Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Prezentacja dorobkuzawodowego

Imię iNazwisko

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powienien spełnić:§ 6.2 wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontrakowego.

Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego.Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu.Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji pracy przedszkola oraz obowiązującą dokumentacje.Poznałam przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.Zapoznałam się z Konwencją o Prawach DzieckaDokumentowałam realizacje Planu Rozwoju Zawodowego.

§ 6 ust. 2 pkt. 1 Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w której nauczyciel odbywał staż.

§ 6 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizacjęstatutowych zadań przedszkola, w szczególności realizację podstawy programowej.

Realizowałam zadania zawarte w Podstawie Programowej

§ 6 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizacjęstatutowych zadań przedszkola, w szczególności realizację podstawy programowej.

Współorganizowałam lub organizowałam imprezy i uroczystości przedszkolne. Uroczystość z okazji Święta Festiwal Piosenki Jesiennej Niepodległości

§ 6 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizacjęstatutowych zadań przedszkola, w szczególności realizację podstawy programowej.

Dzień Praw Dziecka Dzień Pluszowego Misia

§ 6 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizacjęstatutowych zadań przedszkola, w szczególności realizację podstawy programowej.

Mikołajki Uroczystość choinkowa Dzień Babci i Dziadka;

§ 6 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizacjęstatutowych zadań przedszkola, w szczególności realizację podstawy programowej.

Tworzyłam własny warsztat pracy.

§ 6 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizacjęstatutowych zadań przedszkola, w szczególności realizację podstawy programowej.

Pobudzałam ciekawość dzieci w trakcie zajęć edukacyjnych poprzez prowadzenie eksperymentów i doświadczeń,-Eksperyment ze świeczką.-Badanie wpływu temperatury na rozpuszczalność.-Co tonie, a co pływa?.-Zabawy badawcze z wodą.-Bariera z tkanin.-Samopompujący się balon.-Napięcie powierzchniowe.

§ 6 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizacjęstatutowych zadań przedszkola, w szczególności realizację podstawy programowej.

*zdjęcia z eksperymentów

§ 6 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizacjęstatutowych zadań przedszkola, w szczególności realizację podstawy programowej.

Brałam udział w projektach edukacyjnych

*skany dyplomów

§ 6 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów orazindywidualizowania nauczania.

Rozpoznaje potrzeby edukacyjny i wychowawcze dzieci dzięki:-Obserwacji wychowanków podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zabaw swobodnych.-Konsultacje ze spacjalistami.-Rozmowy z rodzicami.-Udział w szkoleniach i warsztatach.

§ 6 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów orazindywidualizowania nauczania.

Dostosowywałam odziaływania do zróżnicowanych potrzeb dzieci poprzez:- Dobór odpowiednich form i metod pracy- Codzienną pracę indywidualną z wychowankami.

§ 6 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii,pedagogiki i dydaktyki.

Stosowałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki podczas zajęć:-Opowieść ruchowa Józefa Gotfryda Thulina,-Pedagogika Zabawy- Klanza,-Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss,-Elementy Metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej do nauki matematyki,-Elementy metody Globalnego Czytania G. DomanaSpotkania i rozmowy z rodzicami:-porady,-wsparcie.

§ 6 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytychw trakcie doskonalenia zawodowego.

Brałam udział w kursach, szkoleniach i konferencjach e-learningowych.-Terapia ręki.-Wykorzystanie bajki w procesie terapii i edukacji dzieci.-W co się bawić z dziećmi.-Gry i zabawy ruchowe.-Eksperymenty- nauka czy magia?.-Nauczyciel na ścieżce awansu zawodowego- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.-Najlepsze metody nauki czytania i pisania w przedszkolu.Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady pedagogicznej.-Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss, czyli jak bawić się muzyką poważną. -Bezpieczne przedszkole w praktyce. -Sposoby radzenia sobie z emocjami dzieci. -Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w przedszkolu- system kar i nagród.

§ 6 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytychw trakcie doskonalenia zawodowego.

