Want to make creations as awesome as this one?

Promou la conscienciació i compromís contra la tracta d'éssers humans

Transcript

DE QUÈ TRACTA?

DESMUNTANT TÒPICS

Les víctimes de tracta pateixen l’efectedels tòpics i els mitesque envolten aquestfenomen.

Ajuntament de Blanes

Moció grups municipalsAcords

TIPUS D'EXPLOTACIONS

Dia mundial contrala tracta d'éssers humans

La tracta d’éssers humans és el “reclutament”, transport, recepció i alberg de persones, recurrent a l’amenaça, a l’ús de la força i a altres formes de coacció, per a tenir el control sobre elles amb fins d’explotació.És a dir:És el comerç il·legal de persones amb el propòsit de fer-les esclaves i apropiar-se de la seva dignitat, llibertat i treball.És una greu vulneració dels drets humans.És un delicte (art. 177 bis del Codi Penal Espanyol).

Enllaços relacionatsInforme de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niñosProtocol de protecció de les víctimes de tràfic d'éssers humans a CatalunyaProtocol per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic d'éssers humans, especialment dones i nens (ES)

Campanya: "Contra la trata de mujeres." 2017 -

Protocol de protecció de les víctimes de tràfic d'éssers humans a CatalunyaDefensor del Poble. El tràfic d’éssers humans a Espanya. Víctimes invisiblesProtocol per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic d'éssers humans, especialment dones i nens (ES)

30 DE JULIOL

El defensor del pueblo. La trata de seres humanos en España.

Els grups municipals Blanes En Comú-Podem i Esquerra Republicana Blanes, proposen a la consideració del Plenari l'adopció dels següents acords:Reafirmar-se en el seu compromísamb la xarxa de municipis lliures de tracta en la persecució de proxenetes i usuaris de la prostitució. Així com atendre i protegir les dones prostituïdes majoritàriament víctimes de xarxes de tràfic per a l'explotació sexual.Promoure campanyesde conscienciació perquè el municipi segueixi exemplar en el rebuig i la no complicitat en la mercantilització del cos de les dones i menors.Instar al govern de l'estat i de la Generalitat a què es legisli una llei integral que persegueixi i penalitzi a totes les persones involucrades en cada etapa del circuit del tràfic i la prostitució. En tant que tracta i prostitució no es poden dissociar, ja que hi ha tracta perquè hi ha prostitució i hi ha prostitució perquè hi ha demanda. Una llei integral contra la tracta que atengui a totes les dones prostituïdes perquè garanteixin tots els seus drets com a ciutadanes i puguin accedir als mínims necessaris per tenir una vida digna (habitatge, ingrés mínim i treball garantit) 4. Instar el govern de l'estat i de la Generalitat a que s'incorporin al currículum escolar l'educació per a la igualtat per erradicar els rols de gènere que consoliden la desigualtat i l'educació sexual i afectiva entre persones lliures i iguals. 5. Instar al govern de l'estat i de la Generalitat a què impulsin campanyes públiques permanents que promoguin la conscienciació per no seguir tolerant la violència contra les dones, joves, i infants ni la mercantilització dels seus cossos.

Segons Nacions Unides, a nivell mundial, el 72% de víctimes d’aquesta forma contemporània d’esclavitud són dones (49%) i nenes (23%) i cap país, ja sigui com a origen, trànsit i/o destí és aliè a aquesta manifestació de violència masclista.

Aquest recurs ens ofereix l'oportunitat de sensibilitzar al públic en general sobre qüestions d'interès com són els drets humans.Evidencien l'existència d'un problema sense resoldre i es sol·licita que les institucions governamentals prenguin mesures i que la ciutadania coneixi millor la problemàtica i exigeixi als seus representants que actuin.

Treballs o serveis forçats, inclosa la mendicitatSexualLaboralExtracció d'òrgansAdopció il·legalMatrimonis forçatsComissió de delictesServitud domèstica

Els tòpics i els mites provoquen l'estigmatització i impedeixen la recuperació com a víctimes d’una violació dels drets humans. Extret de document: Desmontant tòpics: tracta d'éssers humans - Accem