Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

BEYONCÉ

Review

OSCAR WILDE

Review

NORMANDY 1944

Review

DEMOCRATIC CANDIDATES NOV DEBATE

Review

DWAYNE THE ROCK JOHNSON

Review

DIET & CLIMATE CHANGE

Review

ALEX MORGAN

Review

Transcript

Ús de termes genèrics o abstractes,Petits canvis en la redacció,Canvi del determinant,Eliminació de l’identificador del sexe,Ús simultani de femenins i masculins,Explicitació dels dos articles, el masculí i el femení,RECEPTES PER VISUALITZAR LES DONES EN LA LLENGUA,Ús de perífrasis,Ús de participis passats i presents substantivats,Observació,Fes clic en els cercles de colors per veure mes detalls