Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Ratusz_w_Olsztynie
Georg Zülch pełnił funkcję burmistrza Olsztyna w latach 1908-1932 (od 1910 nadburmistrz).O Warmio moja miła - utwór muzyczny, który powstał w 1920 roku jako propolska pieśń plebiscytowa. Obecnie jest oficjalnym hymnem i hejnałem Olsztyna wygrywanym w wieży miejskiego ratusza. Autorem muzyki jest Feliks Nowowiejski, słowa napisała Maria Paruszewska. Utwór został odśpiewany po raz pierwszy 2 czerwca 1920 roku w Olsztynie przez chór Lutnia.

Hymn Warmiński w wykonaniu Olsztyńskiego Chóru Kameralnego Collegium Musicum


O polskich działaniach propagandowych pisała Anna Łubieńska w swojej książce Moje wspomnienia z plebiscytu na Warmii:


" - Jakaż jest wasza polska propaganda? - zapytuje mnie Garner [Ernest Garner - brytyjski oficer] i ofiaruje swoją pomoc w jej rozpowszechnianiu.

Z tym samym pytaniem udaję się do polskiego komitetu:

- Gdzie jest nasza propaganda?

Okazuje się, że jej nie ma wcale. W naszym komitecie nikt o tym dotychczas nie pomyślał. Brakowi temu zapobiega pani Sierakowska [hrabina Helena Sierakowska]. Gdy będąc w Waplewie pokazuje ową niemiecką broszurę, pani Sierakowska ze zwykłą sobie energią, zabiera się do zredagowania polskiej odpowiedzi i w kilka dni później mogę już znajomym anglikom rozdać naszą propagandę. Są to odbite na maszynie broszurki tłumaczące jasno i dobitnie nasze prawo do Warmii, Mazur i ziemi Malborskiej."Z lewej Helena Sierakowska, żona hr. Stanisława Sierakowskiego, członka Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego. Artykuł Ryszarda Popławskiego w "Gazecie Olsztyńskiej" online: Warmińska droga do plebiscytu. Z prawej Anna Łubieńska, o której pisał dr Jan Chłosta: Działalność społeczna na Warmii i Powiślu. Po środku jedna z polskich ulotek plebiscytowych z 1920 roku.

Olsztyn w dniu plebiscytu

Działania propagandowe organizatorów niemieckich były widoczne na każdym kroku: afisze i ulotki, flagi, kwiaty, bramy honorowe z girlandami. Wszystko to miało potwierdzać niemiecki charakter ziem pruskich. Specjalnie tłumaczone na język angielski niemieckie broszurki pt.: A.B.C. about the plebiscite otrzymywali nawet żołnierze kontyngentu brytyjskiego.

Symbole niemieckie obecne w czasie plebiscytu: krzyż teutoński (krzyżacki, nazywany też mariańskim) oraz flaga Cesarstwa Niemieckiego. Polska i niemiecka symbolika krzyża teutońskiego.