Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Axudas para alumnado con Necesidades específicas de Apoio Educativo 2020-2021. Departamento de Orientación CEIP Tarrío. Está aberto o prazo para a presentación das Axudas dende o 9 de agosto ata o día 30 de setembro de 2020. Podedes consultar toda a información premendo neste botón. Pasos para a solicitude:. Todo o proceso levarase a cabo a través da sede electrónica do Ministerio, á que podedes acceder dende aquí. Non se poderán cursar solicitudes fóra de prazo.SÓ SE CONSIDERA PRESENTADA E PODE SER TRAMITADA CANDO SE PRESENTA NO COLEXIO.A axuda debe destinarse á finalidade para a que se concede, polo que deberedes conservar as facturas e xustificantes.. Algunhas cousas que deberedes saber:. Neste curso poderán ser beneficiarios os alumnos con TEA que requiran atencións específicas.Os requisitos, contías e o procedemento continúan igual que en anos anteriores.É requisito imprescindible que o solicitante teña certificado de discapacidade, agás nas Altas Capacidades. Que documentación tedes que presentar no centro?. A solicitude debidamente cumprimentada dende a Sede electrónica. NON OLVIDEDES DATOS E FIRMAS.Fotocopias dos DNI de TODA a Unidade Familiar.Certificado de minusvalía.Informes médicos e/ou psicolóxicos.Apartado do gabinete externo DEBIDAMENTE CUBERTO, así como a correspondente memoria e declaración responsable asinada.Certificado da conta bancaria na que O NENO/A DEBE SER TITULAR DA MESMA.Outra documentación: fotocopia do título de familia numerosa, certificados da renda, altas capacidades, etc,. Cando teño que presentala no centro?. Aínda que o prazo é ata o día 30 de setembro, como ben sabedes o Departamento de Orientación debe realizar un informe que acompañe a cada unha das solicitudes, polo que pregamos que as solicitudes sexan entregadas antes do 23 de setembro.. NON SE RECOLLERÁ NINGUNHA SOLICITUDE INCOMPLETA. Información e resolución de dúbidas. Teléfono do centro: 881 880 556. correo electrónico: ceip.tarrio@edu.xunta.gal. Páxina web do MEC. Consulta aquí a convocatoria íntegra: