Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

AC/DC

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

Transcript

CEIP GERMANS OCHANDO,1,3,4,2,Organització Curs 2020-2021,Organització Curs 2020-2021,Desplaçaments pel centre,4,1,Compromís famílies,5,Zones comunes,Entrades i eixides,3,Activitats extraescolars i complementàries,6,8,Informació Variada,Menjador Escolar,7,Reorganització grups i espais,2,Compromís Famílies,1,Serà responsabilitat de la família comprovar diàriament la temperatura corporal de les seues filles/fills. No és compatible subministrar antipirètics a casa i assistir al centre.No podrà acudir l'alumnat al centre:--> Si presenta a casa qualsevol simptomatologia compatible amb la COVID-19 (tos, febre -més de 37,5 °C-, dificultat en respirar, etc.). Com actuar en aquesta situació?--> Quan es trobe en situació d'aïllament per haver sigut positiu per a la COVID-19.--> En cas que s'estiga esperant el resultat d'una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. --> En cas d'estar en quarentena domiciliària per ser contacte estret d'alguna persona diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes compatibles.​ ,Compromís Famílies,Reorganització dels espais i grups educatius del centre,2,Aquest curs cal establir una organització extraordinària en la confecció de grups d'alumnat per adaptar-la a les mesures de protecció, prevenció i promoció de la salut enfront de la COVID-19.D'aquesta manera hi trobarem:1. Grups de convivència estable (GCE).2. Grups no configurats com a GCE,Reorganització dels espais i grups educatius del centre,S'organitzaran com a GCE els següents grups:- 3 grups d'Infantil 3 anys- 3 grups d'Infantil 4 anys- 2 grups d'Infantil 5 anys- 3 grups de 1r de Primària- 3 grups de 2n de Primària- 3 grups de 3r de Primària,VS,Grups de convivència estable (GCE). ,Grups no configurats com a GCE ,Els grups no configurats com a GCE seran els següents:- 2 grups de 4t de Primària- 2 grups de 5é de Primària- 2 grups de 6é de Primària,+info,+info,Entrades i eixidesdel centre,3,Zones diferenciades,Entrades i Eixides del centre,Fes click a lesimatges!,Normes higièniquesentrades,Horari apertura portes,Hi trobarem zones d'entrada i eixida al centrediferenciades per cursos i escalonades per aevitar aglomeracions.,Desplaçaments pel centre educatiu,4,Desplaçaments pel centre educatiu,+info,Es reduirà al mínim els desplaçaments de grups d'escolars pel centre facilitant que siguen els docents els qui acudisquen a l'aula de referència o realitzen les seues sessions de manera telemàtica. El trànsit de l'alumnat per l'interior de l'edifici i escales es farà de forma ordenada i mantenint la distància de seguretat. En els desplaçaments pel centre (entrades i eixides, accés al bany...), la mascareta higiènicatambé serà d’ús obligatori en l'alumnat de Primària.Cada curs de Primàriatindrà assignada una escala d’accés a les seues aules i només podran emprar aquestes per accedir a les aules i baixar al pati.,Zones Comunes,5,Zones Comunes,Es prioritzarà, en la mesura de les possibilitats, la utilització dels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats educatives i d'oci.,Hora del Pati,Activitats Educatives,Fes click a lesimatges!,Activitats extraescolars i complementàries,6,Aquest curs 2020/2021 no es realitzaran activitats extraescolars i complementàries (no hi haurà escola matinera, vespertina ni altres activitats al centre).,Activitats extraescolars i complementàries,Menjador Escolar,7,Utilització de les aules per a menjar (els GCE) . El menjar calent es servirà mitjançant la utilització de carros amb safates.Utilització del menjador escolar (4t a 6é) S’organitzarà l'espai del menjador i els horaris de tal forma que es possibilite el compliment de la distància interpersonal d’1,5 m.Neteja i ventilació en el menjador escolar: Es seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre i es posarà especial atenció en les superfícies de contacte més freqüents.,Menjador Escolar,Informació Variada,8,Com a norma general es mantindrà una distància interpersonal d’almenys 1,5metres en les interaccions entre les persones de la comunitat escolar.Ús de mascaretes higièniques.Ventilació de les aulesDesinfecció dels patisComunicació escola-famíliesQuan no s'ha d'acudir al centre ?Com es gestionarà la sospita de casos al centre? Fes click a les icones!,Informació Variada,2,5,Salut Pública serà l'encarregada de la identificació i seguiment dels contactes segons elprotocol de vigilància i control corresponent.,1,Col·locar mascareta quirúrgica.,Gestió de la sospita de casos al centre,3,Donar avís al responsable Covid del centre que avisarà a la família, que contacta amb centre de salut.,4,El/la docent que detecta el cas es quedarà amb el grup de l'alumna/e.,1. Creació ESPAI COVID-19 al centre (despatx anglés).2. Quan considerarem un cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2?3. Actuació en el supòsit de sospita:,El responsable Covid condueix a l'alumna/e a l'espai Covid-19 i es queda amb ell/a fins que arribe la família.,Fes click a les icones! ,3,1,Gràcies per la vostra col·laboració!,4,2,Ceip Germans Ochando