Want to make creations as awesome as this one?

Carta de presentació

Transcript

La carta de presentació

...autocandidatura

Important!

Quan enviïs el teu currículum per correu electrònic, posa els continguts de la carta de presentació al cos del missatge i adjunta el teu currículum.

Finalitat

Que la persona que la llegeixi pensi que pots ser el candidat perfecte per ocupar el lloc de treball que estan ofertant.

Ha d'incloure:

 • Breu presentació
 • Destacar els punts forts
 • Ha de correspondre's amb el contingut del teu currículumSuggeriments:

 • Breu i clara
 • Bona estructura i presentació
 • Ús correcte del llenguatge
 • Despertar l'interès
 • Utilitzar un to personalitzat

4. Proposar una entrevista de selecció

Has de proposar una entrevista, una trucada o que tinguin en compte el teu currículum quan hi hagi un lloc de treball vacant.

5. Salutació final

Exemple:
4.

Els envio el meu currículum confiant que el meu perfil s'adeqüi a alguns dels llocs de treball vacants, ja que estic preparada per formar part d'un procés de selecció.
5.
Esperant rebre notícies seves, m'acomiado cordialment..

Estructura:

1. Dades bàsiques:

 • Nom i cognoms
 • Ciutat i codi postal
 • Telèfon i correu electrònic
 • Data

2. Salutació inicial

Exemple:

1.

Anna Ferrer Sans
08720 Vilafranca del Penedès
Telf 658 124 788
annaferrersans@gmail.com

2.

Benvolguts/des,

3. Desenvolupament:

En poques paraules has de convèncer-los que tu ets essencial per a l'empresa.


Exemple:

3.

He conegut el treball que està duent a terme la seva empresa (...). Tenint en compte la meva formació en (...) i la meva experiència laboral en (...)