Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

2.Quin és el calendari del nou curs?

Què sabem del curs 20-21?

1.Què són els grups estables?

3. Com serà l'entrada al centre?

4. I la sortida?

5. Hi haurà servei de menjador?

6. Sortirem al pati?

11. I si ens tornen a confinar?

7. Patinets i taquilles

0.Abans de sortir de casa

10.Isi hi ha un cas de COVID-19?

9.Farem Tòpics?I optatives de 4t?

8. Farem activitats fora del centre?

Tot l'alumnat s'incorporarà de manera presencial el dilluns 14 de setembre.Durant la primera setmana realitzarem activitats d'acollida i d'adaptació.El curs començarà el 14 de setembre i finalitzarà el 22 de juny.Al setembre us comunicarem per correu i al web de l'institut l'horari d'entrada del primer dia.Els dies de lliure disposició són el 7/12, el 15/2 i el 21/5Les vacances escolars són del 22/12 al 7/1 i del 27/3 al 5/4Calendari Consorci d'Educació Curs 2020-2021

Els àpats es faran a l'espai habitual del menjador escolar, on poden coincidir diversos grups estables. Els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules, separats de la resta de grups.

Els nois i noies formaran grups de convivència estables, que corresponen al seu grup classe, tindran una aula de referència i d'ús exclusiu pel seu grup i un conjunt de docents de referència.En la confecció dels grups s'ha tingut en compte les escoles de procedència (1r ESO) i els sociogrames dels grups anteriors (2n i 3r ESO). Els grups de 4t responen a la tria d'optatives, hi haurà tres grups estables.L'ús de la mascareta és obligatori sempre.Al setembre us comunicarem els grup estables.

La sortida del centre es farà a les 15:00, per grups estables, acompanyats d'un docent de referència.Els alumnes que fan ús del servei de menjador es dirigiran acompanyats dels monitors/es a l'espai reservat per cada grup.

L'horari lectiu del centre començarà per tot l'alumnat a les 8:30.L'entrada s'organitzarà en grups estables en zones separades del pati. Hi haurà dos accessos diferenciats:1r ESO, 3r ESO i batxillerat: Passeig Lluís Companys2n i 4t ESO: Carrer AlmogàversEn aquests moments serà important recordar les mesures de seguretat:distància - mans - mascareta

El curs vinent disposarem d'un espai de pati unificat amb l'escola Pere Vila, gaudirem d'una única franja de pati de les 11:30 a les 12:00, i ens haurem de situar a l'espai reservat pel nostre grup (setmanalment canviarem d'espai), amb un professor de referència.Els alumnes de batxillerat sortiran fora a l'hora del pati, com fins ara.

Si el curs no pot començar al setembre com està previst, ens posarem en contacte amb l'alumnat i les famílies per correu electrònic.Si algun grup ha de ser confinat, l'atenció educativa es farà mitjançant les plataformes Classroom i Moodle i el correu corporatiu de cada alumne.

El centre no pot destinar cap espai a l'interior del recinte escolar per custodiar patinets, monopatins o altres ginys de mobilitat, per això el curs vinent aquests elements no es podran dur al centre. Tampoc es podrà fer ús de les taquilles.

Abans de sortir de casa he de revisar el meu estat de salut:Tinc febre o febrícula?Tinc tos, congestió nasal o dificultat per respirar?Tinc mal de cap, de coll o dolor muscular?Tinc mal de panxa, vòmits o diarrea?Convisc amb alguna persona que presenti algun d'aquests símptomes?Si he respost "sí" a alguna d'aquestes preguntes, m'he de quedar a casa i avisar al centre perquè pugui prendre les mesures adients.Si he respost "no" a totes les preguntes sobre el meu estat de salut, puc anar a l'institut. Abans de sortir m'he de rentar les mans, agafar la mascareta i recordar que és important mantenir la distància de seguretat amb totes les persones que em trobi pel camí o a la porta de l'institut.És molt recomanable dur una mascareta de recanvi, una cantimplora amb aigua i gel hidroalcòholic d'us personal.

En cas que hi hagi un cas positiu de COVID-19 o que detectem al centre un cas amb simptomatologia compatible amb COVID-19, iniciarem el propotocol del Departament d'Educació (el centre ho comunica al Consorci i a Salut i avisa la família perquè el vinguin a buscar) i ho comunicarem a les famílies del grup estable.

A 1r, 2n i 3r hi haurà Tòpics, però enguany no seran internivells ni intergrups ni els podrem triar, per tant.Als Tòpics d'enguany treballarem les competències de l'Àmbit de Cultura i Valors i de l'Àmbit Personal i Social, tot buscant-ne la utilitat i practicitat en el moment que estem vivint.Els grups de 4t estaran agrupats per optatives triades, però tots els alumnes faran totes les optatives, el grup estable canviarà d'optatives trimestralment.

No farem activitats fora del centre, les activitats complementàries curriculars les farem dins del centre i del grup estable, mentre la situació de la pandèmia requereixi distància física i grups estables.