Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Curso

Informació

2020 - 2021

Información

La informació d'aquesta pàgina s'actualitzarà constantment.La información de esta página se actualizará constantemente

ÍNDEX

iNTRODUCCIÓ

1R a 4t PRIM

5é i 6e PRIM

ESO

INFANTIL

gràcies

SECRETARIA ADMINISTRACIÓ

Hàbits d'higiene i seguretat

Normes generals

COL·LEGI LA PRESENTACIÓN

CURS 2020/21

Menjador, permanències

INTRODUCCIÓ

UN CURS DIFERENT

Aquest curs serà diferent. La nostra intenció, però, és que els xiquets i xiquetes vinguen al col·legi amb la mateixa il·lusió i amb tota la seguretat possible.Aquest documentHem creat aquest document amb la intenció de poder facilitar-vos tota la informació pràctica actualitzada.Ací trobareu.

Horaris

Recomanacions

Normes

CURS 2020/21

COL·LEGI LA PRESENTACIÓN

Segur que la situació anirà canviat i que l'administració publicarà més normes. Quan això passe, nosaltres anirem adaptant el nostre funcionament i us ho farem saber immediatament.Però pensem que és important que tingueu a la mà, i d'una forma accessible, quines són les distintes normes que s'apliquen en el centre, en aquest moment, per a cada nivell.

Us indiquem també algunes recomanacions generals que seran molt útils per al bon funcionament del curs: puntualitat, aspectes d'higiene i seguretat...

Trobareu també la relació dels diferents horaris: entrades i eixides, menjadors, permanències...

NORMES GENERALS

febre i altres símptomes

CURS 2020/21

COL·LEGI LA PRESENTACIÓN

FAMÍLIES

màscaretes

PUNTUALITAT

no assIstència

Les famílies no podran accedir al centre.Únicament es podrà accedir amb cita prèvia i seguint totes les normes de seguretat establertes: ús de màscara, limitació de desplaçaments pels edificis, etc.

L'ús de màscares serà obligatori en tot moment al centre per a totes i tots (alumnat, professorat, PAT...), excepte per als xiquets i xiquetes d'infantil.L'alumnat d'infantil sols haurà de portar la màscara per a les entrades i eixides del centre.Les màscares han d'estar en bon estat, netes. S'hauran de substituir periòdicament, en funció del tipus (reutilitzables, quirúrgiques...). Les mascaretes seran, preferentment, higièniques o quirúrgiques.Els xiquets i xiquetes que es queden al menjador (excepte els d'infantil), serà necessari que porten dues mascaretes.És recomanable que els xiquets i xiquetes porten una mascareta de substitució a la motxilla.

La família o representants legals de l’alumne o alumna han de verificar diàriament el seu estat de salut en el domicili, abans d’acudir al centre educatiu i comprovar que no tenen una temperatura per damunt de37,5 °C (sense haver pres antipirètics) ni cap altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits...). La clínica és poc específica i pot ser comuna a altres infeccions pediàtriques, raó que justifica que la febre siga sempre un criteri perquè els/les escolars no acudisquen al centre educatiu.En cas que tinguen símptomes compatibles, els i les alumnes, no han d’assistir al centre educatiu. La família haurà de contactar amb el centre de salut (figura en la targeta SIP).L’equip que faça el seguiment del xiquet/a indicarà quan pot reprendre l’activitat educativa presencial.

Per al funcionament correcte de tots els protocols, serà fonamental que les famílies ens ajudeu cuidant al màxim la puntualitat en l'entrada i eixida dels vostres fills i filles. Als apartats de grups/etapes teniu els horaris d'entrada i eixida.

No podrà accedir al centre educatiu l’alumnat:o En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19.o En situació d’aïllament per haver sigut positius per a la COVID-19.o En cas que s’estiga en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.o En cas d’estar en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes compatibles-

HÀBITS D'HIGIENE I seguretat

PER PART DE LES FAMÍLIES

PER PART DE L'ALUMNAT

PER PART DEL CLAUSTRE

PER PART DEL CENTRE

CURS 2020/21

COL·LEGI LA PRESENTACIÓN

Les famílies us haureu de fer càrrec de:Prendre la temperatura diàriament als xiquets i xiquetes abans d'anar al col·legi.Notificar al tutor/a l'aparició de símptomes en els vostres fills i filles en el moment que us en assabenteu.Controlar que els xiquetes i xiquetes porten la mascareta, en condicions correctes, i una segona mascareta de recanvi.A més, seria de molta utilitat que, especialment amb els menuts, es practiqués a casa la forma correcta de netejar les mans. Us adjuntem un cartell amb instruccions (Link).

