem błogosław nam.Od wszelkiego złego,od wszelkiego złudzenia,od wszelkiego niebezpieczeństwazachowaj nas.Amen.

POMYŚL I WYKONAJ ZADANIE1. Wykonaj zadanie na karcie pracy nr 1.2. Przeczytaj fragment 1 Listu do Koryntian. Wskaż najważniejszą linijkę (wers) tekstu. Uzasadnij swój wybór.3. Jak słowa 1 Listu do Koryntian mogłyby pomóc bogatemu młodzieńcowi z przypowieści z poprzedniej katechezy w podjęciu decyzji życiowej?