Want to make creations as awesome as this one?

Sura El Bekara; 1. - 5. ajeta

Transcript

Nakon što si pročitao suru, sada je uvježbaj uz pomoć videa klikom na dugme ispod:. Ponovi koja smo nova tedžvidska pravila naučili u ovoj suri:. Ovo je prvih pet ajeta sure Bekare od 10 koje ćemo uraditi a za koje je Poslanik, a.s., kazao da ko ih prouči navečer u svojoj kući, šejtan neće moći ući u tu kuću sve dok ne svane.. PROVJERI ZNANJE. PRONAĐI PRAVILO:KALKALA!. PRONAĐI PRAVILO:IDGAM MEAL GUNNEH!. Bravo. Hvala Allahu. ODLIČNO. Nadamo se da ćeš uspješno savladati sva pravila i molimo Allaha da osjetiš slast u učenju Kur'ana!. KOPIRAJ LINK I PODIJELI SA PRIJATELJIMA. HEMZETU-L-VASLHemzetu-l-vasl je znak za spajanje riječi. Ovaj znak se čita samo kada učenje Kur‘ana počinjemo od riječi na čijem se početku nalazi ovaj znak.Dobro zapamtimo pravila kako se ovaj znak čita:1. Hemzetu-l-vasl ćemo pročitati kao E samo kada poslije njega dođe slovoL2. Hemzetu-l-vasl ćemo pročitati kao U kada na trećem slovu u riječi dođe vokal U3. Hemzetu-l-vasl ćemo pročitati kao I kada na trećem slovu u riječi dođe vokal I ili vokal EU OVOM SLUČAJU PRIMJENJUJEMO PRVO PRAVILO!. LAFZATULLAH JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR RIJEČI ALLAH.OVU RIJEČ IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO JE IZGOVARAMO KADA JE PRIJE NJE SLOVO SA VOKALIMA E ili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE PRIJE NJE SLOVO SA VOKALOM I.Dakle u ovom slučaju ćemo tanko izgovoriti LA kada čitamo BISMILLAHI.. HUKMU-R-RA JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR SLOVA R.OVO SLOVO IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO GA IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL E ili U ILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL Eili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL IILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL I.Dakle u ovom slučaju ćemo KRUPNO izgovoriti RA kada čitamo RAHMAN.. MEDDUN ARID JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE NESTALNI SUKUN KOJI DOLAZI POSLIJE NJEGA.NESTALNI SUKUN NASTAJE KADA SLOVO NA KOJEM PIŠE NEKI OD VOKALA ČITAMO BEZ NJIH. TO RADIMO ONDA KADA STAJEMO NA RIJEČI. NPR.: NAPISANO JE RAHIMI, A ČITAMO RAHIM.U TOM SLUČAJU VOKAL I ĆEMO PROČITATI KOLIKO ČETIRI OBIČNE DUŽINE: RAHIIIIM!. VAKF PODRAZUMJEVA PREKDIANJE UČENJA. PAUZU U TOKU UČENJA.OVO JE OZNAKA ZA KRAJ AJETA:KADA DOĐEMO DO OVOG ZNAKA, ONDA SMO DUŽNI DA NAPRAVIMO PAUZU. U TOM SLUČAJU AKO RIJEČ ZAVRŠAVA NEKIM OD KRATKIH VOKALA U, E,ili IKAO I TENVINIMA UNi INPOSLJEDNJE SLOVO NA TOJ RIJEČI ĆEMO PROČITATI KAO DA JE NA NJEMU NAPISAN SUKUN.TO SE ZOVE NESTALNI SUKUN.ZATO NA KRAJU OVOG AJETA NE ČITAMOMI,NEGO SAMOM.KAO ŠTO MOŽEMO PRIMJETITI NA KRAJU OVE BISMILLE NEMA OZNAKE ZA KRAJ AJETA. TO JE ZATO ŠTO SE BISMILLA NE TRETIRA KAO SASTAVNI DIO OVE SURE. ALI PRAVILO ZA VAKF JE ISTO!. HUKMU-R-RA JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR SLOVA R.OVO SLOVO IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO GA IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL E ili U ILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL Eili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL IILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL I.Dakle u ovom slučaju ćemo KRUPNO izgovoriti RA kada čitamo RAHIIIIM.. HUKMU-R-RA JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR SLOVA R.OVO SLOVO IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO GA IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL E ili U ILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL Eili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL IILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL I.Dakle u ovom slučaju ćemo KRUPNO izgovoriti RE kada čitamo REJBE.. HUKMU-R-RA JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR SLOVA R.OVO SLOVO IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO GA IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL E ili U ILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL Eili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL IILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL I.Dakle u ovom slučaju ćemo KRUPNO izgovoriti RE kada čitamo REZAKNAHUM.... MEDDUN ARID JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE NESTALNI SUKUN KOJI DOLAZI POSLIJE NJEGA.NESTALNI SUKUN NASTAJE KADA SLOVO NA KOJEM PIŠE NEKI OD VOKALA ČITAMO BEZ NJIH. TO RADIMO ONDA KADA STAJEMO NA RIJEČI. NPR.: NAPISANO JE RAHIMI, A ČITAMO RAHIM.U OVOM SLUČAJU VOKAL I ĆEMO PROČITATI KOLIKO ČETIRI OBIČNE DUŽINE: MUTTEKIIIIN!. MEDDUN MUNFESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA. UZROK TOME JE ELIF SA HEMZETOM KOJE SE NALAZI POSLIJE NJEGA.MEDDUN MUNFESSIL ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO POSLIJE VALOVITE LINIJE, "MEDDA", DOĐE ELIF SA HEMZETOM:U OVOM SLUČAJU VOKAL A ĆEMO PROČITATI KOLIKO ČETIRI OBIČNE DUŽINE: VE MAAAA...!. VAKF PODRAZUMJEVA PREKDIANJE UČENJA. PAUZU U TOKU UČENJA.OVO JE OZNAKA ZA KRAJ AJETA:KADA DOĐEMO DO OVOG ZNAKA, ONDA SMO DUŽNI DA NAPRAVIMO PAUZU. U TOM SLUČAJU AKO RIJEČ ZAVRŠAVA NEKIM OD KRATKIH VOKALA U, E,ili IKAO I TENVINIMA UNi INPOSLJEDNJE SLOVO NA TOJ RIJEČI ĆEMO PROČITATI KAO DA JE NA NJEMU NAPISAN SUKUN.TO SE ZOVE NESTALNI SUKUN.ZATO NA KRAJU OVOG AJETA NE ČITAMONE,NEGO SAMON.. MEDDUN ARID!. MEDDUN ARID!. MEDDUN ARID!. VAKF!. VAKF!. VAKF!. KUR'ANSKE SKRAĆENICEODREĐENE KUR'ANSKE SURE POČINJU KRATICAMA. JEDNA OD NJIH JE I OVA. OVE KRATICE SU USTVARI SLOVA KOJA ČITAMO NA NAČIN DA OD NJIH IZGOVORIMO SAMO NAZIVE:. HUKMU-R-RA JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR SLOVA R.OVO SLOVO IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO GA IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL E ili U ILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL Eili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL IILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL I.Dakle, u ovom slučaju ćemo TANKO izgovoriti RI kada čitamo GAJRI.... HUKMU-R-RA JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR SLOVA R.OVO SLOVO IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO GA IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL E ili U ILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL Eili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL IILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL I.Dakle, u ovom slučaju ćemo KRUPNO izgovoriti RE kada čitamo AHIRETI.... VAKF TRI TAČKEPODRAZUMJEVA PREIKDANJE UČENJA. PAUZU U TOKU UČENJA.PORED OZNAKE ZA KRAJ AJETA KOJU SMO NAUČILI U SURI FATIHA, POSTOJE I DRUGE OZNAKE. JEDNA OD TIH OZNAKA SU TRI TAČKE KOJE SE NALAZE IZNAD AJETA I KOJE SU NAPISANE DVA PUTA.OVE TAČKE ZNAČE OBAVEZNO PRAVLJENJE PAUZE NA JEDNIM OD NJIH.VAŽNO PRAVILO JE DA PAUZU U UČENJU PRAVIMO SAMO NA JEDNIM TAČKAMA, A NE NA OBJE.VAKF SILIPORED OZNAKE ZA KRAJ AJETA KOJU SMO NAUČILI U SURI FATIHA, POSTOJE I DRUGE OZNAKE. JEDNA OD TIH OZNAKA JE ZNAK SILI IZNAD DIJELA AJETA.OVAJ ZNAK ZNAČI DA MOŽEMO NAPRAVITI PAUZU U TOKU UČENJA ALI JE BOLJE DA TO NE RADIMO.. KALKALAJE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA ODSKAKANJE ODREĐENIH SLOVA U TOKU UČENJA. SLOVA KOJA ODSKAČU (ISTIČU) SE OD OSTALIH SLOVA SU: Q, T, B, DŽ i D.VAŽNO: OVA SLOVA ODSKAČU SAMO KADA SE NA NJIMA NALAZI SUKUN.ZAVISNO OD MJESTA GDJE SE OVA SLOVA NALAZE POSTOJE DVIJE VRSTE KALKALE:1. KALKALA SUGRA (MALO ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NEKO OD OVIH SLOVA NALAZI U SREDINI RIJEČI2. KALKALA KUBRA (VELIKO ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NEKO OD OVIH SLOVA NALAZI NA KRAJU RIJEČI3. KALKALA EKBER (NAJVEĆE ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NA OVOM SLOVU UZ SUKUN NAĐE I TEŠDID.. MEDDUN MUTTESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE HEMZE KOJE SE NALAZI U ISTOJ RIJEČI ODMAH POSLIJE OBIČNE DUŽINE.OVO PRAVILO ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO SE NAKON DUGOG VOKALA NA KOJEM SE NALAZI VALOVITA LINIJA (MEDD) DOLAZI HEMZE SA VOKALOM ALI BEZ ELIFA.U OVOM SLUČAJU VOKAL A ĆEMO PROČITATI KOLIKO ŠEST OBIČNIH DUŽINA: ULAAAAAAIKE!. MEDDUN MUTTESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE HEMZE KOJE SE NALAZI U ISTOJ RIJEČI ODMAH POSLIJE OBIČNE DUŽINE.OVO PRAVILO ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO SE NAKON DUGOG VOKALA NA KOJEM SE NALAZI VALOVITA LINIJA (MEDD) DOLAZI HEMZE SA VOKALOM ALI BEZ ELIFA.U OVOM SLUČAJU VOKAL A ĆEMO PROČITATI KOLIKO ŠEST OBIČNIH DUŽINA: ULAAAAAAIKE!. KUR'ANSKE SKRAĆENICEODREĐENE KUR'ANSKE SURE POČINJU KRATICAMA. JEDNA OD NJIH JE I OVA. OVE KRATICE SU USTVARI SLOVA KOJA ČITAMO NA NAČIN DA OD NJIH IZGOVORIMO SAMO NAZIVE:. VAKF PODRAZUMJEVA