Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Miejsce Piastowewirtualna gra terenowa

START

Quiz rodzinny rozwiązywany dla przyjemności. Dzięki niemu możesz odwiedzić ciekawe zakątki Miejsca Piastowego.Zapraszamy do gry w wersji on lineSTART ul. Krośnieńska 3Ważne!!! - odpowiedzi zapamiętuj lub zapisuj, będą potrzebne do rozwiązania DIAGRAMU na końcu gry.Udanej zabawy!

Pytanie 1

Pytanie 2

Grę rozpoczynamy przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Piastowym. Znajdują się tutaj dwa aniołki stojące obok obelisku z pamiątkową tablicą.

Pytanie 1

Budynek, w którym strażacy przechowują sprzęt i samochody to …… strażacka. Jaka jest 5 litera brakującego wyrazu?

Pytanie 8

Zobacz mapę

Pytanie 9

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Pytanie 4

Pytanie 5

Pytanie 6

Pytanie 7

Pytanie 8

Pytanie 9

Pytanie 10

Pytanie 11

Pytanie 12

Pytanie 13

Pytanie 14

Idąc w kierunku ronda Świętego Michała Archanioła, następnie przechodząc przez przejście do ulicy ks. Bronisława Markiewicza, dochodzimy do kościoła „Na Górce”. Po przejściu przez bramę oczom ukażą się dwa głazy z tablicami, na których zacytowano słowa ks. Br. Markiewicza. Przeczytaj je uważnie.

Jaka jest pierwsza litera w przedostatnim wersie cytatu, z którego wynika, że: był apostołem trzeźwości? Jaka jest druga litera w piątym wersie cytatu, z którego wynika, że: chciał być świętym?

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Pytanie 4

Zobacz mapę

Pytanie 5

Pytanie 6

Pytanie 7

Pytanie 8

Pytanie 9

Pytanie 10

Pytanie 11

Pytanie 12

Pytanie 13

Pytanie 14

Pytanie 2

a.

b.

Przed schodami wejściowymi do (jedynego w Polsce) Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Br. Markiewicza znajduje się tablica upamiętniająca wizytę Jana Pawła II. Wchodząc po schodach zobaczysz na środku frontowej elewacji herb papieski i pamiątkową tablicę. Czy wiesz dlaczego wówczasks. Markiewicz nazwany był Sługą Bożym, a nie błogosławionym? Tutaj możesz zwiedzić Muzeum bł. Br. Markiewicza. Więcej informacji w Quizie o bł. Bronisławie Markiewiczu

Jaka jest pierwsza litera miesiąca, w którym Jan Paweł II nawiedził i pobłogosławił to miejsce?

Zobacz mapę

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Pytanie 4

Pytanie 5

Pytanie 6

Pytanie 7

Pytanie 8

Pytanie 9

Pytanie 10

Pytanie 11

Pytanie 12

Pytanie 13

Pytanie 14

Pytanie 3

W drodze powrotnej, u wylotu drogi po lewej stronie, znajduje się pomnik Anioła Stróża Polski. Na tablicy obok widnieją słowa Anioła Polski z 1863 roku, które można również znaleźć w książce ks. Br. Markiewicza „Bój bezkrwawy” (książka dostępna w bibliotece).

Pytanie 4

Zobacz mapę

Jaka jest pierwsza litera miesiąca, z którego pochodzi ten cytat?

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Pytanie 4

Pytanie 5

Pytanie 6

Pytanie 7

Pytanie 8

Pytanie 9

Pytanie 10

Pytanie 11

Pytanie 12

Pytanie 13

Pytanie 14

Jesteś przy głównej ulicy, przechodząc przez przejście dochodzisz do Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr Michalitek ("Dom w cieniu skrzydeł" - książka dostępna w bibliotece). Tu możesz obejrzeć m.in. pamiątki po założycielce zgromadzenia i zwiedzić muzem, w którym zgromadzono eksponaty z różnych stron świata. Są to przedmioty z krajów, w których siostry prowadzą działalność misyjną.

Pytanie 5

Muzeum o takim charakterze to Muzeum . . . . . . . jaka jest druga litera brakującej nazwy?Z lewej strony tego budynku znajduje się pomieszczenie, do którego w dniu 14 marca 1997r. przeniosiono doczesne szczątki Matki Anny Kaworek. jaka jest ostatnia samogłoska w nazwie tego pomieszczenia

Zobacz mapę

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Pytanie 4

Pytanie 5

Pytanie 6

Pytanie 7

Pytanie 8

Pytanie 9

Pytanie 10

Pytanie 11

Pytanie 12

Pytanie 13

Pytanie 14

a.

b.

