Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

EUROPE IN FIGURES

Guide

EARLY PICASSO PERIODS

Guide

ANIMAL ALPHABET

Guide

PODCAST SERIES 1

Guide

CRAZY COOL STUFF JAN 13

Guide

SOCIOLOGY IN EDUCATION

Guide

USING YOUR SMARTPHONE FOR RESEARCH

Guide

Transcript

Quiz rodzinny rozwiązywany dla przyjemności. Dzięki niemu możesz odwiedzić ciekawe zakątki Miejsca Piastowego.Zapraszamy do gry w wersji on lineSTART ul. Krośnieńska 3Ważne!!! - odpowiedzi zapamiętuj lub zapisuj, będą potrzebne do rozwiązania DIAGRAMU na końcu gry.Udanej zabawy!,Miejsce Piastowewirtualna gra terenowa,START,Pytanie 1,Budynek, w którym strażacy przechowują sprzęt i samochody to …… strażacka. Jaka jest 5 litera brakującego wyrazu?,Pytanie 1,Grę rozpoczynamy przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Piastowym. Znajdują się tutaj dwa aniołki stojące obok obelisku z pamiątkową tablicą. ,Pytanie 2,Pytanie 8,Pytanie 9,Pytanie 1,Pytanie 2,Pytanie 3,Pytanie 4,Pytanie 5,Pytanie 6,Pytanie 7,Pytanie 8,Pytanie 9,Pytanie 10,Pytanie 11,Pytanie 12,Pytanie 13,Pytanie 14,Zobacz mapę,Idąc w kierunku ronda Świętego Michała Archanioła, następnie przechodząc przez przejście do ulicy ks. Bronisława Markiewicza, dochodzimy do kościoła „Na Górce”. Po przejściu przez bramę oczom ukażą się dwa głazy z tablicami, na których zacytowano słowa ks. Br. Markiewicza. Przeczytaj je uważnie.,Jaka jest pierwsza litera w przedostatnim wersie cytatu, z którego wynika, że: był apostołem trzeźwości? Jaka jest druga litera w piątym wersie cytatu, z którego wynika, że: chciał być świętym? ,Pytanie 1,Pytanie 2,Pytanie 3,Pytanie 4,Pytanie 5,Pytanie 6,Pytanie 7,Pytanie 8,Pytanie 9,Pytanie 10,Pytanie 11,Pytanie 12,Pytanie 13,Pytanie 14,Pytanie 2,a.,b.,Zobacz mapę,Przed schodami wejściowymi do (jedynego w Polsce) Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Br. Markiewicza znajduje się tablica upamiętniająca wizytę Jana Pawła II. Wchodząc po schodach zobaczysz na środku frontowej elewacji herb papieski i pamiątkową tablicę. Czy wiesz dlaczego wówczasks. Markiewicz nazwany był Sługą Bożym, a nie błogosławionym? Tutaj możesz zwiedzić Muzeum bł. Br. Markiewicza. Więcej informacji w Quizie o bł. Bronisławie Markiewiczu,Jaka jest pierwsza litera miesiąca, w którym Jan Paweł II nawiedził i pobłogosławił to miejsce?,Pytanie 3,Pytanie 1,Pytanie 2,Pytanie 3,Pytanie 4,Pytanie 5,Pytanie 6,Pytanie 7,Pytanie 8,Pytanie 9,Pytanie 10,Pytanie 11,Pytanie 12,Pytanie 13,Pytanie 14,Zobacz mapę,Pytanie 4,W drodze powrotnej, u wylotu drogi po lewej stronie, znajduje się pomnik Anioła Stróża Polski. Na tablicy obok widnieją słowa Anioła Polski z 1863 roku, które można również znaleźć w książce ks. Br. Markiewicza „Bój bezkrwawy” (książka dostępna w bibliotece).,Jaka jest pierwsza litera miesiąca, z którego pochodzi ten cytat?,Pytanie 1,Pytanie 2,Pytanie 3,Pytanie 4,Pytanie 5,Pytanie 6,Pytanie 7,Pytanie 8,Pytanie 9,Pytanie 10,Pytanie 11,Pytanie 12,Pytanie 13,Pytanie 14,Zobacz mapę,Muzeum o takim charakterze to Muzeum . . . . . . . jaka jest druga litera brakującej nazwy?Z lewej strony tego budynku znajduje się pomieszczenie, do którego w dniu 14 marca 1997r. przeniosiono doczesne szczątki Matki Anny Kaworek. jaka jest ostatnia samogłoska w nazwie tego pomieszczenia,Jesteś przy głównej ulicy, przechodząc przez przejście dochodzisz do Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr Michalitek ("Dom w cieniu skrzydeł" - książka dostępna w bibliotece). Tu możesz obejrzeć