Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Katecheza 4.Temat: Mała i duża Ojczyzna

Zapowiedź upadku miastaGdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia.BIBLIJNI.pl - Łk, 19, 41-44Łk, 19, 41-44 Zapowiedź upadku miasta 41 Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim 42 i rzekł: "O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co...BIBLIJNI.pl

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Dzień dobry, drodzy uczniowie!Rozpocznijmy, to nasze dzisiejsze spotkanie, wspólną modlitwą:Duchu Święty, natchnij nas,Miłości Boża, pochłoń nas,na właściwą drogę zaprowadź nas.Maryjo, Matko, spójrz na nas,z Jezusem błogosław nam.Od wszelkiego złego,od wszelkiego złudzenia,od wszelkiego niebezpieczeństwazachowaj nas.Amen.

POMYŚL I WYKONAJ ZADANIE1. Jakie imię nosi twoja szkoła? Jakie wartości i tradycje związane z imieniem, jakie nosi Wasza szkoła podtrzymujecie i rozwijacie w waszej społeczności?2. Jakich znasz świętych patronów swojej miejscowości, Polski i Europy? Opowiedz o wybranej postaci.3. Zastanów się, dlaczego św. Pius X mówi, że obowiązek patriotyzmu wynika z czwartego przykazania?6. Przeczytaj fragment Ewangelii według świętego Łukasza. Dlaczego Jezus płakał nad miastem? Odczytaj z mapy, jaką krainę można nazwać Ojczyzną Jezusa.

MODLITWABoże, coś Polskę przez tak liczne wiekiOtaczał blaskiem potęgi ichwały,Coś ją osłaniał tarczą swej opiekiOd nieszczęść, które przygnębić ją miały,Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!