Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

PRE RAPHAELITES

Challenge

MATH VENN DIAGRAM

Challenge

ENGLISH SCHOOL VOCABULARY

Challenge

TRUE FALSE GEOGRAPHY

Challenge

PARTS OF SPEECH REVIEW

Challenge

ANIMALS BY CATEGORY

Challenge

FIT AND HEALTHY

Challenge

Transcript

Quiz,Patroni roku 2020 ,,,sTART,Autor: Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu PiastowymFoto: na licencji Creative CommonsOpisy zdjęć: Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej.,,,,,,,,,,,1987,W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem ˝Solidarności˝, wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. W którym roku odbyła się ta pielgrzymka:,1979,1983,ŚW. JAN PAWEŁ II,1/8,,Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym,następne,PATRONI ROKU 2020,1/8,następne,PATRONI ROKU 2020,1/8,Karol Wojtyła,2/8,Jan Kowalewski,ROMAN INGARDEN,Opublikował łącznie 224 prace. Wiele Jego dzieł tłumaczono na języki obce. "Książeczka o człowieku" - tomik autora stanąwiący o istocie człowieka, napisany został przystępnym językiem jak na dzieło filozoficzne. Roman Ingarden był profesorem, wykładowcą akademickim i uczestniczył w tajnym nauczaniu.Kim byl znany uczeń Romana Ingardena ?,Bruno Shultz,,Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym,następne,PATRONI ROKU 2020,2/8,następne,PATRONI ROKU 2020,2/8,Stanisław Stroński,3/8,Tadeusz Rozwadowski,BITWA WARSZAWSKA 1920,100 lat temu pomiędzy 13 a 15 sierpnia rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko - bolszeickiej. Kto jest uznawany za autora zwrotu "cud nad Wisłą"?,Jan Ossowski,,Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym,PATRONI ROKU 2020,3/8,następne,3/8,PATRONI ROKU 2020,następne,ZAŚLUBINY POLSKI Z MORZEM W PUCKU,Traktakt Wersalski,Traktat Brzeski,Traktakt Ryski,Dostęp do morza umożliwił rozwój handlu i wzrost gospodarczy. Na mocy jakiej umowy Polska otrzymała gwarancję powrotu nad Bałtyk?,4/8,,,,Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym,4/8,następne,PATRONI ROKU 2020,PATRONI ROKU 2020,4/8,następne,Brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI i początkach XVII wieku. Popularyzował powiedzienie: "Pięknie i słodko jest umrzeć za Ojczyznę". U boku jakiego doświadczonego wodza walczył Żółkiewski?,5/8,Jana III Sobieskiego,hetman STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI,Krzysztofa Radziwiłła,Jana Zamoyskiego,,Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym,następne,5/8,PATRONI ROKU 2020,5/8,następne,PATRONI ROKU 2020,"Zły",„Nie pójdę na żadną służebność myśli, sumienia i egzystencji, nie poprawię sobie niczego w życiu za cenę tego, w co wierzę, co zdaje mi się słuszne i godne mej lojalności” - pisarz odważnie wyrażał swoje poglądy.Jaki tytuł nosi kultowa powieść Leopolda Tyrmanda?,"Zniewolony umysł",6/8,"Inny Świat",LEOPOLD TYRMAND,,Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym,PATRONI ROKU 2020,6/8,następne,6/8,PATRONI ROKU 2020,następne,Dominikanów,7/8,Michalitów,o. JÓZEF MARIA BOCHEŃSKI,"Całe życie bronił prawd wiary, praw logiki oraz wspierał Polaków walczących o wolność." Napisał ponad 100 publikacji.Do jakiego zakonu należał o. Jozef Maria Bocheński?,Bernardynów,,Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym,PATRONI ROKU 2020,7/8,następne,7/8,PATRONI ROKU 2020,następne,W czsie Bitwy Warszawskiej działania Jana Kowalewskiego miały decydujący wpływ na jej przebieg i zwycięstwo z Armią Czerwoną. Którą z tych funkcji pełnił podczas tej bitwy?,8/8,profosa,jan kowalewski,batalisty,kryptologa,,Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym,PATRONI ROKU 2020,8/8,zagadka,8/8,PATRONI ROKU 2020,zagadka,Patroni roku 2020 ,,,Autor: Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu PiastowymFoto: na licencji Creative CommonsOpisy zdjęć: Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej.,Klikając w zdjęcie w pytaniu 3, pojawi się tekst uchwały ustanawiający rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej.Pierwsza cyfra w tekście jest kolejną zagadką w naszym wakacyjnym konkursie.,ZAGRAJ JESZCZE RAZ