Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

NAUČI NOVA PRAVILA. VRIJEDNOST AJETA. PROVJERI ZNANJE. POGLEDAJ VIDEO. PRONAĐIIDGAM MEAL GUNNEH. PRONAĐIHUKMU-R-RATANKO. Bravo. BRAVO. Molimo Allaha da nam omili druženje sa Kur'anom . KOPIRAJ LINK I PODIJELI SA PRIJATELJIMA. MEDDUN ARIDTRAJE KOLIKO 4 OBIČNE DUŽINEMEDDUN ARID JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE NESTALNI SUKUN KOJI DOLAZI POSLIJE NJEGA.NESTALNI SUKUN NASTAJE KADA SLOVO NA KOJEM PIŠE NEKI OD VOKALA ČITAMO BEZ NJIH, KAO DA JE NAPISAN SUKUN.. MEDDUN MUNFESSILTRAJE KOLIKO 4 OBIČNE DUŽINEMEDDUN MUNFESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA. UZROK TOME JE ELIF SA HEMZETOM KOJE SE NALAZI POSLIJE NJEGA.MEDDUN MUNFESSIL ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO POSLIJE VALOVITE LINIJE, "MEDDA", DOĐE ELIF SA HEMZETOM.. MEDDUN MUTTESSILTRAJE KOLIKO 6 OBIČNIH DUŽINAMEDDUN MUTTESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA. UZROK TOME JE HEMZE KOJE SE NALAZI U ISTOJ RIJEČI ODMAH POSLIJE OBIČNE DUŽINE.OVO PRAVILO ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO SE NAKON DUGOG VOKALA NA KOJEM SE NALAZI VALOVITA LINIJA (MEDD) DOLAZI HEMZE SA VOKALOM ALI BEZ ELIFA.. MEDDUN ARIDTRAJE KOLIKO 4 OBIČNE DUŽINEMEDDUN ARID JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE NESTALNI SUKUN KOJI DOLAZI POSLIJE NJEGA.NESTALNI SUKUN NASTAJE KADA SLOVO NA KOJEM PIŠE NEKI OD VOKALA ČITAMO BEZ NJIH, KAO DA JE NAPISAN SUKUN.. MEDDUN MUTTESSILTRAJE KOLIKO 6 OBIČNIH DUŽINAMEDDUN MUTTESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA. UZROK TOME JE HEMZE KOJE SE NALAZI U ISTOJ RIJEČI ODMAH POSLIJE OBIČNE DUŽINE.OVO PRAVILO ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO SE NAKON DUGOG VOKALA NA KOJEM SE NALAZI VALOVITA LINIJA (MEDD) DOLAZI HEMZE SA VOKALOM ALI BEZ ELIFA.. MEDDUN ARIDTRAJE KOLIKO 4 OBIČNE DUŽINEMEDDUN ARID JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE NESTALNI SUKUN KOJI DOLAZI POSLIJE NJEGA.NESTALNI SUKUN NASTAJE KADA SLOVO NA KOJEM PIŠE NEKI OD VOKALA ČITAMO BEZ NJIH, KAO DA JE NAPISAN SUKUN.. MEDDUN ARIDTRAJE KOLIKO 4 OBIČNE DUŽINEMEDDUN ARID JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE NESTALNI SUKUN KOJI DOLAZI POSLIJE NJEGA.NESTALNI SUKUN NASTAJE KADA SLOVO NA KOJEM PIŠE NEKI OD VOKALA ČITAMO BEZ NJIH, KAO DA JE NAPISAN SUKUN.. LAFZATULLAHTanko izgovaranje riječi ALLAH. IHFAIHFA će biti kada slovo N bez ikakva znaka ili jedan od tenvina EN, IN ili UN dođu ispred jednog od 15 ihfaovih harfova.Tih 15 harfova je najlakše zapamtiti na način, da dovro naučimo ostala pravila koja se odnose na uklapanje. Harfovi koji nisu spomenuti u tim pravilima pripadaju pravili IHFA.