m.in. pamiątki po założycielce zgromadzenia i zwiedzić muzem, w którym zgromadzono eksponaty z różnych stron świata. Są to przedmioty z krajów, w których siostry prowadzą działalność misyjną.,Pytanie 5,Pytanie 1,Pytanie 2,Pytanie 3,Pytanie 4,Pytanie 5,Pytanie 6,Pytanie 7,Pytanie 8,Pytanie 9,Pytanie 10,Pytanie 11,Pytanie 12,Pytanie 13,Pytanie 14,a.,b.,Zobacz mapę,Jaka jest druga litera drugiego wyrazu w napisie na postumencie pomnika?,Pytanie 6,Pytanie 1,Pytanie 2,Pytanie 3,Pytanie 4,Pytanie 5,Pytanie 6,Pytanie 7,Pytanie 8,Pytanie 9,Pytanie 10,Pytanie 11,Pytanie 12,Pytanie 13,Pytanie 14,Wracając do głównej ulicy, dochodzimy do ronda, przechodzimy przez przejście i kierujemy się w stronę miejscowości Rogi. Po prawej stronie stoi dawny budek szkoły, w którym obecnie mieści sie siedziba Urzędu Gminy. Obok znajduje się plac z pomnikiem św. Michała Archanioła.,Zobacz mapę,Na tym placu znajduje się jeszcze jeden obiekt. Jest to pomnik w formie multimedialnej ławki - upamiętniający tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego. Na tej Ławce Niepodległości umieszczony jest podświetlony napis.,DAY 7,DAY 3,DAY 6,Pytanie 7,DAY 2,DAY 5,Pytanie 1,Pytanie 1,Pytanie 2,Pytanie 3,Pytanie 4,Pytanie 5,Pytanie 6,Pytanie 7,Pytanie 8,Pytanie 9,Pytanie 10,Pytanie 11,Pytanie 12,Pytanie 13,Pytanie 14,Jaka jest druga litera w tym napisie?,Zobacz mapę,Obok budynku Urzędu Gminy znajduje się neogotycki Kościół Parafialny. Na prawo od głównego wejścia widnieje tablica upamiętniająca ważne wydarzenie z roku 1886. Pod tablicą znajduje się znak geodezyjny z orłem. Odszukaj jeszcze jeden znak, umieszczony na elewacji kościoła wyglądający nieco inaczej.W opisie znajdziesz Typy znaków geodezyjnych - jak nazywa się znak umieszczony na trwałe? ,W nazwie tego znaku występuje dwa razy taka sama samogłoska. Jaka to litera?,Pytanie 8,Pytanie 1,Pytanie 2,Pytanie 3,Pytanie 4,Pytanie 5,Pytanie 6,Pytanie 7,Pytanie 8,Pytanie 9,Pytanie 10,Pytanie 11,Pytanie 12,Pytanie 13,Pytanie 14,Zobacz mapę,Kierując się ul. Dukielską dochodzimy do ul. Dworskiej. Na styku tych ulic stoi pomnik upamiętniający 650-lecie Miejsca Piastowego. Odsłonięty 5 lipca 2009 r. na zakończenie obchodów. Nad napisem 650 LAT WSI znajduje się symbol władzy królewskiej.,Pytanie 9, Jaka jest pierwsza litera w nazwie symbolu?,Pytanie 1,Pytanie 2,Pytanie 3,Pytanie 4,Pytanie 5,Pytanie 6,Pytanie 7,Pytanie 8,Pytanie 9,Pytanie 10,Pytanie 11,Pytanie 12,Pytanie 13,Pytanie 14,Zobacz mapę,Przechodząc do następnego punku naszego zwiedzania można po drodze zajrzeć do aniołka czytającego, kierując się z ulicy Dworskiej na krawcówkę. ,W parku usytuowany jest dworek rodziny Trzecieskich – obecnie mieści się w nim internat i poradnia. Na frontowej ścianie budynku odszukaj herb rodziny Trzecieskich. Jaka jest jego nazwa? O herbie przeczytasz tutaj: ,Pytanie 10,Jaka jest szósta litera w nazwie tego herbu?,Pytanie 1,Pytanie 2,Pytanie 3,Pytanie 4,Pytanie 5,Pytanie 6,Pytanie 7,Pytanie 8,Pytanie 9,Pytanie 10,Pytanie 11,Pytanie 12,Pytanie 13,Pytanie 14,Zobacz mapę,Jaka jest druga litera w jego nazwie?,Pytanie 11,Dworek otoczony jest parkiem. Pod drzewami tworzącymi jakby krąg, znajduje się malutki aniołek z przyjacielem. Co to za przyjaciel?,Pytanie 1,Pytanie 2,Pytanie 3,Pytanie 4,Pytanie 5,Pytanie 6,Pytanie 7,Pytanie 8,Pytanie 9,Pytanie 10,Pytanie 11,Pytanie 12,Pytanie 13,Pytanie 14,Zobacz mapę,Pytanie 12,Jaka jest trzecia litera w jego nazwie?,Idąc przez park w kierunku