L'alumnat és part fonamental per mantenir l'escola com un espai segur i haurà de:Portar sempre la mascareta i fer-ne un ús correcte.Mantenir la distància de seguretat.No transitar pel centre sense acompanyament.Ser puntual.Seguir les normes bàsiques d'higiene personal i protecció.Seguir sempre les indicacions del professorat.

El professorat s'encarregarà de:Supervisar que tot l'alumnat porte les mascaretes.Ajudar a l'alumnat a mantenir la distància de seguretat d'acord als casos.Gestionar les rentades i higienitzacions de les mans, almenys 5 vegades al dia.

El centre facilitarà materials per a la neteja i higienització de les persones (gel hidroalcohòlic, sabó, tovalloles de paper, desinfectant per a les superfícies) i gestionarà la neteja dels espais.

SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ

En breu us indicarem l'horari d'atenció

Sílvia Borrell

Secretaria

En breu us indicarem l'horari d'atenció

María Doménech

Administració

CURS 2020/21

COL·LEGI LA PRESENTACIÓN

administracion@vedrunaalcoy.es

965544702

secretaria@vedrunaalcoy.es

965544702

INFANTIL

5

4

3

anys

anys

L'horari de'entrada i eixida serà el següent:Entrada i eixida al matí: 9:00 i 12:30.Entrada i eixida vesprada: 15:30 i 17:00L'entrada i l'eixida seran sempre per la porta del club.Us demanem que la recepció i recollida siga el més ràpida possible per evitar aglomeracions.

Els xiquets i xiquetes de 4 i 5 anys faran les files a la placeta per a entrar, al lloc on els indiquen les professores. Les files es faran a partir de les 8:55 i les 15:25, quan entre primària.Les eixides de matí i vesprada seran al mateix lloc de sempre a les 12:30 i a les 17:00.Per favor, eviteu fer aglomeracions a la porta del col·legi.

Horaris, entrades...

Horaris, entrades...

COL·LEGI LA PRESENTACIÓN

CURS 2020/21

1R A 4T PRIM

01

02

horaris i ubicacions

recomanacions

Els xiquets i xiquetes de 1r a 4t de PRIM faran les files a la placeta per a entrar, al lloc on els indiquen les professores. Les files es faran a les 8:45 i a les 15:15L'eixida, serà a les.12:20 i a les 16:50:1r i 4t pel carreró2n i 3r per la porta principal. Per favor, eviteu fer aglomeracions a la porta del col·legi i a l'entrada del carreró.

És convenient que els xiquets i xiquetes esmorcen bé a casa abans de vindre al col·legi.Han de portar la màscara i una altra de recanvi.

COL·LEGI LA PRESENTACIÓN

CURS 2020/21

5E I 6E PRIM

01

02

COL·LEGI LA PRESENTACIÓN

CURS 2020/21

horaris i ubicacions

recomanacions

Els xiquets i xiquetes de 5é i 6é de PRIM faran les files al carreró per a entrar, al lloc on els indiquen les professores, excepte el grup de 6C (de Mariano) que farà la fila directament al club. Les files es faran a les 8:45i a les 15:15. L'eixidaserà a les.12:20i a les 16:50: pel carreró, excepte el grup de Mariano que eixirà pel club.Per favor, eviteu fer aglomeracions a l'entrada del carreró.

És convenient que els xiquets i xiquetes esmorcen bé a casa abans de vindre al col·legi.Han de portar la màscara i una altra de recanvi.

ESO

01

02

generals

específics

L'horari general serà de 8:00 a 14:00, excepte dimarts i dijous per a 3r i 4t d'ESO que acabaran a les 14:55.L'entrada serà apartir de les 7:50 per la porta principal i les eixides també seran per la porta principal.

Recordem que, donat el temps que els alumnes d'ESO passen al col·legi (almenys 6 hores) és recomanable que porten una mascareta per a canviar-la al llarg del matí.

