Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Pokreni. PROVJERI NAUČENO ZNANJE IZ TEDŽVIDA. KAKO PLIVAŠ?. Hukmu-r-Ra. 1. Pravilo koje određuje kako se izgovara slovo R se zove?. Lafzatullah. Meddun arid. Slovo H. 2. Hemzetu-l-Vasl ćemo pročitati kao E kada se poslije njega nađe slovo?. Slovo E. Slovo L. 1 dužina. 6 dužina. 2 dužine. 3. Dužina meddun muttessil traje koliko?. L i M. L i R. L i T. 4. Idgam bila gunneh će biti kada posije slova N koje na sebi nema nikakva znaka (sakin) ili jednog od tenvina dođe jedno od dva slova. Koja?. Krupno RU. 5. Kada na slovu R dođe vokal U (damma) to ćemo pročitati?. Krupno UR. Tanko RU. Fillah. Lafzatullah. 6. Pravilo koje određuje pravilan izgovor riječi ALLAH se zove?. Allahu ekber. Hemzetu-l-vasl. 7. Kalkala je pravilo koje podrazumjeva odskakanje određenih slova kada je na njima napisan?. Tenvin. Sukun. Fethom. Hemzetom. 8. Meddun munfessil ćemo prepoznati po tome što poslije valovite linije (medd) dođe elif sa...?. Tešdidom. Tešdid. 9. Ukloni uljeza!. Sugra. Kubra. J M V R. J M N V. J M L V. 10. Idgam meal gunneh će biti kada poslije slova N koje na sebi nema nikakva znaka ili jednog od tenvina dođe jedno od četiri slova?. ČESTITAMO!. ŽELIŠ LI PONOVITI?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .