Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Katecheza 6Temat: Bardziej prawdziwe czy inne?

Uciszenie burzyGdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!» A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?» Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»Mt 8, 24-27BIBLIJNI.pl - Mt, 8, 23-27Mt, 8, 23-27 Uciszenie burzy 23 Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. 24 Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale...BIBLIJNI.pl

MODLITWA Minęło kilka dni od naszego ostatniego spotkania. Drodzy uczniowie, niech każdy z was się zastanowi:Czy od tamtego czasu myślałam/myślałem o Bogu, o Jezusie Chrystusie?Czy zwracałam/zwracałem się do Niego jak do bliskiej Osoby?Co zrobiłam/zrobiłem ze względu na Niego?Nawet jeśli o Nim nie pamiętałaś/nie pamiętałeś, On pamięta o tobie i czeka.Przywitajmy się w Jego imię:Niech będzie pochwalony nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus.Amen.

ZADANIA1. Opisz zjawisko przyrody, które cię zachwyciło, np. wschód słońca w górach, sztorm na morzu, widok nieba w nocy. Określ, czy twój opis jest naukowy, poetycki czy religijny. Taj, jak potrafisz, wykonaj rysunek w zeszycie.2. Przeczytaj tekst z Ewangelii św. Mateusza 8, 24-27. Jaką prawdę religijną przekazuje Ewangelista?