Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

NAUČI NOVA PRAVILA. POGLEDAJ VIDEO. VRIJEDNOST AJETA. provjeri znanje. PRONAĐI PRAVILO:IKLAB!. Bravo. PRONAĐI PRAVILO:IHFA!. BRAVO. Molimo Allaha da nam omili druženje sa Kur'anom . Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: “Kad htjedneš leći u svoju postelju, prouči Ajetul-kursijju pa će ti Allah poslati meleka čuvara, i šejtan ti se neće približavati dok ne osvaneš.”. KOPIRAJ LINK I PODIJELI SA PRIJATELJIMA. HEMZETU-L-VASLPravila vezana za hemzetu-l-vasl smo naučili još u suri Fatiha. Prvo pravilo vezano za hemzetu-l-vasl na početku ajeta je da kada poslije njega dođe slovo L hemzetu-l-vasl ćemo pročitati kao E.U ovom slučaju se radi o riječi ALLAH. Mi smo naučili ovu riječ izgovarati sa slovom A na početku. PRAVILNO JE DA TO BUDE GLAS IZMEĐU E i A.Kako to izgleda, poslušajte u video objašnjenju.. LAFZATULLAHKRUPNO. MEDDUN MUNFESSIL4 DUŽINE. MEDDUN ARID4 DUŽINE. VAKFPAUZA NA SLOVU DŽIMDozvoljeno je stati. IDGAM MEAL GUNNEHUKLAPANJE KROZ NOS. HUKMU-R-RAKRUPNO. VAKFPAUZA NA ZNAKU QILIDozvoljeno je stati. IHFAUČENJE KROZ NOS. IHFAUČENJE KROZ NOS. MEDDUN MUNFESSIL4 DUŽINE. VAKFPAUZA NA SLOVU DŽIMDozvoljeno je stati. VAKF PODRAZUMJEVA PREIKDANJE UČENJA. PAUZU U TOKU UČENJA.PORED OZNAKE ZA KRAJ AJETA KOJU SMO NAUČILI U SURI FATIHA, POSTOJE I DRUGE OZNAKE. JEDNA OD TIH OZNAKA JE ZNAK SILI IZNAD DIJELA AJETA.OVAJ ZNAK ZNAČI DA MOŽEMO NAPRAVITI PAUZU U TOKU UČENJA ALI JE BOLJE DA TO NE RADIMO.. IDGAM MEAL GUNNEHUKLAPANJE KROZ NOS. MEDDUN MUNFESSIL4 DUŽINE. MEDDUN MUTTESSIL6 DUŽINA. HUKMU-R-RAKRUPNO. VAKF PODRAZUMJEVA PREIKDANJE UČENJA. PAUZU U TOKU UČENJA.PORED OZNAKE ZA KRAJ AJETA KOJU SMO NAUČILI U SURI FATIHA, POSTOJE I DRUGE OZNAKE. JEDNA OD TIH OZNAKA JE ZNAK SILI IZNAD DIJELA AJETA.OVAJ ZNAK ZNAČI DA MOŽEMO NAPRAVITI PAUZU U TOKU UČENJA ALI JE BOLJE DA TO NE RADIMO.. MEDDUN ARID4 DUŽINE. MEDDUN MUNFESSIL4 DUŽINE. HUKMU-R-RAKRUPNO. MEDDUN ARID4 DUŽINE. VAKF PODRAZUMJEVA PREIKDANJE UČENJA. PAUZU U TOKU UČENJA.PORED OZNAKE ZA KRAJ AJETA KOJU SMO NAUČILI U SURI FATIHA, POSTOJE I DRUGE OZNAKE. JEDNA OD TIH OZNAKA JE ZNAK SILI IZNAD DIJELA AJETA.OVAJ ZNAK ZNAČI DA MOŽEMO NAPRAVITI PAUZU U TOKU UČENJA ALI JE BOLJE DA TO NE RADIMO.. HUKMU-R-RAKRUPNO. VAKFPAUZA NA SLOVU DŽIMDozvoljeno je stati. IDGAM MEAL GUNNEHUKLAPANJE KROZ NOS. HUKMU-R-RAKRUPNO. LAFZATULLAHTANKO. HUKMU-R-RAKRUPNO. HUKMU-R-RAKRUPNO. IHFAUČENJE KROZ NOS. VAKFPAUZA NA ZNAKU QILIDozvoljeno je statiVAŽNO JE ZNATI DA NA DUGIM VOKALIMA STAJEMO KAKO JE I NAPISANO!. LAFZATULLAHKRUPNO. MEDDUN ARID4 DUŽINE. MEDDUN MUTTESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE HEMZE KOJE SE NALAZI U ISTOJ RIJEČI ODMAH POSLIJE OBIČNE DUŽINE.OVO PRAVILO ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO SE NAKON DUGOG VOKALA NA KOJEM SE NALAZI VALOVITA LINIJA (MEDD) DOLAZI HEMZE SA VOKALOM ALI BEZ ELIFA.U OVOM SLUČAJU VOKAL A ĆEMO PROČITATI KOLIKO ŠEST OBIČNIH DUŽINA: ULAAAAAAIKE!. IDGAM MTEDŽANISEJNIDGAM MUTEDŽANISEJNće biti kada jedno do drugog