PREIKDANJE UČENJA. PAUZU U TOKU UČENJA.PORED OZNAKE ZA KRAJ AJETA KOJU SMO NAUČILI U SURI FATIHA, POSTOJE I DRUGE OZNAKE. JEDNA OD TIH OZNAKA SU TRI TAČKE KOJE SE NALAZE IZNAD AJETA I KOJE SU NAPISANE DVA PUTA.OVE TAČKE ZNAČE OBAVEZNO PRAVLJENJE PAUZE NA JEDNIM OD NJIH.VAŽNO PRAVILO JE DA PAUZU U UČENJU PRAVIMO SAMO NA JEDNIM TAČKAMA, A NE NA OBJE.. IDGAM BILA GUNNEHIDGAM BILA GUNNEH će biti kada poslije slova N koje na sebi nema nikakva znaka ili jednog od tenvina EN, IN ili UN dođe slovo L ili R sa vokalom i tešdidom na sebi.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO POTPUNO UKLOPITI U SLOVA L ILI R SA TEŠDIDOM.. IHFAIHFA će biti kada slovo N bez ikakva znaka ili jedan od tenvina EN, IN ili UN dođu ispred jednog od 15 ihfaovih harfova.Tih 15 harfova su:U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO PROUČITI KROZ NOS.. IHFA. IHFA. IHFA. IDGAM BILA GUNNEHIDGAM BILA GUNNEH će biti kada poslije slova N koje na sebi nema nikakva znaka ili jednog od tenvina EN, IN ili UN dođe slovo L ili R sa vokalom i tešdidom na sebi.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO POTPUNO UKLOPITI U SLOVA L ILI R SA TEŠDIDOM.. IDGAM MEAL GUNNEHIDGAM BILA GUNNEH će biti kada poslije slova N koje na sebi nema nikakva znaka ili jednog od tenvina EN, IN ili UN dođe jedno od slijedeća četiri slova: J, M, N, V sa vokalom na sebi.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO UKLOPITI SA UČENJEM KROZ NOS U NAREDNO SLOVO.. IDGAM BILA GUNNEHIDGAM BILA GUNNEH će biti kada poslije slova N koje na sebi nema nikakva znaka ili jednog od tenvina EN, IN ili UN dođe slovo L ili R sa vokalom i tešdidom na sebi.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO POTPUNO UKLOPITI U SLOVA L ILI R SA TEŠDIDOM.. IDGAM MEAL GUNNEHIDGAM BILA GUNNEH će biti kada poslije slova N koje na sebi nema nikakva znaka ili jednog od tenvina EN, IN ili UN dođe jedno od slijedeća četiri slova: J, M, N, V sa vokalom na sebi.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO UKLOPITI SA UČENJEM KROZ NOS U NAREDNO SLOVO.. MEDDUN MUTTESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA. UZROK TOME JE HEMZE KOJE SE NALAZI U ISTOJ RIJEČI ODMAH POSLIJE OBIČNE DUŽINE.OVO PRAVILO ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO SE NAKON DUGOG VOKALA NA KOJEM SE NALAZI VALOVITA LINIJA (MEDD) DOLAZI HEMZE SA VOKALOM ALI BEZ ELIFA.. VAKF PODRAZUMJEVA PREIKDANJE UČENJA. PAUZU U TOKU UČENJA.PORED OZNAKE ZA KRAJ AJETA KOJU SMO NAUČILI U SURI FATIHA, POSTOJE I DRUGE OZNAKE. JEDNA OD TIH OZNAKA JE ZNAK SILI IZNAD DIJELA AJETA.OVAJ ZNAK ZNAČI DA MOŽEMO NAPRAVITI PAUZU U TOKU UČENJA ALI JE BOLJE DA TO NE RADIMO.. MEDDUN MUNFESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA. UZROK TOME JE ELIF SA HEMZETOM KOJE SE NALAZI POSLIJE NJEGA.MEDDUN MUNFESSIL ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO POSLIJE VALOVITE LINIJE, "MEDDA", DOĐE ELIF SA