Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Katecheza 5.Temat: Jesteśmy domownikami Boga

KOŚCIÓŁA więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga -zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię,w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Ef 2, 19-22W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne - dla jego dobra, dla zbudowania.Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego ale jak napisano:Urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na Mnie (...)Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga.Rz 12, 10a, 15 2-3.7

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Dzień dobry, drodzy uczniowie!Rozpocznijmy katechezę wspólną modlitwą:Pomyśl o swoim domu i jego mieszkańcach (chwila ciszy).Pomyśl o swojej miejscowości i jej mieszkańcach (chwila ciszy).Pomyśl o Polsce i jej mieszkańcach (chwila ciszy).Pomódlmy się o miłość między nami.Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.Amen.

POMYŚL I WYKONAJ ZADANIE1. Czy św. Paweł we fragmencie Listu do Efezjan mówi o kościele jako budynku, czy o Kościele jako wspólnocie ludzi wierzących? Uzasadnij odpowiedź.2.a. Wypisz z fragmentu Listu do Efezjan wszystkie nazwy osób.b. Na podstawie Listu do Rzymian powiedz, jak powinni zachowywać się względem siebie„domownicy Boga”.3. Przyjrzyj się ilustracjom. Jakie zadania wypełniasz w Kościele?

WYKONAJ ZADANIA1. Z karty pracynr 1.2. Z karty pracy nr 2.