Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

START

Staż w urzędzie doda Ci skrzydeł!
Zadzwoń!
555 555 555

Ogromny, przydrożny billboard głosił:

Staż w urzędzie doda Ci skrzydeł!

Pomyślałeś, że reklamodawca oszalał.
Jak nudną, papierkową robotę można przyrównać do wrażeń wywołanych spożyciem Red Bulla?!

Trochę Cię to jednak zaintrygowało…

Podjąłeś decyzję.

Gdzieś tutaj powinno być wejście do budynku.

I tak trafiłeś do Urzędu Miejskiego w Wielkim Mieście.

Wchodzisz do biura. Nie do końca tak to wyglądało w Twojej wyobraźni…

Jeden z pracowników powiedział, żebyś poszukał swojego biurka i zajął się pracą.

A może jakieś wskazówki?
Koleś, jestem tu pierwszy raz! – pomyślałeś, ale ruszyłeś dalej.

Urząd miasta to jednostka organizacyjna gminy miejskiej, która pomaga burmistrzowi lub prezydentowi w realizacji uchwał rady miasta i zadań miasta określonych przez państwo.

Serio?! To tutaj?!

by camknows

CC BY-NC-SA 2.0

Nim zdążyłeś zareagować usłyszałeś zatrzaskujące się drzwi...

Trafiłeś do biura jednego z najbardziej leniwych urzędników w historii tego urzędu.

Liczba odłożonych przez niego "na później" spraw jest niemała…

A Ty musisz uporządkować część z nich, bo inaczej nie wydostaniesz się z pokoju.

Do otwarcia drzwi potrzebny jest sześciocyfrowy kod.

Każda poprawnie rozwiązana sprawa pozwoli Ci zdobyć jedną cyfrę.

Pierwszą uzyskasz, jeśli poprawnie rozwiążesz test kwalifikacyjny.

Do dzieła!

by camknows

CC BY-NC-SA 2.0

Szukaj

Wyjdź z pokoju

W związku z tym, że ciągle pojawiają się pytania o to, co trzeba zrobić, żeby uzyskać dowód osobisty musisz opracować instrukcję dla wszystkich, którzy po raz pierwszy starają się o ten dokument:


W najbliższym czasie w ramach lekcji o samorządzie terytorialnym

w urzędzie pojawi się młodzież.

Przygotuj dla uczniów stosowny folder informacyjny:


by camknows

CC BY-NC-SA 2.0

Szukaj

Wyjdź z pokoju

Ooo! Znalazłeś wykreślankę!

Twój poprzednik próbował ją zrobić podczas przerwy śniadaniowej. Bez powodzenia.

Jeśli Tobie się to uda, uzyskasz kolejną cyfrę kodu.


Ale nie w ten sposób!

Wprowadź kod

Ale nie w ten sposób!

Wprowadź kod

Wielkie Miasto, 15.07.2020
Krzysztof Szymański
ul. Polna 18/9
17-851 Wielkie Miasto


Urząd Miejski w Wielkim Mieście
ul. Parkowa 6
17-851 Wielkie MiastoMając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa obywateli naszego miasta zgłaszam propozycję do budżetu partycypacyjnego: budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Pstrągowej i Leśnej.Krzysztof Szymański


Załącznik:
Lista osób popierających projekt

Co z tym zrobić?!
Usiłujesz sobie przypomnieć co to takiego ten budżet partycypacyjny?

Odpowiedz poprawnie na kilka pytań, a uzyskasz cenne wskazówki, co należy zrobić.

Do dzieła!

START

Odpowiedz!

Budżet obywatelski

Czy budżet obywatelski to to samo, co budżet partycypacyjny?

Czy wszystkie gminy mają obowiązek tworzenia budżetu obywatelskiego?

Czy na projekty z budżetu obywatelskiego mogą głosować osoby niepełnoletnie?

Czy do zgłaszanego przez obywateli projektu musi być dołączona lista popierających go mieszkańców?

