Want to make creations as awesome as this one?

La xarxa de transports en Espanya i la vertebració del territorri.

More creations to inspire you

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

Transcript

La XARXA de TRANSPORTSi la VERTEBRACIÓ del TERRITORI,1 Funció 2 Tipus de transport3 Importància4 Vertebració del territori i desequilibris5 Creixement del transport per carretera6 La xarxa de carreteres7 La xarxa ferroviària8 El transport marítim9 Transport i contaminació,Geografia. La xarxa de transports,1,La xarxa de transports permet el desplaçament de persones i mercaderies,Geografia. La xarxa de transports,Funció,Els transports tenen una important funció econòmica:significa més del 4% del PIB a Espanya.Són un element essencial en la vertebració del territori.,Geografia. La xarxa de transports,3,Importància,AERI,per ferrocarril,MARÍTIM,per carretera,TERRESTRE,Tipus de transports,Geografia. La xarxa de transports,2,2007-2014,Evolució del transport de viatgers i mercaderies,Milers de tones de mercaderiesper tipus de transport,2007-2017,Geografia. La xarxa de transports,La xarxa de transport és essencial en la vertebració del territori per:facilita el moviment de persones i mercaderies que conecten els distints llocs, factor fonamental per al desenvolupament econòmic.la seua funció social i cultural, que permet el desplaçament diari de les persones per treball, cultura, oci...La xarxa presenta desequilibris territorials,Geografia. La xarxa de transports,Vertebració del territori i desequilibris,4,La xarxa de transport encara presenta desequilibris territorials en accessibilitat, amb zones pitjor dotades a l' interior i zona occidental de la península. S'han potenciat els eixos principals, desatenent els secundaris.El resultat són grans diferències en accesibilitat entre comunitats i entre comarques.,Geografia. La xarxa de transports,Zonesde majoraccessibilitat,Zonesde menoraccessibilitat,ACCESIBILITAT PER CARRETERA2014,ACCESIBILITAT PER FERROCARRIL2014,Des de 1990, s'ha produit un considerable augment de la xarxa de transports.Actualment, amb la construcció d' autovies, autopistes, l 'Alta Velocitat ferroviària i aeroports, ha evolucionat d' una forma radial a una més mallada,completant-se alguns eixos transversals cap al nord, sud-est i Andalusia.,Geografia. La xarxa de transports,Però encara queden buits en amples zones més despoblades del' interior peninsular i i del nord-oest, com es pot observar al mapa d'accesibilitat viària de 2014.,Poc tren convencional i massa AVELa inversió en alta velocitat és de 57.000 milions d'euros, mentre que en trens convencionals de mitjana distància (essencial per a el desplaçament interprovincial, comarcal i zones rurals) és de 850 milions.Reducció de freqüència, trajectes eliminats, línies abandonades, infraestructures obsoletes...,L' Espanya invertebrada,Línies convencionals 8.700 km Alta velocitat 3.200 km,Geografia. La xarxa de transports,És la protesta del moviment "La España Vaciada existe"en un país que aposta per l'alta velocitat i oblida el que hi ha entre les grans ciutats; un AVE que passa a gran velocitat per zones menys poblades sense detenir-se.És el reflexe de les dues velocitats: la de l'Espanya urbana i economia desenvolupada front la de l'Espanya rural que reclama trens, carreteres, internet i serveis socials.,L'Espanya invertebrada, despoblada i oblidada,Geografia. La xarxa de transports,+info,El transport per carretera: un creixement vertiginós, tant de persones com de mercaderies,Geografia.La xarxa de transports,En 2015 suposava més del 90% del total deltransport de mercaderies (molt per sobre de la mitjana de la UE), frontel 4% per ferrocarril (2 punts per sota de la mitjana UE).,5,La causa principal de l'augment constant del transport per carretera de mercaderies i desplaçament de persones ha estat la construcció de vies ràpides d'alta capacitat (autovies i autopistes).,Geografia.La xarxa de transports,Xarxa de carreteres estatal i autonòmiques,Principals fluxos de mercaderiesper carretera en 2015 (milers de tones),Geografia. La xarxa de transports,els milers de tonesdonen una idea del desmesurat volum transportat per carretera,Principals fluxos de mercaderiesper carretera en 2015 (milers de tones),Geografia. La xarxa de transports,Geografia. La xarxa de transports,El sistema espanyol de transport per carretera i aeripresenta una disposició radial,Geografia. La xarxa de transports,6,Un sistema de carreteres radial i centralitzat (heretat del passat i consolidat en la década de 1960 amb el Pla de Carreteres Nacionals de Franco),que té com centre Madrid, des d'on parteixen (com els radis d'una bicicleta) les carreteres cap a la perifèria.,Geografia. La xarxa de transports,En el PDI s'observa la continuïtat del'estructura radial de les vies ràpides l'alta capacitat, de Madrid cap a la perifèria, a les grans ciutats, zones turístiques de la costa i els ports.,El Pla Director d'Infraestructures1993-1995 regeix la política de transport.,Geografia. La xarxa de transports,Autovies,Autopistes,L' actuació