Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Patroni roku 2020

Quiz

sTART

Autor: Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu PiastowymFoto: na licencji Creative CommonsOpisy zdjęć: Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej.

1979

1983

1987

1/8

ŚW. JAN PAWEŁ II

W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem ˝Solidarności˝, wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. W którym roku odbyła się ta pielgrzymka:

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym

100 ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II"Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski.[...]Z niespotykaną pogodą i miłością, ale i niezwykłą siłą i pewnością wskazywał całemu światu, każdej wspólnocie, wszystkim ludziom, każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim. [...]Wspominamy wspaniałe chwile, jakie przeżywaliśmy w czasie niezapomnianych pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, z którą, jak powtarzał papież: nigdy nie mogło rozstać się moje serce. Było to wyrazem ogromnej miłości, jaką Ojciec Święty obdarzał Polskę i każdego z nas." - tekst uchwały z dn. 19 czerwca 2019r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana Pawła II

1/8

PATRONI ROKU 2020

następne

1/8

PATRONI ROKU 2020

następne

Bruno Shultz

Karol Wojtyła

Jan Kowalewski

2/8

ROMAN INGARDEN

Opublikował łącznie 224 prace. Wiele Jego dzieł tłumaczono na języki obce. "Książeczka o człowieku" - tomik autora stanąwiący o istocie człowieka, napisany został przystępnym językiem jak na dzieło filozoficzne. Roman Ingarden był profesorem, wykładowcą akademickim i uczestniczył w tajnym nauczaniu.Kim byl znany uczeń Romana Ingardena ?

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym

50 ROCZNICA ŚMIERCI ROMANA INGARDENA"W 2020 rokuprzypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena – jednego z najwybitniejszych polskich filozofów. [...] Studiował matematykę i filozofię we Lwowie i w Getyndze, a także w Wiedniu i Fryburgu Bryzgowijskim. [...] Roman Ingarden pozostawił po sobie imponujący dorobek, w skład którego wchodzą książki, artykuły, przekłady iarchiwum rękopisów, o szerokim zakresie tematycznym: od filozofii literatury przez estetykę i teorię poznania po ontologię. Choć punktem wyjścia Jego prac była fenomenologia, z czasem wypracował własny, oryginalny styl myślenia oraz terminologię wzbogacającą polski język filozofii. Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego bezkompromisowość intelektualna. Podczas okupacji niemieckiej napisał swoje sztandarowe dziełoSpór o istnienie świata." - tekst uchwały z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Romana Ingardena

2/8

PATRONI ROKU 2020

następne

2/8

PATRONI ROKU 2020

następne

Jan Ossowski

Stanisław Stroński

Tadeusz Rozwadowski

3/8

BITWA WARSZAWSKA 1920

100 lat temu pomiędzy 13 a 15 sierpnia rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko - bolszeickiej. Kto jest uznawany za autora zwrotu "cud nad Wisłą"?

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym

100 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ"Odrodzona w 1918 r. Polska musiała jeszcze długo walczyć o swój kształt terytorialny. Walce o granice na wszystkich frontach towarzyszyła także wojna z wrogiem, który zamierzał odebrać nam nie tylko terytoria polskie, ale także wolność i niepodległość. Latem 1920 r. zawisła nad Polską groźba utraty zdobytej po 123 latach niewoli państwowości. W sierpniu 1920 r. na przedpolach Warszawy stoczyliśmy bitwę, która przeszła do historii jako „cud nad Wisłą” i „18. przełomowa bitwa w historii świata”." - tekst uchwały z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ustanowieniaroku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej"Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wspieranym między innymi przez szefa sztabu generalnego – generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, obroniło niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią." - tekst uchwały z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej

3/8

PATRONI ROKU 2020

następne

3/8

PATRONI ROKU 2020

następne

Traktakt Wersalski

Traktakt Ryski

Traktat Brzeski

4/8

ZAŚLUBINY POLSKI Z MORZEM W PUCKU

Dostęp do morza umożliwił rozwój handlu i wzrost gospodarczy. Na mocy jakiej umowy Polska otrzymała gwarancję powrotu nad Bałtyk?

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym

100 LECIE ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM"Generałowi Józefowi Hallerowi towarzyszyła 20-osobowa delegacja Sejmu oraz przedstawiciele rządu, w tym wicepremier Wincenty Witos, minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski, wojewoda pomorski Maciej Rataj, kontradmirał Kazimierz Porębski, dyplomaci i licznie zgromadzeni mieszkańcy Pomorza, w tym Kaszubi. „Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem” – powiedział podczas tego dziejowego wydarzenia generał Haller. [...] W konsekwencji Polska zbudowała nowoczesny port morski i miasto Gdynia. Umożliwiło to szybki rozwój handlu morskiego, wpłynęło na pozycję gospodarczą i wzmacniało niepodległość II Rzeczypospolitej." - tekst uchwały z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Zaślubin Polski z Morzem w Pucku.

4/8

PATRONI ROKU 2020

następne

4/8

PATRONI ROKU 2020

następne

Jana III Sobieskiego

Krzysztofa Radziwiłła

Jana Zamoyskiego

5/8

hetman STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI

Brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI i początkach XVII wieku. Popularyzował powiedzienie: "Pięknie i słodko jest umrzeć za Ojczyznę". U boku jakiego doświadczonego wodza walczył Żółkiewski?