dođu dva srodna slova. Srodna slova se dijele u tri grupe:1. grupa: T, D i T ت د ط2. grupa: S, Z i Z ث ذ ظ3. grupa: B i M ب مOva slova se uklapaju jedna u druga samo po svojim grupamaOVO PRAVILO ĆEMO LAHKO PREPOZNATI PO TOME ŠTO SLOVO KOJE JE PRVO NAPISANO NEMA NIKAKAVA ZNAKA A DRUGO DOLAZI SA TEŠDIDOM. PA NAM JE TO ZNAK DA SE OVA SLOVA UKLAPAJU.. IKLABIKLABznači pretvaranje slova N u slovo M. Ovo se dešava kada dođe slovo N bez ikakva znaka ili jedan od tenvina prije slova B.OVO PRAVILO ĆEMO LAHKO PREPOZNATI PO JEDNOM MALOM UMETNUTOM SLOVU M IZNAD SLOVA N ILI PORED JEDNE CRTICE OD TENVINA.OVO UKLAPANJE TRAJE KOLIKO DVIJE OBIČNE DUŽINE!. DAMIRDAMIR je lična zamjenica HUili HI. Zavisno od znaka koji se nalazi prije njega, ovu zamjenicu čitamo dugo ili kratko:1. DUGOćemo izgovoriti HUUili HIIkada se prije ove zamjenice nađe slovo sa kratkim vokalom.2. KRATKOćemo izgovoriti HUili HIkada se prije ove zamjenice nađe slovo sa dugim vokalom ili sukunom.. DAMIRDAMIR je lična zamjenica HUili HI. Zavisno od znaka koji se nalazi prije njega, ovu zamjenicu čitamo dugo ili kratko:1. DUGOćemo izgovoriti HUUili HIIkada se prije ove zamjenice nađe slovo sa kratkim vokalom.2. KRATKOćemo izgovoriti HUili HIkada se prije ove zamjenice nađe slovo sa dugim vokalom ili sukunom.. DAMIRDAMIR je lična zamjenica HUili HI. Zavisno od znaka koji se nalazi prije njega, ovu zamjenicu čitamo dugo ili kratko:1. DUGOćemo izgovoriti HUUili HIIkada se prije ove zamjenice nađe slovo sa kratkim vokalom.2. KRATKOćemo izgovoriti HUili HIkada se prije ove zamjenice nađe slovo sa dugim vokalom ili sukunom.. DAMIRDAMIR je lična zamjenica HUili HI. Zavisno od znaka koji se nalazi prije njega, ovu zamjenicu čitamo dugo ili kratko:1. DUGOćemo izgovoriti HUUili HIIkada se prije ove zamjenice nađe slovo sa kratkim vokalom.2. KRATKOćemo izgovoriti HUili HIkada se prije ove zamjenice nađe slovo sa dugim vokalom ili sukunom.U OVOM SLUČAJU, OBZIROM DA JE DOŠAO HEMZETU-L-VASL I DA TREBAMO SPOJITI DVIJE RIJEČI LIČNU ZAMJENICU HU ĆEMO PROČITATI KRATKO!. MEDDUN MUTTESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE HEMZE KOJE SE NALAZI U ISTOJ RIJEČI ODMAH POSLIJE OBIČNE DUŽINE.OVO PRAVILO ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO SE NAKON DUGOG VOKALA NA KOJEM SE NALAZI VALOVITA LINIJA (MEDD) DOLAZI HEMZE SA VOKALOM ALI BEZ ELIFA.U OVOM SLUČAJU VOKAL A ĆEMO PROČITATI KOLIKO ŠEST OBIČNIH DUŽINA: ULAAAAAAIKE!. DAMIRDAMIR je lična zamjenica HUili HI. Zavisno od znaka koji se nalazi prije njega, ovu zamjenicu čitamo dugo ili kratko:1. DUGOćemo izgovoriti HUUili HIIkada se prije ove zamjenice nađe slovo sa kratkim vokalom.2. KRATKOćemo izgovoriti HUili HIkada se prije ove zamjenice nađe slovo sa dugim vokalom ili sukunom.. MEDDUN LINMEDDUN LIN će biti kada pravimo pauzu u toku učenja na riječi gdje nam je predzadnje slovo V ili J sa sukunom a prije njih slovo sa vokalom E (fethom). MEDDUN LINMEDDUN LIN će biti kada pravimo pauzu u toku učenja na riječi gdje nam je predzadnje slovo V ili J sa sukunom a