Poszerzałam swoją wiedzę poprzez lekturę materiałów pedagogicznych i fachowych.-„Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” - A.Faber, E.Mazlish.- „Dziecięca Matematyka” E. Gruszczyk Kolczyńska.-„Sposób na trudne dziecko”- A. Kołakowski, A. Pisula.-„Techniki plastyczne w pracy z dziećmi”- K.Łapot-Dzierwa.-„Pokazywane wierszyki i zabawy paluszkowe”-M.Koc.-„Dziecinnie prosta matematyka” – M. Jaworska, M. Jędrzejewska.

§ 6 ust. 2 pkt. 6 Umiejętność korzystania w pracy zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć,z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Korzystałam z urządzeń elektronicznych podczas zajęć z dziećmi:Laptop Tablica multimedialnaW czasie nauczania zdalnego szczególnie zachęcałam dzieci do korzystania z różnych aplikacji i stron internetowych do nauki. Najczęściej polecane przeze mnie portale i aplikacje to:Flipbooki.mac.plYoutube.com.plSzaloneliczby.plKids&sport.plPuzzlefactory.com

§ 6 ust. 2 pkt. 6 Umiejętność korzystania w pracy zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć,z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Wykorzystywałam następujące strony/generatory/programy internetowe podczas przygotowania zajęć:-PowerPoint-Canva.com-Eduzabawy.com-Printoteka.pl-Vactezzy.com-Paint-Wordwall.pl

§ 6 ust. 2 pkt. 6 Umiejętność korzystania w pracy zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć,z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

§ 6 ust. 2 pkt. 6 Umiejętność korzystania w pracy zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć,z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Przygotowywałam dokumentację placówki w wersji elektronicznej.Korzystałam z publikacji internetowych do doskonalenia własnego warsztatu pracy. Wykorzystywałam internet i komputer do czynności związanych z odbywaniem stażu.

§ 6 ust. 2 pkt. 7 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Uczestniczyłam jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.- Wrześniowa pogoda;- Z czego mamy chleb;- Segregujmy śmieci;- Choinka zielona; ·- Rodzina bałwanków;- W Układzie Słonecznym;- Przedwiośnie w parku.

Metody

Środki dydaktyczne

Formy pracy

Atmosfera na zajęciach

§ 6 ust. 2 pkt. 7 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Przedszkola- Zasady ruchu drogowego;- Jak zwierzęta przygotowują się do zimy;- Dbajmy o Ziemie, naszą planetę;- Kim będę, gdy dorosnę?;- Moi dziadkowie;- Z wizytą w teatrze;- Hejnał z wieży mariackiej.

Przeprowadzenie zajęć

Omówienie zajęć

Przygotowanie scenariusza zajęć

§ 6 ust. 2 pkt. 8 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętnośćwspółpracy ze środowiskiem lokalnym

Poznawałam środowisko podopiecznych.-Analiza dokumentacji przedszkolnej.-Rozmowy z wychowankami.-Rozmowy z opiekunami.Współpracowałam ze środowiskiem rodzinnymi dziecka.-Rozmowy indywidualone.-Zebrania.-Rozmowy telefoniczne-Kontakt e-mail.- Uroczystości przedszkolne.Współpracowałam również z kuratorami przydzielonymi rodzinom.

§ 6 ust. 2 pkt. 8 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętnośćwspółpracy ze środowiskiem lokalnym

Wspólpracowałam ze środowiskiem lokalnym.-Biblioteka Miejska .......-Teatr .......- Szkoła Podstawowa .....

§ 6 ust. 2 pkt. 8 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętnośćwspółpracy ze środowiskiem lokalnym

Przygotowywałam wychowanków do udziału w następujących konkursach:-Najładniejsza kartka Wielkanocna.-Festiwal Piosenki Patriotycznej.-Festiwal Piosenki Jesiennej.Współorganizowałam również konkurs wewnątrzprzedszkolny Dyniowe cudeńka.

Dziękuje za uwagę