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym

400 LECIE ŚMIERCI HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO"Wśród postaci wpisanych w poczet najwybitniejszych wodzów w dziejach oręża polskiego wyróżnia się postać hetmana Stanisława Żółkiewskiego. [...] Stanisław Żółkiewski brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku i początkach XVII wieku [...] uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał, dowodząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom. Pełnił szereg najważniejszych urzędów I Rzeczypospolitej: był sekretarzem królewskim, hetmanem polnym koronnym, kasztelanem lwowskim, wojewodą kijowskim, a w końcu hetmanem wielkim koronnym i kanclerzem wielkim koronnym. Zawsze przedkładał dobro Polski ponad własne korzyści [...] Stanisław Żółkiewski był autorem wybitnego dzieła literatury pamiętnikarskiej: „Początek i progres wojny moskiewskiej” [...] Stanisław Żółkiewski zginął 6 października 1620 roku pod Mohylowem nad Dniestrem, broniąc Rzeczypospolitej przed Turkami [...] Odmówił porzucenia towarzyszy broni i ratowania się ucieczką." - tekst uchwały z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawieustanowienia roku 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

5/8

PATRONI ROKU 2020

następne

5/8

PATRONI ROKU 2020

następne

"Inny Świat"

"Zniewolony umysł"

"Zły"

6/8

LEOPOLD TYRMAND

„Nie pójdę na żadną służebność myśli, sumienia i egzystencji, nie poprawię sobie niczego w życiu za cenę tego, w co wierzę, co zdaje mi się słuszne i godne mej lojalności” - pisarz odważnie wyrażał swoje poglądy.Jaki tytuł nosi kultowa powieść Leopolda Tyrmanda?

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym

100 ROCZNICA URODZINLeopoldA TyrmandALeopold Tyrmand, autor [...] bezkompromisowego „Dziennika 1954”, był jednym z najbardziej oryginalnych prozaików polskich drugiej połowy XX wieku. W najtrudniejszych czasach zachował wymagającą odwagi niezależność intelektualną. [...]Był on nie tylko bezlitosnym krytykiem komunizmu, lecz także arbitrem warszawskiej elegancji, znawcą i namiętnym propagatorem zakazanego w czasach stalinowskich jazzu. - tekst uchwały z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda

6/8

PATRONI ROKU 2020

następne

6/8

PATRONI ROKU 2020

następne

Bernardynów

Dominikanów

Michalitów

7/8

o. JÓZEF MARIA BOCHEŃSKI

"Całe życie bronił prawd wiary, praw logiki oraz wspierał Polaków walczących o wolność." Napisał ponad 100 publikacji.Do jakiego zakonu należał o. Jozef Maria Bocheński?

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym

25 ROCZNICA ŚMIERCI O. JÓZEFA MARII BOCHEŃSKIEGO"Wśród polskich uczonych zajmuje On miejsce wyjątkowe. Reprezentuje najważniejszą polską szkołę filozoficzną, zwaną lwowsko-warszawską. Studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, ekonomię na Uniwersytecie w Poznaniu, filozofię we Fryburgu, teologię w Rzymie. W 1926 roku wstąpił do seminarium [...] W latach 1934–1940 był profesorem logiki w Angelicum w Rzymie. Habilitował się z logiki wroku 1938 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1945 roku był profesorem na Uniwersytecie we Fryburgu, na którym w okresie 1964–1966 pełnił urząd rektora. Walczył podczas wojen w 1920 i 1939 roku." - tekst uchwały z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego

7/8

PATRONI ROKU 2020

następne

7/8

PATRONI ROKU 2020

następne

profosa

batalisty

kryptologa

8/8

jan kowalewski

W czsie Bitwy Warszawskiej działania Jana Kowalewskiego miały decydujący wpływ na jej przebieg i zwycięstwo z Armią Czerwoną. Którą z tych funkcji pełnił podczas tej bitwy?

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym

100 LECIE ZWYCIĘSTWA Z BOLSZEWICKA ROSJĄ"W 2020 roku będziemy obchodzić 100-lecie zwycięstwa odniesionego w wojnie z bolszewicką Rosją. Do walk z Polską rzuciła ona dwumilionową armię [...] Polska mogła przeciwstawić Armii Czerwonej osiemset tysięcy żołnierzy uzbrojonych w sprzęt pochodzący z różnych państw. O polskim zwycięstwie miały zadecydować inne czynniki niż rachunek sił. Kluczowym elementem wojny było utworzenie przez polskich naukowców najnowocześniejszego w Europie wywiadu radioelektronicznego, a jedną z głównych ról w jego budowie odegrał por. Jan Kowalewski. [...]Z gimnazjum kupieckiego w Łodzi wyniósł świetną znajomość matematyki i języków obcych. [...] Od jesieni 1919 roku, pracując w Biurze Wywiadowczym Oddziału II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, zaczął łamać szyfry bolszewickie. Dzięki temu udawało się odczytywać rozkazy i meldunki formacji walczących przeciwko Polsce". - tekst z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego

8/8

PATRONI ROKU 2020

zagadka

8/8

PATRONI ROKU 2020

zagadka

Patroni roku 2020

Autor: Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu PiastowymFoto: na licencji Creative CommonsOpisy zdjęć: Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej.

Klikając w zdjęcie w pytaniu 3, pojawi się tekst uchwały ustanawiający rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej.Pierwsza cyfra w tekście jest kolejną zagadką w naszym wakacyjnym konkursie.

ZAGRAJ JESZCZE RAZ