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO PROUČITI KROZ NOS.. KALKALAKALKALAJE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA ODSKAKANJE ODREĐENIH SLOVA U TOKU UČENJA. SLOVA KOJA ODSKAČU (ISTIČU) SE OD OSTALIH SU: Q, T, B, DŽ i D.VAŽNO: OVA SLOVA ODSKAČU SAMO KADA SE NA NJIMA NALAZI SUKUN.ZAVISNO OD MJESTA GDJE SE OVA SLOVA NALAZE POSTOJE TRI VRSTE KALKALE:1. KALKALA SUGRA (MALO ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NEKO OD OVIH SLOVA NALAZI U SREDINI RIJEČI2. KALKALA KUBRA (VELIKO ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NEKO OD OVIH SLOVA NALAZI NA KRAJU RIJEČI3. KALKALA EKBER (NAJVEĆE ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NA OVOM SLOVU UZ SUKUN NAĐE I TEŠDID.. MEDDUN MUNFESSILTRAJE KOLIKO 4 OBIČNE DUŽINEMEDDUN MUNFESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA. UZROK TOME JE ELIF SA HEMZETOM KOJE SE NALAZI POSLIJE NJEGA.MEDDUN MUNFESSIL ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO POSLIJE VALOVITE LINIJE, "MEDDA", DOĐE ELIF SA HEMZETOM.. IHFAIHFA će biti kada slovo N bez ikakva znaka ili jedan od tenvina EN, IN ili UN dođu ispred jednog od 15 ihfaovih harfova.Tih 15 harfova je najlakše zapamtiti na način, da dovro naučimo ostala pravila koja se odnose na uklapanje. Harfovi koji nisu spomenuti u tim pravilima pripadaju pravili IHFA.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO PROUČITI KROZ NOS.. KALKALAKALKALAJE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA ODSKAKANJE ODREĐENIH SLOVA U TOKU UČENJA. SLOVA KOJA ODSKAČU (ISTIČU) SE OD OSTALIH SU: Q, T, B, DŽ i D.VAŽNO: OVA SLOVA ODSKAČU SAMO KADA SE NA NJIMA NALAZI SUKUN.ZAVISNO OD MJESTA GDJE SE OVA SLOVA NALAZE POSTOJE TRI VRSTE KALKALE:1. KALKALA SUGRA (MALO ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NEKO OD OVIH SLOVA NALAZI U SREDINI RIJEČI2. KALKALA KUBRA (VELIKO ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NEKO OD OVIH SLOVA NALAZI NA KRAJU RIJEČI3. KALKALA EKBER (NAJVEĆE ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NA OVOM SLOVU UZ SUKUN NAĐE I TEŠDID.. LAFZATULLAHTanko izgovaranje riječi ALLAH. HUKMU-R-RAKrupno izgovaranje slova R. IDGAM MEAL GUNNEHIDGAM BILA GUNNEH će biti kada poslije slova N koje na sebi nema nikakva znaka ili jednog od tenvina EN, IN ili UN dođe jedno od slijedeća četiri slova: J, M, N, V sa vokalom na sebi.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO UKLOPITI SA UČENJEM KROZ NOS U NAREDNO SLOVO.. MEDDUN MUTTESSILTRAJE KOLIKO 6 OBIČNIH DUŽINAMEDDUN MUTTESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA. UZROK TOME JE HEMZE KOJE SE NALAZI U ISTOJ RIJEČI ODMAH POSLIJE OBIČNE DUŽINE.OVO PRAVILO ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO SE NAKON DUGOG VOKALA NA KOJEM SE NALAZI VALOVITA LINIJA (MEDD) DOLAZI HEMZE SA VOKALOM ALI BEZ ELIFA.. IDGAM MEAL GUNNEHIDGAM BILA GUNNEH će biti kada poslije slova N koje na sebi nema nikakva znaka ili jednog od tenvina EN, IN ili UN dođe jedno od slijedeća četiri slova: J, M, N, V sa vokalom na sebi.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO UKLOPITI SA UČENJEM KROZ NOS U NAREDNO SLOVO.. MEDDUN MUTTESSILTRAJE KOLIKO 6 OBIČNIH DUŽINAMEDDUN MUTTESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA. UZROK TOME JE HEMZE KOJE SE NALAZI U ISTOJ RIJEČI ODMAH POSLIJE OBIČNE DUŽINE.OVO PRAVILO ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO SE NAKON DUGOG VOKALA NA KOJEM SE NALAZI VALOVITA LINIJA (MEDD) DOLAZI HEMZE SA VOKALOM ALI BEZ ELIFA.. LAFZATULLAHKrupno izgovaranje riječi ALLAH. IHFAIHFA će biti kada slovo N bez ikakva znaka ili jedan od tenvina EN, IN ili UN dođu ispred jednog od 15 ihfaovih harfova.Tih 15 harfova je najlakše zapamtiti na način, da dovro naučimo ostala pravila koja se odnose na uklapanje. Harfovi koji nisu spomenuti u tim pravilima pripadaju pravili IHFA.