budynku Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym stoi bardzo charakterystyczne drzewo, którego pień jest prawie całkowicie pozbawiony kory. Jest to jedyne takie drzewo w najbliższej okolicy. Jak się nazywa? Klikając w listek, uzyskasz informację.,Pytanie 1,Pytanie 2,Pytanie 3,Pytanie 4,Pytanie 5,Pytanie 6,Pytanie 7,Pytanie 8,Pytanie 9,Pytanie 10,Pytanie 11,Pytanie 12,Pytanie 13,Pytanie 14,Zobacz mapę,Pytanie 13,W budynku szkoły ma tymczasową siedzibę miejstecka biblioteka. Wypożyczysz tutaj książki, których tytuły zostały wymienione w LIGRZE i oczywiście wiele innych.Na murku obok głównego wejścia do budynku siedzi Gabryś - pierwszy miejstecki aniołek.,Na jakiej literze opiera rękę Gabryś? ,Pytanie 1,Pytanie 2,Pytanie 3,Pytanie 4,Pytanie 5,Pytanie 6,Pytanie 7,Pytanie 8,Pytanie 9,Pytanie 10,Pytanie 11,Pytanie 12,Pytanie 13,Pytanie 14,Zobacz mapę,Pytanie 14,Idąc ulicą Szkolną do ul. Krośnieńskiej, wrócisz do miejsca STARTU (możesz przejść ścieżką z ul. Starowiejskiej). Usiądź na ławeczce, zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteś w parku, a za Twoimi plecami stoi pomnik. Na postumencie tego pomnika znajduje się figura osoby ważnej dla polskiej literatury, noszącej miano narodowego wieszcza. Kto to może być?,Inna nazwa dla postumentu pomnika zawierajaca literę „ó”. Jaka jest pierwsza litera tej nazwy?,Pytanie 1,Pytanie 2,Pytanie 3,Pytanie 4,Pytanie 5,Pytanie 6,Pytanie 7,Pytanie 8,Pytanie 9,Pytanie 10,Pytanie 11,Pytanie 12,Pytanie 13,Pytanie 14,PYTANIE + DIAGRAM,Zobacz mapę,Krosno,ul. Dworska,Iwonicz,Łężany,14 ,7 ,8 ,9,13 ,12,11,10,6,1,4 ,3,2,5,Rogi,ul. Ks. Br. Markiewicza,ul. Jana Pawła,ul. Dukielska,ul. Szkolna,1,2,3,4 ,5,6,7 ,8 ,9,10,11,12,13 ,14 ,Start. Budynek OSP ,Legenda:,Głazy z tablicami,Sanktuarium,Pomnik Anioła Stróża Polski,Dom Macierzysty Zgromadzenia Sióstr Michalitek,Urząd Gminy,Plac przy Urzędzie Gminy,Kościół Parafialny,Pomnik 650 - lecia ,Dworek Trzecieskich,Park,Drzewo,Meta. Budynek OSP,Budynek Szkoły Podstawowej,Mapa Miejsca Piastowego,(Klikając w punkt na mapie przechodzisz do pytania związanego z tym miejscem),ul. Starowiejska,ul. Cmentarna,Pytanie 7,Pytanie 4,Pytanie 5,Pytanie 3,Pytanie 2,Pytanie 6,Aby zakończyć grę i poznać odpowiedź na pytanie, uzupełnij poprawnie diagram (w formie puzzli). Cyfry w diagramie to numery pytań .Rozsypane puzzle z literami umieść przy odpowiednim numerze pytania, poprzez przesunięcie puzzla.Do każdego pytania można wrócić klikając u góry na pasku (odpowiedź trzeba zapamiętać lub zapisać).,Pytanie 1,Pytanie 8,Pytanie 9,Pytanie 10,Pytanie 11,Pytanie 12,Pytanie 13,Pytanie 14,PYTANIE + DIAGRAM,W miejscu, w którym zakończyliśmy grę, był park i stał w nim wspomniany pomnik. Czyj to był pomnik?,8,5b ,10 ,2b,13,7 ,6 ,12 ,4 ,3,11,14 ,2a,A,D,A,M,A,M,I,C,K,I,E,W,I,Z,A,C,9,1,5a,Pytanie 1,Pytanie 2,Pytanie 8,Pytanie 9,Pytanie 1,Pytanie 2,Pytanie 3,Pytanie 4,Pytanie 5,Pytanie 6,Pytanie 7,Pytanie 8,Pytanie 9,Pytanie 10,Pytanie 11,Pytanie 12,Pytanie 13,Pytanie 14,Ostatnia cyfra do wakacyjnego quizu "Gimnastyka mózgu",Pytanie 7,Pytanie 4,Pytanie 5,Pytanie 3,Pytanie 2,Pytanie 6,Pytanie 1,Pytanie 8,Pytanie 9,Pytanie 10,Pytanie 11,Pytanie 12,Pytanie 13,Pytanie 14,Obok remizy znajdują się dwie figurki miejsteckich aniołków. Na jednej z nich umieszczona jest liczba jublieuszowa. Od tej liczby odejmij 125 a otrzymasz ostatnią cyfrę potrzebną do rozwiązania naszego wakacyjnego Quizu "Gimnastyka mózgu",#bibliotecznagimnastykamózgu,https://www.google.com/maps/@49.6333303,21.7832676,16z