Pytanie 6

Jaka jest druga litera drugiego wyrazu w napisie na postumencie pomnika?

Zobacz mapę

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Pytanie 4

Pytanie 5

Pytanie 6

Pytanie 7

Pytanie 8

Pytanie 9

Pytanie 10

Pytanie 11

Pytanie 12

Pytanie 13

Pytanie 14

Wracając do głównej ulicy, dochodzimy do ronda, przechodzimy przez przejście i kierujemy się w stronę miejscowości Rogi. Po prawej stronie stoi dawny budek szkoły, w którym obecnie mieści sie siedziba Urzędu Gminy. Obok znajduje się plac z pomnikiem św. Michała Archanioła.

Pytanie 1

DAY 2

DAY 3

DAY 5

DAY 6

DAY 7

Na tym placu znajduje się jeszcze jeden obiekt. Jest to pomnik w formie multimedialnej ławki - upamiętniający tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego. Na tej Ławce Niepodległości umieszczony jest podświetlony napis.

Pytanie 7

Zobacz mapę

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Pytanie 4

Pytanie 5

Pytanie 6

Pytanie 7

Pytanie 8

Pytanie 9

Pytanie 10

Pytanie 11

Pytanie 12

Pytanie 13

Pytanie 14

Jaka jest druga litera w tym napisie?

Obok budynku Urzędu Gminy znajduje się neogotycki Kościół Parafialny. Na prawo od głównego wejścia widnieje tablica upamiętniająca ważne wydarzenie z roku 1886. Pod tablicą znajduje się znak geodezyjny z orłem. Odszukaj jeszcze jeden znak, umieszczony na elewacji kościoła wyglądający nieco inaczej.W opisie znajdziesz Typy znaków geodezyjnych - jak nazywa się znak umieszczony na trwałe?

Pytanie 8

W nazwie tego znaku występuje dwa razy taka sama samogłoska. Jaka to litera?

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Pytanie 4

Pytanie 5

Pytanie 6

Zobacz mapę

Pytanie 7

Pytanie 8

Pytanie 9

Pytanie 10

Pytanie 11

Pytanie 12

Pytanie 13

Pytanie 14

Kierując się ul. Dukielską dochodzimy do ul. Dworskiej. Na styku tych ulic stoi pomnik upamiętniający 650-lecie Miejsca Piastowego. Odsłonięty 5 lipca 2009 r. na zakończenie obchodów. Nad napisem 650 LAT WSI znajduje się symbol władzy królewskiej.

Pytanie 9

Jaka jest pierwsza litera w nazwie symbolu?

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Zobacz mapę

Pytanie 4

Pytanie 5

Pytanie 6

Pytanie 7

Pytanie 8

Pytanie 9

Pytanie 10

Pytanie 11

Pytanie 12

Pytanie 13

Pytanie 14

Przechodząc do następnego punku naszego zwiedzania można po drodze zajrzeć do aniołka czytającego, kierując się z ulicy Dworskiej na krawcówkę.

W parku usytuowany jest dworek rodziny Trzecieskich – obecnie mieści się w nim internat i poradnia. Na frontowej ścianie budynku odszukaj herb rodziny Trzecieskich. Jaka jest jego nazwa? O herbie przeczytasz tutaj:

Pytanie 10

Jaka jest szósta litera w nazwie tego herbu?

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Zobacz mapę

Pytanie 4

Pytanie 5

Pytanie 6

Pytanie 7

Pytanie 8

Pytanie 9

Pytanie 10

Pytanie 11

Pytanie 12

Pytanie 13

Pytanie 14

Dworek otoczony jest parkiem. Pod drzewami tworzącymi jakby krąg, znajduje się malutki aniołek z przyjacielem. Co to za przyjaciel?

Jaka jest druga litera w jego nazwie?

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Pytanie 4

Pytanie 5

Zobacz mapę

Pytanie 6

Pytanie 7

Pytanie 8

Pytanie 9

Pytanie 10

Pytanie 11

Pytanie 12

Pytanie 13

Pytanie 14

Pytanie 11

Idąc przez park w kierunku budynku Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym stoi bardzo charakterystyczne drzewo, którego pień jest prawie całkowicie pozbawiony kory. Jest to jedyne takie drzewo w najbliższej okolicy. Jak się nazywa? Klikając w listek, uzyskasz informację.

Pytanie 12

Jaka jest trzecia litera w jego nazwie?

