Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Goede Huisvesting


Hier bevinden zich koematrassen waar de koeien kunnen liggen om te slapen of herkauwen. De matrassen zorgen voor meer comfort tijdens het liggen. Bedding in ligboxen voor melkvee heeft twee belangrijke functies voor de koe: comfort en gezondheid. Een koe heeft enerzijds nood aan voldoende ondersteuning om drukpunten ter hoogte van de beenderen te ontlasten en anderzijds aan voldoende grip, zonder te schuren op de huid. Het gemak waarmee koeien opstaan en gaan liggen en de dagelijkse ligduur illustreren de mate waarin de koe zich comfortabel voelt op de gebruikte ligboxbedekking. Een gemiddelde ligtijd van minimum 12 uur per dag is zeker nodig, al geldt 14 uur liggen per dag als streefwaarde. Elk uur extra ligtijd, van 9 tot 14 uur liggen, resulteert in 1-1,7 kg extra melk. Om de gezondheid van de koe optimaal te houden is een droge plek, waar bacteriële druk beperkt blijft en infecties vermeden worden belangrijk. Daarnaast voert een goed ligbed overtollige warmte van de koe af of isoleert in koude omstandigheden (thermisch comfort). In een optimale situatie is per koe ook één droge, ruime en comfortabele ligplaats aanwezig.Goede huisvesting & normaal gedrag


Dit is een open plek waar de koeien vrij kunnen bewegen of staan als ze dat willen. Het is erg belangrijk dat koeien genoeg bewegingsruimte hebben, binnen iedere groep wordt een rangorde bepaald. Het leven in de groep wordt gestuurd door de sociale hiërarchie, waardoor rangorde verschillen normaal gesproken weinig problemen veroorzaken. Wel is van belang dat rang lage dieren de ruimte hebben om de rang hogere dieren te ontwijken. Bij groepen van meer dan 100 dieren neemt de sociale onrust toe. Dit veroorzaakt stress, vooral voor rang lage dieren. Hieruit is de behoefte afgeleid om niet te grote groepen te houden met een redelijk constante samenstelling. Verder is van belang dat er voldoende mogelijkheden zijn voor rang lage dieren om confrontaties met rang hoge dieren te ontwijken.Goede gezondheid & normaal gedrag


Op alle vloeren wordt stro gestrooid. Op deze manier hebben de koeien een zachte en ruwe ondergrond. Dit is fijn voor de koeien om een aantal redenen. Harde en gladde vloeren kunnen ervoor zorgen dat een koe haar natuurlijke gedrag niet durft uit te oefenen of dat wanneer ze dit wel doet verwondingen op loopt. Wanneer de stal dagelijks op wordt gestrooid met schoon en droog stro hebben de koeien een zachte en ruwe ondergrond. Naast dat het verwondingen voorkomt en natuurlijk gedrag stimuleert zullen er ook minder snel ziektes/infecties ontstaan aan de poten omdat de poten droog blijven.

Melkstal


Deze ronde stal is de melkstal, hier komen de koeien allemaal twee keer per dag om gemolken te worden. Verder is deze stal 'gesloten'.
Er is gekozen voor een draaimelkstal in een zij aan zij uitvoering, deze melkstal heeft veel voordelen maar het grootste voordeel is dat de boer wanneer hij alleen melkt nog steeds een hoge capaciteit kan halen. Dit kun je terug zien in de afbeelding.

De zij-aan-zij opstelling zorgt ervoor dat de koeien zowel met hun hoofd naar binnen als naar buiten kunnen staan.


Goede huisvesting


Naast dat ze op deze plek rond kunnen lopen kunnen ze hier ook onder grote borstels doorlopen. Zodra ze onder deze borstel doorlopen gaat deze in tegengestelde richting draaien. Verzorging hoort ook bij het natuurlijke gedrag van de koe. De borstels geven koeien een gezonde en glanzende huid en stimuleert de bloedsomloop, dit resulteert zich in een rustige en productieve kudde en een beter hygiëne.


Image Caption

Gedragsverrijking, ook wel omgevingsverrijking of animal enrichment genoemd, is een principe in de dierverzorging, wat ernaar streeft de kwaliteit van leven, van in gevangenschap gehouden dieren te verbeteren. Dit wordt gedaan door het aanbieden van (nieuwe) prikkels uit de omgeving die nodig zijn voor een optimale psychologische en fysiologische welzijn.