Horaris, entrades, eixides

COL·LEGI LA PRESENTACIÓN

CURS 2020/21

Menjador i permanències

01

02

Menjador

permanències

El menjador començarà el dijous 10.Els tiquets podran comprar-se: Entregant en porteria l'import exacte (no tindran canvi) tots els matins de 8.00 a 8.45 i de 9.45 a 12.45 o dimarts i dijous de 17.00 a 19.00.Realitzant una transferència al número de compte ES36 2100 2252 2202 0020 4540 indicant en el concepte MENJADOR Nom i cognoms de l'alumne/a. A continuació hauran d'enviar el justificant de la transferència a l'adreça comedor@vedrunaalcoy.es. Una vegada rebut, es prepararan els tiquets i s'entregaran a l'alumne o a la família en el cas dels més xicotets.

Aquesta informació és per a les permanències del mes de setembre. A partir d'octubre dia actualitzarem aquesta informació.Us oferim permanències al matí a partir de les 7:45.Inscripció per a les permanències.

A causa de les mesures de distanciament que hem de complir, l'aforament s'ha vist reduït i l'ús del servei ha de fer-se amb inscripció prèvia. Per a això posem a la vostra disposició un formulari en el qual podeu seleccionar en quin dia i moment necessiteu deixar al vostre fill o filla.La inscripció per ales permanències de matí ha de fer-se abans de les 18h del dia anterior; la inscripció de les permanències de la vesprada es pot fer fins les 12h del mateix dia. Es poden seleccionar diversos serveis en la mateixa sol·licitud complint els requisits d'antelació respecte al primer servei.L'enllaç per a la inscripció és el següent:https://forms.gle/Xwm2cSUX9pNtU2AL6Si una vegada realitzada la inscripció deixàreu de necessitar el servei, us agrairíem que ens ho indicàreu enviant un correu a monica.canto@vedruna.es.D'altra banda, al no poder utilitzar el Club, les permanències s'han traslladat a la seu de "Montañeros”, situada en el primer pis del carrer Caragol, 11. En el timbre veureu que indica "Permanencias cole”.Cada sessió té un preu de 2,50€ i disposeu d'un bo de 20 sessions a 40€. En tots dos casos heu d'aportar l'import exacte a la persona responsable del servei, Mónica Cantó.

COL·LEGI LA PRESENTACIÓN

CURS 2020/21

gràcies per la vostra ajuda

Entre totes i tots farem del col·legi un espai segur i acollidor

COL·LEGI LA PRESENTACIÓN

CURS 2020/21

ÍNDICE

iNTRODUCCIÓN

1º a 4º PRIM

5º Y 6º PRIM

ESO

INFANTIL

grAciAs

SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN

HÁbitOs DE higiene Y segurIDAD

NormAs generalEs

COL·LEGI LA PRESENTACIÓN

CURSO 2020/21

COMEdor, permanEnciAs

INTRODUCCIÓN

UN CURSO DIFERENTE

Este curso será diferente. A pesar de ello, nuestra intención es que los niños y niñas vengan al colegio con la misma ilusión y con toda la seguridad posible .Este documento Hemos creado este documento con la intención de poder facilitarle toda la información práctica actualizada.Aqui encontraréis.

Horarios

Recomendaciones

Normas

CURSO 2020/21

COLEGIo LA PRESENTACIÓN

Seguro que la situación irá cambiado y que la administración publicará más normas. Cuando esto pase, nosotros iremos adaptando nuestro funcionamiento y os lo comunicaremos inmediatamente.Pero pensamos que es importante que tengáis a la mano, y de una forma accesible, cuáles son las distintas normas que se aplican en el centro, en este momento, para cada nivel.

Os indicamos también algunas recomendaciones generales que serán muy útiles para el buen funcionamiento del curso: puntualidad, aspectos de higiene y seguridad ...

Encontraréis también la relación de los diferentes horarios: entradas y salidas, comedores, permanencias ...

NORMAS GENERALES

FIEBRE Y OTROS SÍNTOMAS

CURSo 2020/21

FAMILIAS

MASCARILLAS

PUNTUALIDAD

no asIStència

COLEGIo LA PRESENTACIÓN

Las familias no podrán acceder al centro.Únicamente se podrá acceder con cita previa y siguiendo todas las normas de seguridad establecidas: uso de mascarillas, limitación de desplazamientos por los edificios, etc.

El uso de mascarillas será obligatorio en todo momento en el centro para todas y todos (alumnado, profesorado, PAT ...), excepto para los niños y niñas de infantil.El alumnado de infantil sólo deberá llevar la mascarilla para las entradas y salidas del centro.Las mascarillas deben estar en buen estado, limpias. Se deberán sustituir periódicamente, en función del tipo (reutilizables, quirúrgicas ...). Las mascarillas serán, preferentemente, higiénicas o quirúrgicas.Los niños y niñas que se quedan al comedor (excepto los de infantil), tendrán que llevar dos mascarillas.Es recomendable que los niños y niñas llevan una mascarilla de sustitución en la mochila.