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Pytanie 4

Pytanie 5

Zobacz mapę

Pytanie 6

Pytanie 7

Pytanie 8

Pytanie 9

Pytanie 10

Pytanie 11

Pytanie 12

Pytanie 13

Pytanie 14

W budynku szkoły ma tymczasową siedzibę miejstecka biblioteka. Wypożyczysz tutaj książki, których tytuły zostały wymienione w LIGRZE i oczywiście wiele innych.Na murku obok głównego wejścia do budynku siedzi Gabryś - pierwszy miejstecki aniołek.

Pytanie 13

Na jakiej literze opiera rękę Gabryś?

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Pytanie 4

Pytanie 5

Zobacz mapę

Pytanie 6

Pytanie 7

Pytanie 8

Pytanie 9

Pytanie 10

Pytanie 11

Pytanie 12

Pytanie 13

Pytanie 14

Pytanie 14

Inna nazwa dla postumentu pomnika zawierajaca literę „ó”. Jaka jest pierwsza litera tej nazwy?

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Pytanie 4

Pytanie 5

Zobacz mapę

Pytanie 6

Pytanie 7

Pytanie 8

Pytanie 9

Pytanie 10

Pytanie 11

Pytanie 12

Pytanie 13

Pytanie 14

PYTANIE + DIAGRAM

Idąc ulicą Szkolną do ul. Krośnieńskiej, wrócisz do miejsca STARTU (możesz przejść ścieżką z ul. Starowiejskiej). Usiądź na ławeczce, zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteś w parku, a za Twoimi plecami stoi pomnik. Na postumencie tego pomnika znajduje się figura osoby ważnej dla polskiej literatury, noszącej miano narodowego wieszcza. Kto to może być?

Krosno

ul. Dworska

Iwonicz

Łężany

14

7

8

9

13

12

11

10

6

1

4

3

2

5

14

13

12

11

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rogi

ul. Ks. Br. Markiewicza

ul. Jana Pawła

ul. Dukielska

ul. Szkolna

Start. Budynek OSP

Legenda:

Głazy z tablicami

Sanktuarium

Pomnik Anioła Stróża Polski

Dom Macierzysty Zgromadzenia Sióstr Michalitek

Urząd Gminy

Plac przy Urzędzie Gminy

Kościół Parafialny

Pomnik 650 - lecia

Dworek Trzecieskich

Park

Drzewo

Meta. Budynek OSP

Budynek Szkoły Podstawowej

Mapa Miejsca Piastowego

(Klikając w punkt na mapie przechodzisz do pytania związanego z tym miejscem)

ul. Starowiejska

ul. Cmentarna

Aby zakończyć grę i poznać odpowiedź na pytanie, uzupełnij poprawnie diagram (w formie puzzli). Cyfry w diagramie to numery pytań .Rozsypane puzzle z literami umieść przy odpowiednim numerze pytania, poprzez przesunięcie puzzla.Do każdego pytania można wrócić klikając u góry na pasku (odpowiedź trzeba zapamiętać lub zapisać).

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Pytanie 4

Pytanie 5

Pytanie 6

Pytanie 7

Pytanie 8

Pytanie 9

Pytanie 10

Pytanie 11

Pytanie 12

Pytanie 13

Pytanie 14

PYTANIE + DIAGRAM

10

2b

13

7

6

4

3

11

W miejscu, w którym zakończyliśmy grę, był park i stał w nim wspomniany pomnik. Czyj to był pomnik?

2a

A

8

W

C

C

I

I

K

M

I

M

E

A

D

A

12

A

Z

9

5a

14

1

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 8

Pytanie 9

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Pytanie 4

Pytanie 5

Pytanie 6

Pytanie 7

Pytanie 8

Pytanie 9

Pytanie 10

Pytanie 11

Pytanie 12

Pytanie 13

Pytanie 14

5b

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Pytanie 4

Pytanie 5

Pytanie 6

Pytanie 7

Pytanie 8

Pytanie 9

Pytanie 10

Pytanie 11

Pytanie 12

Pytanie 13

Pytanie 14

Obok remizy znajdują się dwie figurki miejsteckich aniołków. Na jednej z nich umieszczona jest liczba jublieuszowa. Od tej liczby odejmij 125 a otrzymasz ostatnią cyfrę potrzebną do rozwiązania naszego wakacyjnego Quizu "Gimnastyka mózgu"

#bibliotecznagimnastykamózgu

https://www.google.com/maps/@49.6333303,21.7832676,16z