Het doel is verbeteren van of handhaven van de lichamelijke en psychische gesteldheid van een dier door het compenseren van de negatieve gevolgen van gevangenschap. Dit gebeurt door het vergroten van de hoeveelheid en variatie van prikkels en het gelegenheid geven soort specifiek gedrag te vertonen. Hierdoor hoopt men stereotiep gedrag tegen te gaan.

Gedragsverrijking wordt aangeboden aan dieren in gevangenschap zoals:

- Dieren in dierentuinen en aanverwante instellingen

- Productiedieren die worden gehouden in een prikkelarme omgeving zoals een 24-uurs verblijf

- Dieren die voor onderzoek gehouden worden

- Gezelschapsdieren zoals honden, katten, konijnen en vogels.Goede voeding


Dit is voerstal, hier kunnen de koeien eten en drinken. De boer kan via de brede ingang het ruwvoer makkelijk bijvullen met de tractor. Aan de zijkanten bevindt zich een voersysteem voor brokken. Elke koe krijgt een bepaald aantal kilo brok per dag, dit wordt allemaal via een systeem gevoerd. Wanneer de koe haar kop door het voergat steekt dan herkent het systeem de koe en weet precies hoeveel brok de koe die dag nog mag krijgen.


De ingang van de voerstal, hier kan de boer met zijn tractor in rijden om het kuil/voer neer te leggen.

De spijlen waar de koeien met hun hoofd doorheen kunnen om voer te pakken. Dit kan zowel naar binnen als naar buiten.

De plek waar het kuil/voer ligt.

De plek waar de koeien vrij kunnen bewegen als ze niet aan het eten zijn.

Doorgang naar de ligstal

Koematrassen waar de koeien kunnen liggen om te slapen of herkauwen.

Algemene plek waar de koeien kunnen staan of lopen.

Doorgang naar het buiten liggedeelte.

Koematrassen waar de koeien kunnen liggen om te slapen of herkauwen in de buitenlucht.

Plek waar de koeien kunnen bewegen of staan als ze dat willen. Hier liggen rubber matten zodat de koeien niet op de stenen hoeven te lopen en de mest makkelijk weg te halen is.

Doorgang naar de melkplek.

Melkapparatuur.

Pad waar alle koeien staan die gemolken worden.

Doorgang terug naar de voer/loopstal.

Goede Huisvesting


Hier bevinden zich koematrassen waar de koeien kunnen liggen om te slapen of herkauwen. De matrassen zorgen voor meer comfort tijdens het liggen. Bedding in ligboxen voor melkvee heeft twee belangrijke functies voor de koe: comfort en gezondheid. Een koe heeft enerzijds nood aan voldoende ondersteuning om drukpunten ter hoogte van de beenderen te ontlasten en anderzijds aan voldoende grip, zonder te schuren op de huid. Het gemak waarmee koeien opstaan en gaan liggen en de dagelijkse ligduur illustreren de mate waarin de koe zich comfortabel voelt op de gebruikte ligboxbedekking. Een gemiddelde ligtijd van minimum 12 uur per dag is zeker nodig, al geldt 14 uur liggen per dag als streefwaarde. Elk uur extra ligtijd, van 9 tot 14 uur liggen, resulteert in 1-1,7 kg extra melk. Om de gezondheid van de koe optimaal te houden is een droge plek, waar bacteriële druk beperkt blijft en infecties vermeden worden belangrijk. Daarnaast voert een goed ligbed overtollige warmte van de koe af of isoleert in koude omstandigheden (thermisch comfort). In een optimale situatie is per koe ook één droge, ruime en comfortabele ligplaats aanwezig.Ronde stal


Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om alle stallen rond te maken, hier is voor gekozen om meerdere redenen. In een ronde stal hebben de koeien meer ruimte om te bewegen. Ook is er op deze manier een soort doorloop systeem voor tijdens het het melken. De koeien gaan naar binnen via de ene ronde stal en komen via de andere ronde stal naar buiten.

Naast dat de ronde stal voor meer ruimte en een goede doorloop zorgt heeft het ook nog een ander voordeel, in Nederland worden de meeste koeien onthoornd omdat ze andere koeien hiermee kunnen verwonden. In een kudde van koeien is er een rangorde waarbij de zwakste normaal gesproken in een hoek wordt gedreven, de koe kan op deze manier geen kant op en wordt dan te grazen genomen. Een ronde stal heeft geen hoeken en de zwakkere koeien kunnen dus ontsnappen wanneer dit gebeurt.

Hoorns zijn belangrijk voor koeien, ze slaan hier namelijk onder andere mineralen in op en wanneer ze deze nodig hebben gebruiken ze de opgeslagen mineralen.