Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Voor en na 15 augustus 1945

Van 1942 tot medio 1945 bezet Japan het toenmalige Nederlands-Indië. Over oorlog, Japanse capitulatie, koloniale oorlog en Indonesische onafhankelijkheid.

7 december 1941

14 februari 1942

De Slag om Palembang markeert het begin van de invasie van Sumatra. Japan is vooral geïnteresseerd in de olievoorraden, die nodig zijn om de oorlog te kunnen volhouden.

27 februari 1942

Een geallieerd eskader onder leiding van Karel Doorman probeert in de Javazee tevergeefs de Japanse invasievloot te stuiten. Hij gaat met zijn schip Hr.Ms. De Ruyter ten onder.

8 maart 1942

De Japanners gaan aan land op West- en Oost-Java. Op 5 maart veroveren ze Batavia (het huidige Jakarta), de hoofdstad van Nederlands-Indië. Na de val van Soerabaja capituleert op 8 maart het Nederlands-Indische leger (KNIL).

28 maart 1942

Met de overgave van generaal-majoor Overakker valt ook het grote Sumatra in Japanse handen. In april worden grote delen van Nieuw-Guinea veroverd. Het afgelegen Merauke blijft daar vrij.

23 april

De start van Operatie Canada, de laatste slag op Nederlandse bodem maar zeker niet de eenvoudigste:de Duitsers hebben zich ingegraven in en rond Delfzijl en houden lang-durig stand.

24 april

De Centrale Keukens in Amsterdam sluiten bij gebrek aan voedsel en brandstof. Een rantsoen ‘op de bon’ bestaat nu uit 400 gram brood,1 kilo aardappelen en 3 kilo suiker-biet per persoon per week.

30 april

In hun bunker in Berlijn plegen Adolf Hitler en ‘Frau Hitler’ Eva Braun zelfmoord.

1 mei

Hitlers opvolger Goebbels laat zijn zes kinderen doden en pleegt met zijn vrouw zelfmoord.

2 mei

Na tien dagen strijd wordt Delfzijl bevrijd. Koningin Wilhelmina keert terug uit ballingschap en landt op Gilze-Rijen. Oostwaarts beslissen de Sovjets de Slag om Berlijn: de Duitsers leggen de wapens neer.

3 mei

De Royal Air Force bombardeert in de Oostzee de Duitse gevangenen-schepen Cap Arcona en Thielbeck. Onder de meer dan 7000 slacht-offers zijn 270 Nederlandse verzetsmensen.

4 mei

De Britse veldmaarschalk Mont-gomery accepteert de onvoorwaar-delijke overgave van de Duitse strijdkrachten in Nederland.

20 mei

Op Texel breekt in april een opstand uit onder Georgische militairen die dienst moeten doen in het Duitse leger. Er volgt een bloedige strijd die Texel tot het laatste slagveld van Europa maakt. Pas op 20 mei nemen de Canadezen het eiland in.

27 april

Arrestatie van de Italiaanse fascistenleider Benito Mussolini. Een dag later wordt hij door partizanen geëxecuteerd.

29 april

De start van Operatie Manna:de geallieerden droppen voedsel-pakketten boven de Randstad. InBerlijn schrijftAdolf Hitlerzijn testament en wijst hij zijnopvolgers aan.

5 juni

Met de Verklaring van Berlijn krijgen de vier geallieerde mogend-heden (Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Sovjet-Unie en Frank-rijk) de volledige zeggenschap over Duitsland en Berlijn.

11 juni

Op Schiermonnikoog zijn honderden Duitse soldaten, SD’ers en SS’ers achtergebleven. Met hun afvoering is ook het allerlaatste stukje bezet Nederland bevrijd.

26 juni

Al tijdens de geallieerde opmars wordt gesproken over een organi-satie die wereldwijd moet toezien op recht en veiligheid. In SanFrancisco ondertekenen vijftig landen het Handvest van de VN.

17 juli

Het begin van de Conferentie van Potsdam, die tot 2 augustus zal duren. De VS, Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie bepalen de organisatie van het naoorlogse Duitsland.

26 juli

In Potsdam wordt de onvoorwaar-delijke overgave geëist van Japan, dat nog altijd in oorlog is met de geallieerde naties en onder meer Nederlands-Indië bezet houdt. Stemt Japan niet in, dan volgt directe en totale verwoesting.

6 mei

De ondertekening van de capitulatievoorwaarden vindt plaats in de Landbouwhogeschool in Wageningen. West-Nederland kan de bevrijders binnenhalen.

7 mei

In Reims stemt de Duitse generaal Jodl in met de overgave van de Duitse strijdkrachten. Op de Dam in Amsterdam openen Duitsers het vuur op een feestende menigte: zeker 22 doden. Arrestatie van NSB-leider Mussert in Den Haag.

8 mei

In Berlijn ondertekent de Duitse veldmaarschalk Keitel de onvoor-waardelijke overgave van Duits-land: de Tweede Wereldoorlog isten einde in Europa. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam worden de Canadese bevrijders verwelkomd. Het is voorbij!

5 mei

In hotel De Wereld in Wageningen geeft de Duitse commandant Blaskowitz zich over aan de Canadese generaal Foulkes: het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

9 mei

Overal in West-Nederland worden NSB’ers opgepakt en publiekelijk te schande gemaakt. Vrouwen die met de bezetter heulden, worden kaal-geschoren.

15 augustus

Keizer Hirohito besluit tot Japanse overgave na atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Dit is het einde van WOII binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

6 augustus

De Amerikaanse bommenwerper Enola Gay dropt een atoombom boven de Japanse stad Hiroshima. Naar schatting 78.000 mensen komen ogenblikkelijk om.

17 augustus

Twee dagen na de Japanse capitu-latie roept Soekarno in Nederlands-Indië de republiek Indonesië uit.

9 augustus

De tweede Amerikaanse atoombom is bedoeld voor Kokura, maar omdat het te bewolkt is boven die stad, wordt uitgeweken naar Nagasaki. Zo’n 74.000 mensen laten het leven bij deze klap.

2 september

Op het Amerikaanse slagschip Missouri ondertekent Japan de akte van overgave. De Tweede Wereld-oorlog is officieel ten einde.

24 oktober

Het Handvest van de Verenigde Naties wordt door 51 landen geratificeerd. Hiermee treden deVN officieel in werking.

Na de Japanse verrassingsaanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor in Hawaï begint de Tweede Wereldoorlog in Azië. De VS verklaren de oorlog aan Japan, Nederland volgt.

11 januari 1942

Japanse strijdkrachten vallen vanuit het noorden het grondgebied van Nederlands-Indië binnen, te beginnen op Borneo en Celebes. Ze stoten in januari en februari snel door naar onder meer Ambon, Timor en Bali.