Want to make creations as awesome as this one?

Oszthatósági szabályok 0-9-ig

More creations to inspire you

Transcript

1 minden számnak osztója. 1-nek egyetlen osztója van önmaga.

2-vel osztható az a szám, amelyiknek utolsó számjegye (egyes helyiértéken álló) osztható 2-vel. 2-nek kétosztója van 1 és önmaga. 2 az egyetlen páros prímszám.

3-mal osztható az a szám, amelyiknek a számjegyeinek összege is osztható 3-mal.

4-gyel osztható az a szám, amelyiknek az utolsó két számjegyéből képzett kétjegyű szám is osztható 4-gyel.

5-tel osztható az a szám, amelyiknek utolsó számjegye (egyes helyiértéken álló) osztható 5-tel, azaz az utolsó számjegye 0 vagy 5.

6-tal osztható az a szám, amely 2-vel és 3-mal is oszthatóak. Azaz páros és számjegyeinek összege osztható 3-mal.

7-tel osztható az a szám, melynek számjegyeit hátulról hármasával csoportosítva és váltakozó előjellel összeadva a kapott szám osztható 7-tel. Forrás:https://kobak.org/oszthatosagi-szabalyok/

8-cal osztható az a szám, amelyiknek az utolsó három számjegyéből képzett háromjegyű szám is osztható 8-cal.

9-cel osztható az a szám, amelyiknek a számjegyeinek összege is osztható 9-cel.

0-val való osztásnak nincs értelme. 0-nak minden szám osztója.

Az a természetes szám osztója a b természetes számnak, ha létezik olyan c természetes szám, amelyre a · c = b

További oszthatósági szabályok 10-el azok a számok oszthatóak, melyeknek az utolsó számjegye 0. 25-el, 50-el, 100-al azok a számok oszthatóak, melyeknek az utolsó két számjegyből álló kétjegyű szám osztható 25-el, 50-el, 100-al. 125-el, 1000-el azok a számok oszthatóak, melyeknél az utolsó három számjegyből álló háromjegyű szám osztható 125-el, 1000-el.