s'ha basat en la contrucció d'autovies d'alta capacitat, sobre (o paral.leles a) les carreteres nacionals.,.,Amb el canvi de govern en 1996, la política de vies d'alta capacitat obrí la porta a les autopistes de peatge en concessió a empreses privades -que s'afegiren a les ja existents dels anys 1970-, amb l'agravant que 9 d'elles han hagut de ser rescatades per d'estat, amb un cost de 2.000 milions.,Autopistes de peatge alliberades en 2020-2021L' AP-7 (gestionada i explotada des dels anys 1970 per empreses privades per concessió en época franquista) ha passat a titularitat pública i gratuïta en 2020, a l'igual que l' AP-1 (després de 50 anys de concessió).El tram Barcelona-La Jonquera, ho serà en 2021, junt a l' AP-2 Zaragossa-Barcelona il' AP-4 Sevilla-Càdis.,Situació actual de les vies d'alta capacitat,+info,Geografia. La xarxa de transports,Previsió accessibilitat per carretera: Horitzó 2020,.,Geografia. La xarxa de transports,La xarxa ferroviària, a l'igual que la de carreteres, presenta un traçat radial, amb centre a Madrid,7,Es composa de:Convencional, amb ramificacions cap a línies secundàriesRodaliesAlta VelocitatFerrocarril de via estreta/metro,xarxa ferrviària2016,L' Alta Velocitatminora el tempsdel trajecte, però deixa amples zonesde l'interior sense servei.,Eixosalta velocitat:Madrid-SevillaMadrid- València-AlacantMadrid-Saragossa-TarragonaMadrid-Zamora-LeónA Coruña-Vigo,Geografia. La xarxa de transports,L'aposta per l'AVE,els problemes de l'abandonament dels trens de mitjana distància i de l'accesibilitat:vist en el punt 4,Geografia. La xarxa de transports,L' AVE i el procés de privatització d'un servei públic,En 2019 s'aprovà la privatitzacióde 3 línies AVE:,Un model on l'estat construeixla infraestructura,les empreses privadesexploten el negoci iels beneficis són privats.,Madrid-La fronteraMadrid-València-AlacantMadrid-Sevilla-Màlaga,+info,+info,Geografia. La xarxa de transports,El transport marítim:un creixement enorme en la primera i segona dècada del segle XXI,evolució tràfic portuari2005-2016En 2016:més de 500 milions de tones de mercaderies;més de 30 milions de persones;8,6 milions de creuers,Geografia. La xarxa de transports,8,Mapes de tràfic portuari,Un creixement del transport marítim basat en el tràfic devaixells mercants de contenidors i creuers turístics.Un creixement paral.lel a les successives ampliacions de les infrastructures portuàries en el litoral mediterrani, amb un gran impacte mediambiental en la costa, contaminació i turisme massificat.,Geografia. La xarxa de transports,Ampliació al nord del Port de València: una terminal de creuers que duplicarà la dimensió actual del port.Una ampliació que deteriorà les platges de Pinedo i Saler (afectades ja pel port actual), el parc natural de l'Albufera iagreujarà el model turístic de masses existent.,2020, una nova ampliació del port de València que duplicarà l'extensió actual,Geografia. La Xarxa de transports,La intensitat deltransport per carretera és una de les causes principals decontaminació acústica i atmosfèrica:representa el 42% del consum de combustible del total nacional.,Transport marítim i aeri: la majoria de la contaminació atmosfèrica és generada pels grans creuers i avions comercials.La globalització ha disparat el problema.,Transport i contaminació,9,Una persona que vola de Londres a N.York, genera tant CO2 com un calentador domèstic durant un any,Mapa: rutes aèries comercials al món, més de 36 milions de volsen 2017,L'aviació comercial genera el 12% de les emissions del sector del transport.Els avions contaminen l'atmosfera amb CO2 (diòxid de carboni).Les esteles dels avions (contrails) tenen un impacte encara major que les seus emissions de gasos.,Geografia. La xarxa de transports,Més de 202.000 vols en un sol dia.,+info,Geografia. La xarxa de transports,Creuers: impacte visual i territorial, turisme massificat.Contaminen deu vegades més quetots els vehicles d'Europa,+info,Geografia. La xarxa de transports,Transport marítim de vaixellstransoceànics:es calcula que genera tant de CO2 com 200 milions de vehicles.Els principals contaminants són l'òxid de sofre (SOx) i l'òxid de nitrògen (NOx), que suposen el 40% de la contaminació atmosfèrica.,Mapa: comparació del diòxid de nitrogen març 2019-març 2020,Reducció de la contaminació atmosfèrica durant el confinament per l'epidèmia #Covid19.El cessament de l'activitat econòmica i, per tant, del transport per carretera i bona part del marítim i de l'aeri, ens dóna una idea de les conseqüències mediambientals dels mitjans de transport de combustió.,Geografia. La xarxa de transports,Fonts:,http://atlasnacional.ign.es/,https://www.researchgate.net/publication/328937944_Medida_y_valoracion_de_la_accesibilidad_viaria_en_Espana_revision_de_casos,https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-caida-de-la-contaminacion-por-el-confinamiento-se-ve-desde-el-espacio,https://www.eea.europa.eu/es/pressroom/infografia/emisiones-de-dioxido-de-carbono/view,https://iacare.blogspot.com,Empar GallegoProfessora de Secundària