La familia o representantes legales del alumno o alumna verificarán diariamente su estado de salud en el domicilio, antes de acudir al centro educativo y comprobarán que no tienen unatemperatura por encima de 37,5 ° C (sin haber tomado antipiréticos) ni ninguna otra sintomatología que pueda estar asociada con la COVID-19 (tos, malestar, congestión nasal, diarrea, vómitos ...). La clínica es poco específica y puede ser común a otras infecciones pediátricas, razón que justifica que la fiebre sea siempre un criterio para que los / las escolares no acudan al centro educativo.En caso de que tengan síntomas compatibles, los alumnos, no deben asistir al centro educativo. La familia deberá contactar con el centro de salud (figura en la tarjeta SIP).El equipo que haga el seguimiento del niño / a indicará cuándo puede retomar la actividad educativa presencial.

Para el correcto funcionamiento de todos los protocolos, será fundamental que las familias nos ayudéis cuidando al máximo la puntualidad en la entrada y salida de vuestros hijos e hijas. En los apartados de grupos / etapas tenéis los horarios de entrada y salida.

No podrá acceder al centro educativo del alumnado:En caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19.En situación de aislamiento por haber sido positivos para la COVID-19.En caso de que se esté en espera del resultado de una PCR u otra prueba de diagnóstico molecular.En caso de estar en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna persona diagnosticada de COVID-19 o con síntomas compatibles.

HÁBITOS DE HIGIENE Y segurIDAD

POR PARTE DE LAS FAMILIAS

POR PARTE DEL ALUMNADO

POR PARTE DEL CLAUSTRO

POR PARTE DEL CENTRO

CURSo 2020/21

COLEGIo LA PRESENTACIÓN

Las familias os tendréis que hacer cargo de:Tomar la temperatura diariamente a los niños y niñas antes de ir al colegio.Notificar al tutor/a la aparición de síntomas en sus hijos e hijas en el momento que os enteráis.Controlar que los niñas y niñas llevan la mascarilla, en condiciones correctas, y una segunda mascarilla de recambio.Además, sería de mucha utilidad que, especialmente con los pequeños, se practicara en casa la forma correcta de limpiar las manos. Os adjuntamos un cartel con instrucciones (Link).

El alumnado es parte fundamental para mantener la escuela como un espacio seguro y deberá:Llevar siempre la mascarilla y hacer un uso correcto.Mantener la distancia de seguridad.No transitar por el centro sin acompañamiento.Ser puntual.Seguir las normas básicas de higiene personal y protección.Seguir siempre las indicaciones del profesorado.

El profesorado se encargará de:Supervisar que todo el alumnado lleve las mascarillas.Ayudar a los alumnos a mantener la distancia de seguridad de acuerdo a los casos.Gestionar los lavados e higienización de las manos, al menos 5 veces al día.

El centro facilitará materiales para la limpieza e higienización de las personas (gel hidroalcohólico, jabón, toallas de papel, desinfectante para las superficies) y gestionará la limpieza de los espacios.

SECRETARíA y ADMINISTRACIÓn

En breve os indicaremos el horario de atención

Sílvia Borrell

Secretaría

María Doménech

Administración

CURSo 2020/21

En breve os indicaremos el horario de atención

COLEGIo LA PRESENTACIÓN

administracion@vedrunaalcoy.es

965544702

secretaria@vedrunaalcoy.es

965544702

INFANTIL

3

4

5

aÑOs

AÑOS

El horario de entrada i salida será el siguiente: Entrada y salida por la mañana: 9:00 y 12:30. Entrada y salida por la tarde: 15:30 y 17:00La entrada y la salida serán siempre por la puerta del club. Os pedimos que la recepción y recogida sea lo más rápida posible para evitar aglomeraciones.

Las niñas y niños de 4 y 5 años harán las filas en la placeta para entrar, donde les indiquen los profesores. Las filas se harán a partir de las 8:55 i las 15:25. Las salidas por la mañana y la tarde serán por el mismo lugar a las 12:30 y a las 17:00.Por favor, evitemos aglomeraciones en la puerta del colegio.

Horarios, entradas...

Horarios, entradas...

