Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Nakon što si pročitao suru, sada je uvježbaj uz pomoć videa klikom na dugme ispod:. Ponovi koja smo tedžvidska pravila naučili u ovoj suri:. Fatiha je najbolja dova. Uči je za svoje želje. Uči je za lijek tako što ćeš na čašu vode proučiti ovu suru, a zatim polahko popiti vodu.. PROVJERI ZNANJE. PRONAĐI PRAVILO:. HUKMU-R-RA KOJE SE IZGOVARA TANKO!. PRONAĐI PRAVILO:. MEDDUN LAZIM!. BRAVO. HVALA ALLAHU. PODIJELI SA PRIJATELJIMA. HEMZETU-L-VASLHemzetu-l-vasl je znak za spajanje riječi. Ovaj znak se čita samo kada učenje Kur‘ana počinjemo od riječi na čijem se početku nalazi ovaj znak.Dobro zapamtimo pravila kako se ovaj znak čita:1. Hemzetu-l-vasl ćemo pročitati kao E samo kada poslije njega dođe slovoL2. Hemzetu-l-vasl ćemo pročitati kao U kada na trećem slovu u riječi dođe vokal U3. Hemzetu-l-vasl ćemo pročitati kao I kada na trećem slovu u riječi dođe vokal I ili vokal EU OVOM SLUČAJU PRIMJENJUJEMO PRVO PRAVILO!. LAFZATULLAH JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR RIJEČI ALLAH.OVU RIJEČ IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO JE IZGOVARAMO KADA JE PRIJE NJE SLOVO SA VOKALIMA E ili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE PRIJE NJE SLOVO SA VOKALOM I.Dakle u ovom slučaju ćemo tanko izgovoriti LA kada čitamo BISMILLAHI.. HUKMU-R-RA JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR SLOVA R.OVO SLOVO IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO GA IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL E ili U ILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL Eili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL IILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL I.Dakle u ovom slučaju ćemo KRUPNO izgovoriti RA kada čitamo RAHMAN.. MEDDUN ARID JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE NESTALNI SUKUN KOJI DOLAZI POSLIJE NJEGA.NESTALNI SUKUN NASTAJE KADA SLOVO NA KOJEM PIŠE NEKI OD VOKALA ČITAMO BEZ NJIH. TO RADIMO ONDA KADA STAJEMO NA RIJEČI. NPR.: NAPISANO JE RAHIMI, A ČITAMO RAHIM.U TOM SLUČAJU VOKAL I ĆEMO PROČITATI KOLIKO ČETIRI OBIČNE DUŽINE: RAHIIIIM!. VAKF PODRAZUMJEVA PREKDIANJE UČENJA. PAUZU U TOKU UČENJA.OVO JE OZNAKA ZA KRAJ AJETA:KADA DOĐEMO DO OVOG ZNAKA, ONDA SMO DUŽNI DA NAPRAVIMO PAUZU. U TOM SLUČAJU AKO RIJEČ ZAVRŠAVA NEKIM OD KRATKIH VOKALA U, E,ili IKAO I TENVINIMA UNi INPOSLJEDNJE SLOVO NA TOJ RIJEČI ĆEMO PROČITATI KAO DA JE NA NJEMU NAPISAN SUKUN.TO SE ZOVE NESTALNI SUKUN.ZATO NA KRAJU OVOG AJETA NE ČITAMOMI,NEGO SAMOM.. HUKMU-R-RA JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR SLOVA R.OVO SLOVO IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO GA IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL E ili U ILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL Eili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL IILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL I.Dakle u ovom slučaju ćemo KRUPNO izgovoriti RA kada čitamo RAHMAN.. LAFZATULLAH JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR RIJEČI ALLAH.OVU RIJEČ IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO JE IZGOVARAMO KADA JE PRIJE NJE SLOVO SA VOKALIMA E ili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE PRIJE NJE SLOVO SA VOKALOM I.Dakle u ovom slučaju ćemo tanko izgovoriti LA kada čitamo BISMILLAHI.. HUKMU-R-RA JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR SLOVA R.OVO SLOVO IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO GA IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL E ili U ILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL Eili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL IILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL I.Dakle u ovom slučaju ćemo KRUPNO izgovoriti RA kada čitamo RABBI.. HUKMU-R-RA JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR SLOVA R.OVO SLOVO IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO GA IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL E ili U ILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL Eili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL IILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL I.Dakle u ovom slučaju ćemo KRUPNO izgovoriti RA kada čitamo ERAHMANI.... HUKMU-R-RA JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR SLOVA R.OVO SLOVO IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO GA IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL E ili U ILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL Eili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL IILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL I.Dakle u ovom slučaju ćemo KRUPNO izgovoriti RA kada čitamo RAHIIIIM.. MEDDUN ARID JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE NESTALNI SUKUN KOJI DOLAZI POSLIJE NJEGA.NESTALNI SUKUN NASTAJE KADA SLOVO NA KOJEM PIŠE NEKI OD VOKALA ČITAMO BEZ NJIH. TO RADIMO ONDA KADA STAJEMO NA RIJEČI. NPR.: NAPISANO JE RAHIMI, A ČITAMO RAHIM.U OVOM SLUČAJU VOKAL I ĆEMO PROČITATI KOLIKO ČETIRI OBIČNE DUŽINE: ALEMIIIIN!. VAKF PODRAZUMJEVA PREKDIANJE UČENJA. PAUZU U TOKU UČENJA.OVO JE OZNAKA ZA KRAJ AJETA:KADA DOĐEMO DO OVOG ZNAKA, ONDA SMO DUŽNI DA NAPRAVIMO PAUZU. U TOM SLUČAJU AKO RIJEČ ZAVRŠAVA NEKIM OD KRATKIH VOKALA U, E,ili IKAO I TENVINIMA UNi INPOSLJEDNJE SLOVO NA TOJ RIJEČI ĆEMO PROČITATI KAO DA JE NA NJEMU NAPISAN SUKUN.TO SE ZOVE NESTALNI SUKUN.ZATO NA KRAJU OVOG AJETA NE ČITAMONE,NEGO SAMON.. MEDDUN ARID JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE NESTALNI SUKUN KOJI DOLAZI POSLIJE NJEGA.NESTALNI SUKUN NASTAJE KADA SLOVO NA KOJEM PIŠE NEKI OD VOKALA ČITAMO BEZ NJIH. TO RADIMO ONDA KADA STAJEMO NA RIJEČI. NPR.: NAPISANO JE RAHIMI, A ČITAMO RAHIM.U TOM SLUČAJU VOKAL I ĆEMO PROČITATI KOLIKO ČETIRI OBIČNE DUŽINE: RAHIIIIM!. AKO NE ZNAŠ KOJE JE OVO PRAVILO POGLEDAJ PRETODNU OZNAKU NARANDŽASTE BOJE! . VAKF PODRAZUMJEVA PREKDIANJE UČENJA. PAUZU U TOKU UČENJA.OVO JE OZNAKA ZA KRAJ AJETA:KADA DOĐEMO DO OVOG ZNAKA, ONDA SMO DUŽNI DA NAPRAVIMO PAUZU. U TOM SLUČAJU AKO RIJEČ ZAVRŠAVA NEKIM OD KRATKIH VOKALA U, E,ili IKAO I TENVINIMA UNi INPOSLJEDNJE SLOVO NA TOJ RIJEČI ĆEMO PROČITATI KAO DA JE NA NJEMU NAPISAN SUKUN.TO SE ZOVE NESTALNI SUKUN.ZATO NA KRAJU OVOG AJETA NE ČITAMOMI,NEGO SAMOM.. MEDDUN ARID!. MEDDUN ARID!. MEDDUN ARID!. VAKF!. VAKF!. VAKF!. VAKF!. HEMZETU-L-VASLHemzetu-l-vasl je znak za spajanje riječi. Ovaj znak se čita samo kada učenje Kur‘ana počinjemo od riječi na čijem se početku nalazi ovaj znak.Dobro zapamtimo pravila kako se ovaj znak čita:1. Hemzetu-l-vasl ćemo pročitati kao E samo kada poslije njega dođe slovoL2. Hemzetu-l-vasl ćemo pročitati kao U kada na trećem slovu u riječi dođe vokal U3. Hemzetu-l-vasl ćemo pročitati kao I kada na trećem slovu u riječi dođe vokal I ili vokal EU OVOM SLUČAJU PRIMJENJUJEMO PRVO PRAVILO! IAKO SE DRUGO SLOVO L NE ČITA, ONO NAM GOVORI KAKO ĆEMO POČETI UČENJE!. HEMZETU-L-VASLHemzetu-l-vasl je znak za spajanje riječi. Ovaj znak se čita samo kada učenje Kur‘ana počinjemo od riječi na čijem se početku nalazi ovaj znak.Dobro zapamtimo pravila kako se ovaj znak čita:1. Hemzetu-l-vasl ćemo pročitati kao E samo kada poslije njega dođe slovoL2. Hemzetu-l-vasl ćemo pročitati kao U kada na trećem slovu u riječi dođe vokal U3. Hemzetu-l-vasl ćemo pročitati kao I kada na trećem slovu u riječi dođe vokal I ili vokal EU OVOM SLUČAJU PRIMJENJUJEMO TREĆE PRAVILO!. MEDDUN LAZIM JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE STALNI SUKUN KOJI DOLAZI POSLIJE NJEGA.STALNI SUKUN DOLAZI NA DVA NAČINA. PRVI JE DA JE NAPISAN SUKUN NA SLOVU, A DRUGI JE TEŠDID. DAKLE, U SVAKOM TEŠDIDU IMAMO SUKUN.U OVOM SLUČAJU VOKAL A ĆEMO PROČITATI KOLIKO ŠEST OBIČNIH DUŽINA: DAAAAAALLIIIIN!. HUKMU-R-RA JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR SLOVA