Czy zasady dysponowania budżetem obywatelskim są jednakowe we wszystkich gminach?

Czy budżet obywatelski to to samo, co budżet partycypacyjny?

Tak! Wszyscy obywatele danej wspólnoty samorządowej mają możliwość partycypowania (brania udziału) w podejmowaniu decyzji, na jaki cel
wykorzystać pieniądze z tego budżetu.

Dalej

Czy wszystkie gminy mają obowiązek tworzenia budżetu obywatelskiego?

Dalej

Nie! Większość gmin nie ma obowiązku tworzenia budżetu obywatelskiego. Wyjątkiem są miasta na prawach powiatu, które muszą przeznaczyć na ten cel minimum 0,5% wszystkich wydatków gminy.

Dalej

Tak! Zasadniczo głosować mogą wszyscy mieszkańcy. Szczegóły ustala dana gmina, np. dając możliwość głosowania osobom, które ukończyły 16 lat.

Czy na projekty z budżetu obywatelskiego mogą głosować osoby niepełnoletnie?

Dalej

Czy do zgłaszanego przez obywateli projektu musi być dołączona lista popierających go mieszkańców?

Nie, jednak gmina może wprowadzić taki obowiązek. Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt nie może być jednak większa niż 0,1 proc. mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt.

Dalej


Nie! Rada gminy (powiatu, sejmiku województwa) określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

Czy zasady dysponowania budżetem obywatelskim są jednakowe we wszystkich gminach?

Spróbuj jeszcze raz!

ŹLe!

Teraz wiesz, że zasady dysponowania budżetem obywatelskim nie są jednakowe we wszystkich gminach.

Gmina Wielkie Miasto, do której trafiłeś na staż ma opracowane zasady dysponowania budżetem obywatelskim. Pan Szymański przygotował propozycję zgodnie z zasadami, dlatego możesz przekazać jego pismo do Wydziału Spraw Obywatelskich.

Przekaż pismo

BRAWO!
Kolejne zadanie za Tobą!
Zanotuj ostatnią cyfrę kodu - 6

Odpowiedz

Za co odpowiada samorząd

Gmina

 • drogi powiatowe
 • szkoły ponadpodstawowe
 • szpitale powiatowe
 • rejestracja pojazdów
 • urzędy pracy
 • prawa konsumenta

Powiat

 • szpitale specjalistyczne
 • muzea i teatry
 • szkoły specjalne
 • drogi wojewódzkie
 • koleje
 • ochrona zabytków
 • rozdzielanie środków unijnych

Województwo

 • przychodnie
 • szkoły podstawowe
 • parki, place zabaw
 • sieć wodno-kanalizacyjna
 • drogi lokalne
 • wysypiska śmieci
 • pomoc społeczna

Starostwo Powiatowe w Wielkim Mieście

Wydział Komunikacji
ul. Nowa 3

Rejestracja pojazdów
tel. 32 256 34 23

Prawa jazdy
tel. 32 256 34 54

Zanotuj ostatnią cyfrę numeru telefonu - jest ona czwartym elementem kodu.

ustawić przejście do listy zadań wykonanych + informacja: ostatnia cyfra numeru tel. jest drugim elementem kodu

7

7

7

5

7

5

7

5

1

7

5

1

7

1

5

3

7

1

5

3

7

1

5

3

8

7

1

5

3

8

7

1

5

3

8

6

BRAWO!
Ukończyłeś niezwykły staż!
Zdobywasz uznanie
szefa i współpracowników

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach

ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7

40-132 Katowice

https://pbw.katowice.pl/


Opracowanie:

Katarzyna Drogoś

Ewa Piątek


Kontakt:

e-mail: opracowanie@pbw.katowice.pl

tel. 32 258 57 84, w. 44

Pytanie 1

Odbywając staż w Urzędzie Miasta pomagasz realizować zadania

wójtowi


A

B

C

burmistrzowi lub prezydentowi

staroście


wójtowi

A

B

C

burmistrzowi lub prezydentowi

staroście

Pytanie 1

pomagasz realizować zadania

Dobrze!
Organem wykonawczym dla gminy miejskiej jest burmistrz (w mniejszym mieście) lub prezydent (w mieście liczącym powyżej 100 tys. mieszkańców).

