Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Envit de gloses

Laura Bolo

Index

Presentació

Teoria

Activitat 1

Conclusions

Test

Objectius

Activitat 2

Posada en comú

" Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat"

Nombre del autor

Cultura popular

Música

Llengua

Interpel·lació

GLOSA

📈Ancoratge

Nivells avançats

B2 C1

Albaes

Glosa del País Valencià

 1. Test
 2. Objectius
 3. Teoria
 4. Les albaes
 5. Pràctiques
 6. Conclusions i feedback

1

2

3

4

5

6

Gràcies

per la vostra atenció

laurabolomar@gmail.com

01

03

4

05

06

8

Lorem Ipsum

02

01

03

04

05

06

07

Conéixer els girs mètrics i la rima bàsica de la glosa

Crear materials col·laborativament

Improvisar una glosa.

Valorar el patrimoni immaterial

Conéixer estudiants de català i parlants

02

Familiaritzar-se amb un repertori limitat de cançons dels PPCC.

Focalitzar en la forma i en el contingut

Objectius

Back

El barri mariner del Cabanyal és un conjunt històric protegit que durant el mandat de Rita va viure un procés d'abandonament i i degradació urbana.
La plataforma Salvem el Cabanyal ha aconseguit aturar els plans urbanístics que volien destruir el barri.

Versades pel barri del Cabanyal

En grups de 4 reconstruïm les versades que es van fer una ronda de nit per reivindicar el barri. Fixem-nos en la rima i en la temàtica per trobar el sentit intern de l'estrofa. Cada grup només ha d'ordenar dues estrofes (d'un total de 8).

El dolçainer ens dona la tonada i per grups ens llancem a cantar les estrofes que ens corresponen.

Reconstruïm els versos (framapad)

Agafem la tonada i interpretrem

Activitat 1

Next

Bibliografia

 1. EDUGLOSA, La glosa o cançons improvisades. Disponible en línia a http://www.eduglosa.cat/la-glosa/que-es-la-glosa/http://www.eduglosa.cat/la-glosa/que-es-la-glosa/.
 2. Frechina, Josep Vicent (1999), "El cant d'estil valencià", Caramella 1.
 3. Pitarch, Carles (1997), "En torno al cant valencià d'estil: investigaciones y proyectos", Revista Transcultural de música 1.
 4. Pujol, Maria Antònia (2017), L'ensenyament i l'aprenentatge de la música tradicional i popular a Catalunya: una anàlisi pedagògica i psicosocial, tesi doctoral, Universitat de Barcelona.
 5. Torrent, Vicent (2010), La cançó tradicional, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Consulta en línia:http://www.cervantesvirtual.com/portales/al_tall/la_canco_tradicional/http://www.cervantesvirtual.com/portales/al_tall/la_canco_tradicional/

write a

title here

introduction

Cal reprendre la tradició? 🤷🏽‍♀️

Aquest debat és candent en el panorama musical català.

Identitat vs cosmopolitisme

La riquesa del fet musical rau en la varietat de funcions, usos i variacions.

Riquesa vs senzillesa

Forma on es crea una solidaritat entre la paraula i la música, ambdós poden ser tractats com a signes d'identitat i diversitat.

La cançó

 • Transmissió cultural interrompuda.
 • Gustos musicals gestionats per conglomerats anònims.
 • Som més passius i individualistes en els instants musicals.

Participació vs cultura de consum

Grups grecs i italians alerten de la decadència de les músiques autòctones en favor dels llenguatges predominants. S'anima als creadors per a la fusió.

Riproposta

Tret regenerador de recursos propis i en sintonia amb les estètiques o pràctiques de l'època.

Flamenco, fado, copla, rembetiko, etc. van encetar el camí per explorar noves possibilitats.

Fusió

Estils

Regeneració

El cant d'albaes

Les albaes

Cant d'estil valencià

El cant valencià d’estil, tal com es coneix avui, va anar agafant forma els segles XVIII i XIX, adoptant expressions primigènies de cant,

Cap al 1870 ja va quedar força establert i documentat.
La pràctica s’estenia des de la Plana de Castelló fins a l’Horta d’Alacant.

Qui?

Estil

Gran lluïment vocal

Melismàtic (jota i flamenc)
Cant pla o cant requintat

Rondes d'albaes per a elogiar algú (gent que es casa, algú que ha nascut, un fester..)

Quan?

 • Cantaors ➡️ contralt i tenor
 • Versaor
 • Llister
 • Dolçaina i tabal

Com?

 • Heptasíl·labs
 • Rima ABABA
 • Estrofes de quatre o cinc versos

Play

Back

Font: Eduglosa.cat

Back

Conclusions

Competències

Activitats lingüístiques

Lingüistiques, pragmàtiques, sociolingüístiques i culturals i artístiques

Producció, comprensió, interacció i mediació.

Dels resultats i del procés

Competències comunicatives, estratègiques i mediadores

Coavaluació

+ info

Control lèxic i discursiu (rimar versos en català)

Divisió sil·làbica (escandir versos)

Precisió foneticofonològica (cant i rima)

Estructuració sintàctica (conjuncions i relatius)

Variació sociolingüística (per tema, per lloc, per registre)

Reflexió i crítica cultural (identitat vs cosmopolitisme, debat polític)

Creació artística (interpretació, improvisació i creació)

Jocs lingüístics, predre la vergonya, velocitat de pensament, dinàmiques lúdiques, vivències emocionals, aprenentatge significatiu.

Experiència

Next

Desembre 2019

Elaborem la nostra pròpia glosa

A continuació teniu una glosa. A partir de la primera estrofa cada grup ha d'elaborar-ne la continuació.
RECORDEU:
Cal seguir la rima (ABABA) si és possible i entonar la melodia acordada (tonada). La resta és cosa vostra.


Activitat 2

Next