CURSo 2020/21

COLEGIo LA PRESENTACIÓN

1º A 4º PRIM

01

02

horariOs Y ubicacionEs

recomENDACIONES

Los niños y niñas de 1º a 4º de PRIM harán las filas en la plaza para entrar, en el lugar donde les indiquen las profesoras. Las filas se harán a las 8:45 y a las 15:15. La salidaserá a las.12: 20y a las 16:50.1º y 4º por el callejón2º y 3º por la puerta principal.Por favor, evitemos aglomeraciones en la puerta del colegio y en la entrada del callejón.

Es conveniente que los niños y niñas desayunen bien en casa antes de venir al colegio. Deben llevar la mascarilla y otra de repuesto.

CURSo 2020/21

COLEGIo LA PRESENTACIÓN

5º y 6º PRIM

01

02

horariOs Y ubicacionEs

recomENDACIONES

Los niños y niñas de 5º y 6º de PRIM harán las filas en el callejón para entrar, en el lugar donde les indiquen las profesoras, excepto el grupo de 6C (de Mariano) que hará la fila directamente en el club. Las filas se harán a las 8:45y a las 15:15. La salidaserá a las 12: 20 y las 16:50,por el callejón, excepto el grupo de Mariano que saldrá por el club. Por favor, evitemos aglomeraciones en la entrada del callejón.

Es conveniente que los niños y niñas desayunen bien en casa antes de venir al colegio. Deben llevar la mascarilla y otra de repuesto.

CURSo 2020/21

COLEGIo LA PRESENTACIÓN

ESO

01

02

generalES

específicAs

El horario generalserá de 8:00 a 14:00, excepto martes y jueves para 3º y 4º de ESO que acabarán a las 14:55. La entrada será a partir de las 07:50 por la puerta principal y las salidas también serán por la puerta principal.

Recordamos que, dado el tiempo que el alumnado de ESO pasa en el colegio, (al menos 6 horas) es recomendable que traigan una mascarilla para cambiarla a lo largo de la mañana.

Horarios, entradas, salidas

CURSo 2020/21

COLEGIo LA PRESENTACIÓN

COMEDOR Y PERMANENCIAS

01

02

COMEDOR

PERMANENCIAS

El comedor comenzará el jueves 10. Los tiquets podrán comprarse: entregando en portería el importe exacto (no tendrán cambio) todas las mañanas de 8:00 a 8:45 y de 9:45 a 12:45 o martes y jueves de 17:00 a 19:00.Realizando una transferencia al número de cuenta ES36 2100 2252 2202 0020 4540 indicando en el concepto COMEDOR Nombre y apellidos del alumno/a. A continuación deberán enviar el justificante de la transferencia a la dirección comedor@vedrunaalcoy.es. Una vez recibido, se prepararán los tiquets y se entregarán al alumno o a la familia en el caso de los más pequeños.

Esta información es para las permanencias del mes de septiembre. A partir de octubre actualizaremos esta información. Os ofrecemos permanencias para la mañana a partir de las 7:45. Inscripción para las permanencias.

Debido a las medidas de distanciamiento que debemos cumplir, el aforo se ha visto reducido y el uso del servicio ha de hacerse con inscripción previa. Para ello ponemos a vuestra disposición un formulario en el que podéis seleccionar en qué día y momento necesitáis dejar a vuestro hijo o hija.Para las permanencias de la mañana la inscripción ha de hacerse antes de las 18h del día anterior, las de la tarde se pueden reservar hasta las 12 horas del mismo día. Se pueden seleccionar varios servicios en la misma solicitud cumpliendo los requisitos de antelación respecto al primer servicio.El enlace para la inscripción es el siguiente:https://forms.gle/Xwm2cSUX9pNtU2AL6Si una vez realizada la inscripción dejarais de necesitar el servicio, os agradeceríamos que nos lo indicarais enviando un correo a monica.canto@vedruna.es.Por otro lado, al no poder utilizar el Club, las permanencias se han trasladado a la sede de Montañeros, situada en el primer piso de la calle Caragol, 11. En el timbre veréis que indica "Permanencias cole”.Cada sesión tiene un precio de 2,50€ y disponéis de un bono de 20 sesiones a 40€. En ambos casos debéis aportar el importe exacto a la persona responsable del servicio, Mónica Cantó.

CURSo 2020/21

COLEGIo LA PRESENTACIÓN

grAciAs pOr VUESTRA aYuda

Entre todas y todos haremos del colegio un espacio seguro y acogedor

CURSo 2020/21

COLEGIo LA PRESENTACIÓN