Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Aleksandra Schoen-Kamińska

Gra w słówka

1. Na czym polega "Gra w słówka".

2. Koło fortuny do losowania samogłosek.

3. Koło fortuny do losowania spółgłosek.

4. Zapisz wyrazy w ramkach - kategorie własne.

5. Zapisz wyrazy w ramkach - ilość sylab.

6. Zapisz wyrazy w ramkach - zdrowe produkty.

7. Zapisz wyrazy w ramkach - zwierzęta.

Układaj wyrazy z podanych liter. Litery w wyrazach mogą się powtarzać. Zapisz wyrazy w zeszycie. Policz ich wartość.

kotek - 13

traktor - 11

koło samogłosek

gdy nie działa koło, kliknij tutaj

Ustalcie w klasie ilość losowań. Zakręć kołem. Zapisz wylosowane samogłoski i ich wartość. Potem przejdź do koła ze spółgłoskami.

koło spółgłosek

gdy nie działa koło, kliknij tutaj

Ustalcie w klasie ilość losowań. Zakręć kołem. Zapisz wylosowane spółgłoski i ich wartość. Z wylosowanych samogłosek i spółgłosek ułóż wyrazy według ustalonych w klasie zasad, zapisz je w zeszycie, oblicz ich wartość. Samogłoski i spółgłoski mogą się w wyrazie powtarzać.

Ustalcie kategorie wyrazów. Zapiszcie je w niebieskich ramkach. Napiszcie po trzy przykłady wyrazów i obliczcie ich wartość.

Zapiszcie w ramce wylosowane samogłoski i spółgłoski oraz ich wartość.

wyrazy jednosylabowe

wyrazy dwusylabowe

wyrazy trzysylabowe

Zapiszcie w ramce wylosowane samogłoski i spółgłoski oraz ich wartość.Do podanych kategorii ułóżcie wyrazy i obliczcie ich wartość.

owoce

warzywa

produkty mleczne

Zapiszcie w ramce wylosowane samogłoski i spółgłoski oraz ich wartość.Do podanych kategorii ułóżcie wyrazy i obliczcie ich wartość.

zwierzęta leśne

zwierzęta afrykańskie

zwierzęta domowe

Zapiszcie w ramce wylosowane samogłoski i spółgłoski oraz ich wartość.Do podanych kategorii ułóżcie wyrazy i obliczcie ich wartość.