prije njih slovo sa vokalom E (fethom).MEDDUN LIN TRAJE KOLIKO DVIJE OBIĆNE DUŽINE: NEUUM.... IDGAM MTEDŽANISEJNIDGAM MUTEDŽANISEJNće biti kada jedno do drugog dođu dva srodna slova. Srodna slova se dijele u tri grupe:1. grupa: T, D i T ت د ط2. grupa: S, Z i Z ث ذ ظ3. grupa: B i M ب م Ova slova se uklapaju jedna u druga samo po svojim grupamaOVO PRAVILO ĆEMO LAHKO PREPOZNATI PO TOME ŠTO SLOVO KOJE JE PRVO NAPISANO NEMA NIKAKAVA ZNAKA A DRUGO DOLAZI SA TEŠDIDOM. PA NAM JE TO ZNAK DA SE OVA SLOVA UKLAPAJU.. IKLABIKLABznači pretvaranje slova N u slovo M. Ovo se dešava kada dođe slovo N bez ikakva znaka ili jedan od tenvina prije slova B.OVO PRAVILO ĆEMO LAHKO PREPOZNATI PO JEDNOM MALOM UMETNUTOM SLOVU M IZNAD SLOVA N ILI PORED JEDNE CRTICE OD TENVINA.OVO UKLAPANJE TRAJE KOLIKO DVIJE OBIČNE DUŽINE!. IZHARIZHAR je pravilo koje podrazumjeva čist izgovor slova N kao i bilo kojeg od tenvina kada dođu prije jednog od šest izharovih slova. Ta slova su:غ ع ه خ ح اOvo pravilo je vrlo lahko razlikovati u mushafima arapske štampe jer slovo N dolazi napisano sa sukunom a tenvini sa poravnatim crticama.. IZHARIZHAR je pravilo koje podrazumjeva čist izgovor slova N kao i bilo kojeg od tenvina kada dođu prije jednog od šest izharovih slova. Ta slova su:غ ع ه خ ح اOvo pravilo je vrlo lahko razlikovati u mushafima arapske štampe jer slovo N dolazi napisano sa sukunom a tenvini sa poravnatim crticama.. IZHARIZHAR je pravilo koje podrazumjeva čist izgovor slova N kao i bilo kojeg od tenvina kada dođu prije jednog od šest izharovih slova. Ta slova su:غ ع ه خ ح اOvo pravilo je vrlo lahko razlikovati u mushafima arapske štampe jer slovo N dolazi napisano sa sukunom a tenvini sa poravnatim crticama.. AJETU-L-KURSIJJA JE NAJVELIČANSTVENIJI AJET U KUR'ANU.Od Ebu Umamme r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Onoga koji iza svakog propisanog namaza prouči Ajetu-l-kursiju ne dijeli od Dženneta ništa drugo osim smrti.". NAŽALOST POGREŠNO!IKLABznači pretvaranje slova N u slovo M. Ovo se dešava kada dođe slovo N bez ikakva znaka ili jedan od tenvina prije slova B.OVO PRAVILO ĆEMO LAHKO PREPOZNATI PO JEDNOM MALOM UMETNUTOM SLOVU M IZNAD SLOVA N ILI PORED JEDNE CRTICE OD TENVINA.OVO UKLAPANJE TRAJE KOLIKO DVIJE OBIČNE DUŽINE!. NAŽALOST POGREŠNO!IKLABznači pretvaranje slova N u slovo M. Ovo se dešava kada dođe slovo N bez ikakva znaka ili jedan od tenvina prije slova B.OVO PRAVILO ĆEMO LAHKO PREPOZNATI PO JEDNOM MALOM UMETNUTOM SLOVU M IZNAD SLOVA N ILI PORED JEDNE CRTICE OD TENVINA.OVO UKLAPANJE TRAJE KOLIKO DVIJE OBIČNE DUŽINE!. NAŽALOST POGREŠNO!IHFA će biti kada slovo N bez ikakva znaka ili jedan od tenvina EN, IN ili UN dođu ispred jednog od 15 ihfaovih harfova.Tih 15 harfova su:U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO PROUČITI KROZ NOS.. NAŽALOST POGREŠNO!IHFA će biti kada slovo N bez ikakva znaka ili jedan od tenvina EN, IN ili UN dođu ispred jednog od 15 ihfaovih harfova.Tih 15 harfova su:U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO PROUČITI KROZ NOS.