Want to make creations as awesome as this one?

Promou la conscienciació i compromís contra la tracta d'éssers humans

Transcript

DE QUÈ TRACTA?

DESMUNTANT TÒPICS

Les víctimes de tracta pateixen l’efecte dels tòpics i els mites

que envolten aquest fenomen.

Ajuntament de Blanes

Moció grups municipals

Acords

TIPUS D'EXPLOTACIONS

Dia mundial contra

la tracta d'éssers humans

 • Treballs o serveis forçats, inclosa la mendicitat
 • Sexual
 • Laboral
 • Extracció d'òrgans
 • Adopció il·legal
 • Matrimonis forçats
 • Comissió de delictes
 • Servitud domèstica

Els tòpics i els mites provoquen l'estigmatització i impedeixen la recuperació com a víctimes d’una violació dels drets humans.

Extret de document: Desmontant tòpics: tracta d'éssers humans - AccemEl defensor del pueblo. La trata de seres humanos en España.
Campanya: "Contra la trata de mujeres." 2017 -
30 DE JULIOL

Enllaços relacionats

La tracta d’éssers humans és el “reclutament”, transport, recepció i alberg de persones, recurrent a l’amenaça, a l’ús de la força i a altres formes de coacció, per a tenir el control sobre elles amb fins d’explotació.

És a dir:

 • És el comerç il·legal de persones amb el propòsit de fer-les esclaves i apropiar-se de la seva dignitat, llibertat i treball.
 • És una greu vulneració dels drets humans.
 • És un delicte (art. 177 bis del Codi Penal Espanyol).Els grups municipals Blanes En Comú-Podem i Esquerra Republicana Blanes, proposen a la consideració del Plenari l'adopció dels següents acords:


 1. Reafirmar-se en el seu compromís amb la xarxa de municipis lliures de tracta en la persecució de proxenetes i usuaris de la prostitució. Així com atendre i protegir les dones prostituïdes majoritàriament víctimes de xarxes de tràfic per a l'explotació sexual.
 2. Promoure campanyes de conscienciació perquè el municipi segueixi exemplar en el rebuig i la no complicitat en la mercantilització del cos de les dones i menors.
 3. Instar al govern de l'estat i de la Generalitat a què es legisli una llei integral que persegueixi i penalitzi a totes les persones involucrades en cada etapa del circuit del tràfic i la prostitució. En tant que tracta i prostitució no es poden dissociar, ja que hi ha tracta perquè hi ha prostitució i hi ha prostitució perquè hi ha demanda.

Una llei integral contra la tracta que atengui a totes les dones prostituïdes perquè garanteixin tots els seus drets com a ciutadanes i puguin accedir als mínims necessaris per tenir una vida digna (habitatge, ingrés mínim i treball garantit)

4. Instar el govern de l'estat i de la Generalitat a que s'incorporin al currículum escolar l'educació per a la igualtat per erradicar els rols de gènere que consoliden la desigualtat i l'educació sexual i afectiva entre persones lliures i iguals.

5. Instar al govern de l'estat i de la Generalitat a què impulsin campanyes públiques permanents que promoguin la conscienciació per no seguir tolerant la violència contra les dones, joves, i infants ni la mercantilització dels seus cossos.

Segons Nacions Unides, a nivell mundial, el 72% de víctimes d’aquesta forma contemporània d’esclavitud són dones (49%) i nenes (23%) i cap país, ja sigui com a origen, trànsit i/o destí és aliè a aquesta manifestació de violència masclista.

Aquest recurs ens ofereix l'oportunitat de sensibilitzar al públic en general sobre qüestions d'interès com són els drets humans.

Evidencien l'existència d'un problema sense resoldre i es sol·licita que les institucions governamentals prenguin mesures i que la ciutadania coneixi millor la problemàtica i exigeixi als seus representants que actuin.