HEMZETOM.. KALKALAJE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA ODSKAKANJE ODREĐENIH SLOVA U TOKU UČENJA. SLOVA KOJA ODSKAČU (ISTIČU) SE OD OSTALIH SU: Q, T, B, DŽ i D.VAŽNO: OVA SLOVA ODSKAČU SAMO KADA SE NA NJIMA NALAZI SUKUN.ZAVISNO OD MJESTA GDJE SE OVA SLOVA NALAZE POSTOJE TRI VRSTE KALKALE:1. KALKALA SUGRA (MALO ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NEKO OD OVIH SLOVA NALAZI U SREDINI RIJEČI2. KALKALA KUBRA (VELIKO ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NEKO OD OVIH SLOVA NALAZI NA KRAJU RIJEČI3. KALKALA EKBER (NAJVEĆE ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NA OVOM SLOVU UZ SUKUN NAĐE I TEŠDID.. IHFAIHFA će biti kada slovo N bez ikakva znaka ili jedan od tenvina EN, IN ili UN dođu ispred jednog od 15 ihfaovih harfova.Tih 15 harfova je najlakše zapamtiti na način, da dovro naučimo ostala pravila koja se odnose na uklapanje. Harfovi koji nisu spomenuti u tim pravilima pripadaju pravili IHFA.U OVOM SLUČAJU SLOVO N KAO I GLAS N KOJI SE NALAZI NA KRAJU SVAKOG TENVINA ĆEMO PROUČITI KROZ NOS.. MEDDUN MUNFESSIL JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA. UZROK TOME JE ELIF SA HEMZETOM KOJE SE NALAZI POSLIJE NJEGA.MEDDUN MUNFESSIL ĆEMO NAJLAKŠE PREPOZNATI PO TOME ŠTO POSLIJE VALOVITE LINIJE, "MEDDA", DOĐE ELIF SA HEMZETOM:U OVOM SLUČAJU VOKAL A ĆEMO PROČITATI KOLIKO ČETIRI OBIČNE DUŽINE: VE MAAAA...!. KALKALAJE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA ODSKAKANJE ODREĐENIH SLOVA U TOKU UČENJA. SLOVA KOJA ODSKAČU (ISTIČU) SE OD OSTALIH SLOVA SU: Q, T, B, DŽ i D.VAŽNO: OVA SLOVA ODSKAČU SAMO KADA SE NA NJIMA NALAZI SUKUN.ZAVISNO OD MJESTA GDJE SE OVA SLOVA NALAZE POSTOJE DVIJE VRSTE KALKALE:1. KALKALA SUGRA (MALO ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NEKO OD OVIH SLOVA NALAZI U SREDINI RIJEČI2. KALKALA KUBRA (VELIKO ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NEKO OD OVIH SLOVA NALAZI NA KRAJU RIJEČI3. KALKALA EKBER (NAJVEĆE ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NA OVOM SLOVU UZ SUKUN NAĐE I TEŠDID.. NAŽALOST POGREŠNO!KALKALAJE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA ODSKAKANJE ODREĐENIH SLOVA U TOKU UČENJA. SLOVA KOJA ODSKAČU (ISTIČU) SE OD OSTALIH SU: Q, T, B, DŽ i D.VAŽNO: OVA SLOVA ODSKAČU SAMO KADA SE NA NJIMA NALAZI SUKUN.ZAVISNO OD MJESTA GDJE SE OVA SLOVA NALAZE POSTOJE TRI VRSTE KALKALE:1. KALKALA SUGRA (MALO ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NEKO OD OVIH SLOVA NALAZI U SREDINI RIJEČI2. KALKALA KUBRA (VELIKO ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NEKO OD OVIH SLOVA NALAZI NA KRAJU RIJEČI3. KALKALA EKBER (NAJVEĆE ODSKAKANJE) ĆE BITI KADA SE NA OVOM SLOVU UZ SUKUN NAĐE I TEŠDID.. NAŽALOST POGREŠNO!IDGAM MEAL GUNNEHIDGAM BILA GUNNEH će biti kada poslije slova N koje na sebi nema nikakva znaka ili jednog od tenvina EN, IN ili UN dođe jedno od slijedeća četiri slova: J, M, N, V sa vokalom na sebi.