Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Opracowała: Zyta Czechowska

Dzień Kropki

Opracowała: Zyta Czechowska

Zadanie

Ułóż ruchome koła na planszy w odpowiednich miejscach- na tych samych kolorach.

Opracowała: Zyta Czechowska

Zadanie

Ułóż kropki na właściwych polach na macie. Dopasuje według koloru.

Opracowała: Zyta Czechowska

Zadanie

9

9

9

12

11

11

10

8

Ile kropek, w każdym kolorze znajduje się na macie. Właściwą liczbę dopasuj do kropki.

Opracowała: Zyta Czechowska

Zadanie

4

1

0

3

5

2

6

Oblicz sumę każdego rzędu pionowego i poziomego, dodając wartość poszczególnych kropek.

Kod znajduje się obok maty. Działania zapisz w zeszycie.