R.OVO SLOVO IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO GA IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL E ili U ILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL Eili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL IILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL I.Dakle, u ovom slučaju ćemo KRUPNO izgovoriti RA kada čitamo SIRATA.... HUKMU-R-RA JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR SLOVA R.OVO SLOVO IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO GA IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL E ili U ILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL Eili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL IILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL I.Dakle, u ovom slučaju ćemo TANKO izgovoriti RI kada čitamo GAJRI.... HUKMU-R-RA JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR SLOVA R.OVO SLOVO IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO GA IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL E ili U ILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL Eili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL IILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL I.Dakle, u ovom slučaju ćemo KRUPNO izgovoriti RA kada čitamo SIRATA.... LAFZATULLAH JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR RIJEČI ALLAH.OVU RIJEČ IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO JE IZGOVARAMO KADA JE PRIJE NJE SLOVO SA VOKALIMA E ili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE PRIJE NJE SLOVO SA VOKALOM I.. HUKMU-R-RA JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR SLOVA R.OVO SLOVO IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO GA IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL E ili U ILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL Eili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL IILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL I.. MEDDUN ARID JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE NESTALNI SUKUN KOJI DOLAZI POSLIJE NJEGA.NESTALNI SUKUN NASTAJE KADA SLOVO NA KOJEM PIŠE NEKI OD VOKALA ČITAMO BEZ NJIH. TO RADIMO ONDA KADA STAJEMO NA RIJEČI. NPR.: NAPISANO JE RAHIMI, A ČITAMO RAHIM. . VAKF PODRAZUMJEVA PREKDIANJE UČENJA. PAUZU U TOKU UČENJA.OVO JE OZNAKA ZA KRAJ AJETA:KADA DOĐEMO DO OVOG ZNAKA, ONDA SMO DUŽNI DA NAPRAVIMO PAUZU. U TOM SLUČAJU AKO RIJEČ ZAVRŠAVA NEKIM OD KRATKIH VOKALA U, E,ili IKAO I TENVINIMA UNi INPOSLJEDNJE SLOVO NA TOJ RIJEČI ĆEMO PROČITATI KAO DA JE NA NJEMU NAPISAN SUKUN.TO SE ZOVE NESTALNI SUKUN.. HEMZETU-L-VASLHemzetu-l-vasl je znak za spajanje riječi. Ovaj znak se čita samo kada učenje Kur‘ana počinjemo od riječi na čijem se početku nalazi ovaj znak.Dobro zapamtimo pravila kako se ovaj znak čita:1. Hemzetu-l-vasl ćemo pročitati kao E samo kada poslije njega dođe slovoL2. Hemzetu-l-vasl ćemo pročitati kao U kada na trećem slovu u riječi dođe vokal U3. Hemzetu-l-vasl ćemo pročitati kao I kada na trećem slovu u riječi dođe vokal I ili vokal E. MEDDUN LAZIM JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE STALNI SUKUN KOJI DOLAZI POSLIJE NJEGA.STALNI SUKUN DOLAZI NA DVA NAČINA. PRVI JE DA JE NAPISAN SUKUN NA SLOVU, A DRUGI JE TEŠDID. DAKLE, U SVAKOM TEŠDIDU IMAMO SUKUN.. POKUŠAJ PONOVO!HUKMU-R-RA JE PRAVILO KOJE TRETIRA PRAVILAN IZGOVOR SLOVA R.OVO SLOVO IZGOVARAMO KRUPNO I TANKO:1. KRUPNO GA IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL E ili U ILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKAL Eili U.2. TANKO JE IZGOVARAMO KADA JE NA NJEMU VOKAL IILI KADA JE NA NJEMU SUKUN A PRIJE NJEGA VOKALI.. POKUŠAJ PONOVO!MEDDUN LAZIM JE PRAVILO KOJE PODRAZUMJEVA DUŽI IZGOVOR DUGOG VOKALA, A UZROK TOME JE STALNI SUKUN KOJI DOLAZI POSLIJE NJEGA.STALNI SUKUN DOLAZI NA DVA NAČINA. PRVI JE DA JE NAPISAN SUKUN NA SLOVU, A DRUGI JE TEŠDID.DAKLE, U SVAKOM TEŠDIDU IMAMO SUKUN.