Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

3

co to jest limeryk i jak się zabrać do jego napisania?

2

1

4

Limeryk

+info

Limeryk

Groteskowy wierszyk. Utwór, który pod względem treści jest rymowaną anegdotą. Zwyczajowo ma stały układ narracji

A student with a fixed mindset is more likely to give up when faced with a challenge they cannot solve right away. A student with a growth mindset, however, is more likely to keep working until they solve difficult problems because they believe that they can expand their capacities to include ones they don’t currently have.The best part is that the growth mindset can be learned! This mindset is especially helpful for students who are easily frustrated and start to doubt their learning abilities because it helps grow their confidence and encourages them to keep working through struggles. It’s also surprisingly helpful for high-performing studentswho are often motivated more by the achievement of getting top grades than the process of learning. The growth mindset encourages them to become more curious and to lose their fear of making mistakes.

układ

narracji

zawiązanie akcji w wersie drugim (można wprowadzić drugiego bohatera)

The Power of "Yet"Working words like "yet" and "almost" can have a positive impact on students' motivation and desire to keep working through hard problems. They tell the brain that though it hasn't found the solution, it can with continued effort.

wprowadzenie bohatera w pierwszym wersie

wprowadzenie miejsca , w którym dzieje się akcja w pierwszym wersie

zaskakujące, najlepiej absurdalne rozwiązanie w wersie ostatnim

krótsze wersy trzeci i czwarty to kulminacja wątku dramatycznego

Pięć wersów o ustalonej liczbie sylab akcentowanych

BUDOWA

Układ rymów: a a b b a