Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

NAUČI NOVA PRAVILA. VRIJEDNOST AJETA. PROVJERI ZNANJE. POGLEDAJ VIDEO. PRONAĐIIZHAR. PRONAĐIMEDDUN MUTTESSIL. Bravo. BRAVO. Molimo Allaha da nam omili druženje sa Kur'anom . KOPIRAJ LINK I PODIJELI SA PRIJATELJIMA. MEDDUN MUNFESSILTRAJE KOLIKO 4 OBIČNE DUŽINEMEDDUN MUNFESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA. UZROK TOME JE ELIF SA HEMZETOM KOJE SE NALAZI POSLIJE NJEGA.MEDDUN MUNFESSIL ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO POSLIJE VALOVITE LINIJE, "MEDDA", DOĐE ELIF SA HEMZETOM.. MEDDUN MUTTESSILTRAJE KOLIKO 6 OBIČNIH DUŽINAMEDDUN MUTTESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA. UZROK TOME JE HEMZE KOJE SE NALAZI U ISTOJ RIJEČI ODMAH POSLIJE OBIČNE DUŽINE.OVO PRAVILO ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO SE NAKON DUGOG VOKALA NA KOJEM SE NALAZI VALOVITA LINIJA (MEDD) DOLAZI HEMZE SA VOKALOM ALI BEZ ELIFA.. MEDDUN ARIDTRAJE KOLIKO 4 OBIČNE DUŽINEMEDDUN ARID JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE NESTALNI SUKUN KOJI DOLAZI POSLIJE NJEGA.NESTALNI SUKUN NASTAJE KADA SLOVO NA KOJEM PIŠE NEKI OD VOKALA ČITAMO BEZ NJIH, KAO DA JE NAPISAN SUKUN.. MEDDUN ARIDTRAJE KOLIKO 4 OBIČNE DUŽINEMEDDUN ARID JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE NESTALNI SUKUN KOJI DOLAZI POSLIJE NJEGA.NESTALNI SUKUN NASTAJE KADA SLOVO NA KOJEM PIŠE NEKI OD VOKALA ČITAMO BEZ NJIH, KAO DA JE NAPISAN SUKUN.. LAFZATULLAHKrupno izgovaranje riječi ALLAH. KALKALAKALKALAJE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA ODSKAKANJE ODREĐENIH SLOVA U TOKU UČENJA. SLOVA KOJA ODSKAČU (ISTIČU) SE OD OSTALIH SU: Q, T, B, DŽ i D.VAŽNO: OVA SLOVA ODSKAČU SAMO KADA SE NA NJIMA NALAZI SUKUN.ZAVISNO OD MJESTA GDJE SE OVA SLOVA NALAZE POSTOJE TRI VRSTE KALKALE:1. KALKALA SUGRA (MALO ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NEKO OD OVIH SLOVA NALAZI U SREDINI RIJEČI2. KALKALA KUBRA (VELIKO ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NEKO OD OVIH SLOVA NALAZI NA KRAJU RIJEČI3. KALKALA EKBER (NAJVEĆE ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NA OVOM SLOVU UZ SUKUN NAĐE I TEŠDID.. MEDDUN MUNFESSILTRAJE KOLIKO 4 OBIČNE DUŽINEMEDDUN MUNFESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA. UZROK TOME JE ELIF SA HEMZETOM KOJE SE NALAZI POSLIJE NJEGA.MEDDUN MUNFESSIL ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO POSLIJE VALOVITE LINIJE, "MEDDA", DOĐE ELIF SA HEMZETOM.. IHFAIHFA će biti kada slovo N bez ikakva znaka ili jedan od tenvina EN, IN ili UN dođu ispred jednog od 15 ihfaovih harfova.Tih 15 harfova je najlakše zapamtiti na način, da dovro naučimo ostala pravila koja se odnose na uklapanje. Harfovi koji nisu spomenuti u tim pravilima pripadaju pravili IHFA.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO PROUČITI KROZ NOS.. HUKMU-R-RAKrupno izgovaranje slova R. IDGAM MEAL GUNNEHIDGAM BILA GUNNEH će biti kada poslije slova N koje na sebi nema nikakva znaka ili jednog od tenvina EN, IN ili UN dođe jedno od slijedeća četiri slova: J, M, N, V sa vokalom na sebi.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO UKLOPITI SA UČENJEM KROZ NOS U NAREDNO SLOVO.. IHFAIHFA će biti kada slovo N bez ikakva znaka ili jedan od tenvina EN, IN ili UN dođu ispred jednog od 15 ihfaovih harfova.Tih 15 harfova je najlakše zapamtiti na način, da dovro naučimo ostala pravila koja se odnose na uklapanje. Harfovi koji nisu spomenuti u tim pravilima pripadaju pravili IHFA.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO PROUČITI KROZ NOS.. LAFZATULLAHTanko izgovaranje riječi ALLAH. HUKMU-R-RATanko izgovaranje slova R. HUKMU-R-RAKrupno izgovaranje slova R. HUKMU-R-RATanko izgovaranje slova R. HUKMU-R-RAKrupno izgovaranje slova R. HUKMU-R-RAKrupno izgovaranje slova R. HUKMU-R-RAKrupno izgovaranje slova R. HUKMU-R-RATanko izgovaranje slova R. HUKMU-R-RAKrupno izgovaranje slova R. HUKMU-R-RAKrupno izgovaranje slova R. HUKMU-R-RAKrupno izgovaranje slova R. IHFAIHFA će biti kada slovo N bez ikakva znaka ili jedan od tenvina EN, IN ili UN dođu ispred jednog od 15 ihfaovih harfova.Tih 15 harfova je najlakše zapamtiti na način, da dovro naučimo ostala pravila koja se odnose na uklapanje. Harfovi koji nisu spomenuti u tim pravilima pripadaju pravili IHFA.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO PROUČITI KROZ NOS.. IDGAM BILA GUNNEHIDGAM BILA GUNNEH će biti kada poslije slova N koje na sebi nema nikakva znaka ili jednog od tenvina EN, IN ili UN dođe slovo L ili R sa vokalom i tešdidom na sebi.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO POTPUNO UKLOPITI U SLOVA L ILI R SA TEŠDIDOM.. IDGAM MEAL GUNNEHIDGAM BILA GUNNEH će biti kada poslije slova N koje na sebi nema nikakva znaka ili jednog od tenvina EN, IN ili UN dođe jedno od slijedeća četiri slova: J, M, N, V sa vokalom na sebi.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO UKLOPITI SA UČENJEM KROZ NOS U NAREDNO SLOVO.. IDGAM BILA GUNNEHIDGAM BILA GUNNEH će biti kada poslije slova N koje na sebi nema nikakva znaka ili jednog od tenvina EN, IN ili UN dođe slovo L ili R sa vokalom i tešdidom na sebi.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO POTPUNO UKLOPITI U SLOVA L ILI R SA TEŠDIDOM.. MEDDUN MUNFESSILTRAJE KOLIKO 4 OBIČNE DUŽINEMEDDUN MUNFESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA. UZROK TOME JE ELIF SA HEMZETOM KOJE SE NALAZI POSLIJE NJEGA.MEDDUN MUNFESSIL ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO POSLIJE VALOVITE LINIJE, "MEDDA", DOĐE ELIF SA HEMZETOM.. HUKMU-R-RAKrupno izgovaranje slova R. MEDDUN MUNFESSILTRAJE KOLIKO 4 OBIČNE DUŽINEMEDDUN MUNFESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA. UZROK TOME JE ELIF SA HEMZETOM KOJE SE NALAZI POSLIJE NJEGA.MEDDUN MUNFESSIL ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO POSLIJE VALOVITE LINIJE, "MEDDA", DOĐE ELIF SA HEMZETOM.. HUKMU-R-RATanko izgovaranje slova R. HUKMU-R-RAKrupno izgovaranje slova R. IHFAIHFA će biti kada slovo N bez ikakva znaka ili jedan od tenvina EN, IN ili UN dođu ispred jednog od 15 ihfaovih harfova.Tih 15 harfova je najlakše zapamtiti na način, da dovro naučimo ostala pravila koja se odnose na uklapanje. Harfovi koji nisu spomenuti u tim pravilima pripadaju pravili IHFA.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO PROUČITI KROZ NOS.. HUKMU-R-RAKrupno izgovaranje slova R. IZHARJe pravilo koje podrazumjeva čist izgovr slova N sa sukunom kao i jednog od TENVINA kada dođu ispred jednog od šest izharovih slova. Ta slova su:ا ح خ ه ع غOvo pravilo ćemo vrlo lahko primjeniti jer podrazumjeva čisto (onako kako je napisano) izgovaranje slova odnosno tenvina.. IZHARJe pravilo koje podrazumjeva čist izgovr slova N sa sukunom kao i jednog od TENVINA kada dođu ispred jednog od šest izharovih slova. Ta slova su:ا ح خ ه ع غOvo pravilo ćemo vrlo lahko primjeniti jer podrazumjeva čisto (onako kako je napisano) izgovaranje slova odnosno tenvina.. IZHARJe pravilo koje podrazumjeva čist izgovr slova N sa sukunom kao i jednog od TENVINA kada dođu ispred jednog od šest izharovih slova. Ta slova su:ا ح خ ه ع غOvo pravilo ćemo vrlo lahko primjeniti jer podrazumjeva čisto (onako kako je napisano) izgovaranje slova odnosno tenvina.. Prenosi se od Ebu Mes’uda El-Bedrija, radijallahu anhu, da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Dva ajeta s kraja sure El-Bekare, ko ih prouči u noći biće mu dovoljna. (Muttefekun alejhi).Ovo je dio ajeta sure Bekare za koje je Poslanik, a.s., kazao da ko ih prouči navečer u svojoj kući, šejtan neće moći ući u tu kuću sve dok ne svane.. POKUŠAJ PONOVO!IZHAR Je pravilo koje podrazumjeva čist izgovr slova N sa sukunom kao i jednog od TENVINA kada dođu ispred jednog od šest izharovih slova. Ta slova su:ا ح خ ه ع غOvo pravilo ćemo vrlo lahko primjeniti jer podrazumjeva čisto (onako kako je napisano) izgovaranje slova odnosno tenvina.. POKUŠAJ PONOVO!MEDDUN MUTTESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA. UZROK TOME JE HEMZE KOJE SE NALAZI U ISTOJ RIJEČI ODMAH POSLIJE OBIČNE DUŽINE.OVO PRAVILO ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO SE NAKON DUGOG VOKALA NA KOJEM SE NALAZI VALOVITA LINIJA (MEDD) DOLAZI HEMZE SA VOKALOM ALI BEZ ELIFA.