Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILA

https://youtu.be/pRFsA6G3Pr8

ODD 1- FĂRĂ SĂRĂCIE

ODD 2- FOAMETE ,,ZERO”

ODD 3- SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE

ODD 4- EDUCAȚIE DE CALITATE

ODD 5- EGALITATE DE GEN

ODD 6- APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE

ODD 7- ENERGIE CURATĂ ȘI LA PREȚURI ACCESIBILE

ODD 8- MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ

ODD 9- INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ

ODD 10- INEGALITĂȚI REDUSE

ODD 11- ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE

ODD 12- CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE

ODD 13- ACȚIUNE CLIMATICĂ

ODD 14- VIAȚĂ ACVATICĂ

ODD 15- VIAȚĂ TERESTRĂ

ODD 16- PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII EFICIENTE

ODD 17- PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR

ODD 6: Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi.

ODD 15: Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.

ODD 13: Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor.

ODD 14: Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.

ODD 17: Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.