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO PROUČITI KROZ NOS.. MEDDUN ARIDTRAJE KOLIKO 4 OBIČNE DUŽINEMEDDUN ARID JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE NESTALNI SUKUN KOJI DOLAZI POSLIJE NJEGA.NESTALNI SUKUN NASTAJE KADA SLOVO NA KOJEM PIŠE NEKI OD VOKALA ČITAMO BEZ NJIH, KAO DA JE NAPISAN SUKUN.. HEMZETU-L-VASLPravila vezana za hemzetu-l-vasl smo naučili još u suri Fatiha. Prvo pravilo vezano za hemzetu-l-vasl na početku ajeta je da kada poslije njega dođe slovo L hemzetu-l-vasl ćemo pročitati kao E.U ovom slučaju se radi o riječi ALLAH. Mi smo naučili ovu riječ izgovarati sa slovom A na početku. PRAVILNO JE DA TO BUDE GLAS IZMEĐU E i A.Kako to izgleda, poslušajte u video objašnjenju.. LAFZATULLAHKrupno izgovaranje riječi ALLAH. MEDDUN ARIDTRAJE KOLIKO 4 OBIČNE DUŽINEMEDDUN ARID JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE NESTALNI SUKUN KOJI DOLAZI POSLIJE NJEGA.NESTALNI SUKUN NASTAJE KADA SLOVO NA KOJEM PIŠE NEKI OD VOKALA ČITAMO BEZ NJIH, KAO DA JE NAPISAN SUKUN.. HUKMU-R-RATanko izgovaranje slova R. HUKMU-R-RAKrupno izgovaranje slova R. HUKMU-R-RATanko izgovaranje slova R. HUKMU-R-RATanko izgovaranje slova R. HUKMU-R-RATanko izgovaranje slova R. HUKMU-R-RAKrupno izgovaranje slova R. HUKMU-R-RAKrupno izgovaranje slova R. IDGAM MISLEJN MEAL GUNNEHOvo pravilo podrazumjeva uklapanje dva slova M koja dođu jedan do drugog. Prvo od njih na sebi nema nikakav znak dok drugi dolazi napisan sa tešdidom i vokalom na sebi. Pravilo podrazumjeva da se prvo slovo M uklopi u drugo sa učenjem kroz nos.. IDGAM MISLEJN MEAL GUNNEH. IHFA ŠEFEVIJJOvo pravilo podrazumjeva produžen izgovor slova M bez ikakva znaka kada se nađe prija slova B. . IHFA ŠEFEVIJJOvo pravilo podrazumjeva produžen izgovor slova M bez ikakva znaka kada se nađe prija slova B.. IDGAM MISLEJN MEAL GUNNEH. Ovo je dio ajeta sure Bekare za koje je Poslanik, a.s., kazao da ko ih prouči navečer u svojoj kući, šejtan neće moći ući u tu kuću sve dok ne svane.. POKUŠAJ PONOVO!IDGAM BILA GUNNEH će biti kada poslije slova N koje na sebi nema nikakva znaka ili jednog od tenvina EN, IN ili UN dođe jedno od slijedeća četiri slova: J, M, N, V sa vokalom na sebi.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO UKLOPITI SA UČENJEM KROZ NOS U NAREDNO SLOVO.. POKUŠAJ PONOVO!HUKMU-R-RA JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR SLOVA R.OVO SLOVO IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO GA IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL E ili U ILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL Eili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL I ILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKALI.