Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

RECEPTES PER VISUALITZAR LES DONES EN LA LLENGUA

Ús de termes genèrics o abstractes

Ús simultani de femenins i masculins

Explicitació dels dos articles, el masculí i el femení

Canvi del determinant

Ús de participis passats i presents substantivats

Petits canvis en la redacció

Eliminació de l’identificador del sexe

Ús de perífrasis

Observació

Fes clic en els cercles de colors per veure mes detalls

Canvi del determinant

En alguns casos es pot substituir o eliminar

Exemples:

 • Els tutorands / Cada tutorand

 • El parlant / Qualsevol parlant

 • Formació per a estudiants


Explicitació dels dos articles, el masculí i el femení

Exemples:

En paraules que s’escriuen igual tant en femení, com en masculí:

 • Els i les esportistes

 • Les i els professionals


En paraules en les quals el seu gènere queda condicionat pel de l’article que les precedeix:

 • Les i els jugadors

 • Els i les administratives

Ús simultani de femenins i masculins

És positiu alternar-ne l’ordre d’aparició.

Exemples:

Les noies i els nois dels equips / Socis i sòcies / Afiliades i afiliats / El conserge o la conserge

Ús de termes genèrics o abstractes

És útil per no duplicar la paraula i/o quan es desconeix el sexe de qui conforma el conjunt.

Exemples:

Equip / Delegació / Gerència / Junta directiva / Gabinet de psicologia esportiva / Monitoratge / Les persones que juguen / L’afició del club


Ús de perífrasis

Exemples:

 • Molt agraïts per…/ Us agraïm la vostra col·laboració

 • Heu estat seleccionats / Us han seleccionat

 • Han estat premiats / Han rebut el premi

Eliminació de l’identificador del sexe

Per fer-ho són molt útils les construccions amb “es” o, quan correspongui, amb “s’”

Exemples:

 • Permet als jugadors una lectura més fàcil / Permet una lectura més fàcil

 • Nascut a …/ Natural de …

 • Hem de procurar que els nois participin en les activitats / Hem de procurar que es participi en les activitats

 • Els assistents hauran d’omplir.../ S'haurà d’omplir...

Petits canvis en la redacció

Exemples:

 • Respectar les opinions dels altres. / Respectar les opinions d’altri/alienes

 • Aquelles que no accepten més veritat que la seva / Qui no accepta més veritat que la seva


Ús de participis passats i presents substantivats

Exemples:

 • El sotasignat / Qui signa
 • El sol·licitat / Qui sol·licita

Observació

Moltes d’aquestes fórmules són perfectament combinables i ajudaran no tan sols a visualitzar les dones, sinó també a enriquir la llengua i a respectar més fidelment el món.