Pytanie 2

Czy wiesz kto finansuje szkoły ponadpodstawowe?

powiat

A

B

C

gmina


województwo


Pytanie 2

szkoły ponadpostawowe?

powiat

A

B

C

gmina

województwo

Pytanie 1

pomagasz realizować zadania

Dobrze!
Szkoły poonadpodstawowe (z wyjątkiem szkół artystycznych) finansuje powiat, gmina dba o szkoły podstawowe, żłobki i przedszkola, a województwo o ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkoły specjalne.

Pytanie 3

Czy za odbiór odpadów komunalnych odpowiada powiat?

tak


A

B

nie

Pytanie 3

tak

A

B

nie

Pytanie 4

odpowiada powiat?

Dobrze!
Odbiór odpadów należy do zadań gminy.

Pytanie 4

Czy wiesz kto buduje i remontuje drogi lokalne?

województwo


A

B

B

C

C

powiat


gmina

Pytanie 4

drogi lokalne?

województwo

A

B

B

C

C

powiat

gmina

Dobrze!
Utrzymaniem dróg lokalnych, a także chodników i oświetleniem ulic zajmuje się gmina.

Pytanie 5

Czy gmina jest odpowiedzialna za utrzymanie przychodni?

tak

A

B

nie


Pytanie 5

utrzymanie przychodni?

tak

A

B

nie

Dobrze!
O przychodnie dba gmina, szpitalami powiatowymi zajmuje się powiat, a województwo - szpitalami specjalistycznymi.

Pytanie 6

Czy pobieranie podatku od nieruchomości to zadanie województwa?

nie

A

B

tak


Pytanie 6

to zadanie województwa?

nie

A

B

tak

Dobrze!
Podatek od nieruchomości (grunty, budynki mieszkalne oraz służące do prowadzenia działalności gospodarczej) pobiera gmina. Temu podatkowi nie podlegają grunty rolne i lasy.

Pytanie 7

Czy wiesz kto wydaje akt zawarcia związku małżeńskiego?

starosta


A

A

B

B

C

C

wójt / burmistrz / prezydent

marszałek


Pytanie 7

akt zawarcia związku małżeńskiego?

starosta

A

A

B

B

C

C

wójt / burmistrz / prezydent

marszałek

Dobrze!
Akt zawarcia związku małżeńskiego wydaje urząd stanu cywilnego, który podlega wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi. Tu również wydaje się akty urodzenia i zgonu.

Pytanie 8

Czy wybudowanie miejskiego placu zabaw jest zadaniem powiatu?

tak


A

B

nie

Pytanie 8

jest zadniem powiatu?

tak

A

B

nie

Dobrze!
Plac zabaw, zarówno ten ogólnodostępny (np. w parku), jak i należący do przedszkola czy szkoły powinna finansować gmina.

Pytanie 9

Czy wiesz, gdzie się udać gdy chcesz zorganizować regionalną zbiórkę darów?

do urzędu gminy


A

A

B

B

C

do urzędu marszałkowskiego

do urzędu powiatowego


Pytanie 9

zorganizować regionalnej zbiórki darów?

do urzędu gminy

A

A

B

C

C

do urzędu marszałkowskiego

do urzędu powiatowego

Dobrze!
Jeśli zbiórka ma objąć cały region pozwolenie wydaje województwo. W zależności od zasięgu zbiórki zgodę na jej zorganizowanie wydaje gmina, powiat lub województwo.

BRAWO!

Jesteś gotowy do pracy!
Właśnie odkryłeś pierwszą cyfrę kodu odblokowującego drzwi.
Zanotuj ją!

Start