Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CLAUSTRE

CONSELL DE DIRECCIÓ

CAPS DEPARTAMENT

COORDINACIÓ
DIDÀCTICA

COORDINACIÓ
TÈCNICA

COORDINACIÓ
SERVEIS

BATXILLERAT

ESO

OFICINA
ACADÈMICA

PERSONAL
PAS

ASSESSORAMENT I
RECONEIXEMENT

FOL

ESCOLA/EMPRESA

TUTORS/ES

EQUIPS DOCENTS

TUTORS/ES

EQUIPS DOCENTS

CAPS DE TALLER

DEPARTAMENTS

DUAL

LLENGÜES

AUTOMOCIÓ

LLENGÜES
ESTRANGERES

QUÍMICA

SOCIALS

ADMINISTRATIU

CIÈNCIES

MANTENIMENT

TECNOLOGIA

ELECTRICITAT I
ELECTRÒNICA

EXPRESSIÓ

EDIFICACIÓ I
OBRA CIVIL

VISUAL I PLÀSTICA

ORIENTACIÓ

3r

2n

1r

4t

DIGITAL

MOBILITAT

QUALITAT

CAAC

IMATGE I
DIFUSIÓ

LIC

PRL

COEDUCACIÓ

ALUMNAT

AMPA

DIRECCIÓ

CAP D'ESTUDIS
PFI/FP

COORDINADOR/A
PEDAGÒGIC/A

CAP D'ESTUDIS
ESO/BAT

SECRETARI/A

DIRECTOR/A

CAP D'ESTUDIS
ADJUNT
PFI/FP

ADMINISTRADOR/A

CONSELL ESCOLAR

PFI

CFGS

CFGM

MAPA DE PROCESSOS

Direcció

PLANIFICAR,
ORGANITZAR I
GESTIONAR
EL CENTRE

ESTRATÈGICS

Direcció/Coordinació
de Qualitat

GESTIONAR I REVISAR EL SISTEMA DE GESTIÓ

Coordinació
pedagògica

GESTIONAR LA COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ

CLAUS

Secretaria

CAPTACIÓ I ADMISSIÓ D'ALUMNES I GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ACADÈMICA

Coordinació
de qualitat

GESTIONAR LA SATISFACCIÓ DELS GRUPS D'INTERÈS

Cap d'estudis ESO/BAT
Cap d'estudis FP

DESENVOLUPAR
E/A

PE-1

PE-2

PE-3

PC-1

PC-2

PC-3

DE SUPORT

Direcció

GESTIONAR
L'EQUIP HUMÀ

Direcció

GESTIONAR RECURSOS MATERIALS I ECONÒMICS

PS-1

PS-2