Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

PROMJENJIVE

RIJEČI

UPUTE

Pomoću interaktivnih fotografija, prateći upute do kojih ćeš doći "klikanjem" na interaktivne elemente, prisjeti se što si naučio/naučila o promjenjivim riječima.

Zadatke rješavaj prateći brojeve počevši od najmanjeg. Strelica te upućuje na drugu stranicu.

Da bi otkrio/otkrila gdje su interaktivni elementi, "klikni" na ikonu ruke u gornjem desnom kutu.

2

3

1

Nabroji promjenjive vrste riječi.

Provjeri - na svakoj latici jedna je vrsta riječi.

PRIDJEVI

GLAGOLI

ZAMJENICE

- učit ćeš ih u 6. razredu

BROJEVI

- učit ćeš ih u 6. razredu

IMENICE

Bravo!

Na sljedećoj stranici čekaju te novi izazovi.

IMENICE

Razvrstaj imenice po značenju

(bića, stvari, pojave)

Opća imenica

označuje sva bića, predmete ili pojave iste vrste.


Vlastita imenica ime je samo jednog određenog bića, grada, rijeke, životinje…

Okružuju me bića, osjećaji, stvari, pojave,...

1

2

3

4

5

6

Hrvatska školska gramatika

Potraži u gramatici objašnjenje zbirnih imenica!

7

NASTAVNI LISTIĆ

8

Kojeg roda mogu biti imenice?

Napiši rečenicu o fotografiji.

Pri određivanju roda mogu ti pomoći riječi

ovaj (m.r.)

ova (ž. r.)

ovo (s. r.)

Koga prikazuje fotografija?

Odredi broj te imenice.

Pr. prijatelji -

Kako glasi imenica šiljilo u množini?


Dopuni rečenice:

Duga je prirodna _____________.

Imenica duga je _____________ roda.

Kad se vratila kući, djevojčica je svima pričala o __________ koja se nadvila nad jezerom.


Promatram dugu.

Lijepa je duga.

Igram se dugom.

Pričam o dugi.


Oblik imenice mijenja se ovisno o drugim riječima u rečenici, najčešće glagolima i prijedlozima.

PADEŽI su različiti oblici iste imenice.

Promjena imenica po padežima naziva se SKLONIDBA ili DEKLINACIJA.


IME PADEŽA PADEŽNA PITANJA GLAGOL

NOMINATIV Tko? Što? postoji

GENITIV Koga? Čega? nema

DATIV Komu? Čemu? prilazim

AKUZATIV Koga? Što? vidim

VOKATIV Oj! Ej! -

LOKATIV O kome? O čemu? govorim

INSTRUMENTAL (S) kim? (S) čim? igram


GRAMATIČKA OBILJEŽJA/ GRAMATIČKE KATEGORIJE IMENICA

- rod

- broj

- padež

Prepiši rečenice tako da ispraviš pogreške:


Prijateljica od bake ispeči će kolač od višanja.

Sutra idem kod bake sa biciklom.

Jesti ćemo kolač i piti vočni sok.

Kad se vratim kući, pročitat ću do kraja roman od Mire Gavrana sretni dani.


Provjeri svoje znanje. Riješi zadatke u bilježnicu.

Procijeni svoje znanje i vještine: Hura! Oh! Joj!


1. Imenici lopta za svaki padež pridružiti odgovarajući nastavak:

N lopt ____ V oj lopt ____

G lopt ____ L o lopt____

D lopt ____ I lopt ____

A lopt ____


2. Promjenu imenica po padežima zovemo _________________ .

3. Kako nazivamo nepromjenjivi dio imenice?

4. Podcrtane imenice u sljedećim rečenicama spoji uz odgovarajući padež. PAZI! Neke riječi mogu biti u istom padežu.


Vidim svoju najbolju prijateljicu. NOMINATIV

U ulici nije bilo nijednog automobila GENITIV

Juha je bila od mladog povrća AKUZATIV


4. U sljedećim rečenicama podvuci imenice u vokativu i napiši zarez gdje je potrebno:


Djeco zatvorite vrata!

Odmakni se od prozora dječače!

Dođi Luka na moj rođendan!


5. Pravilno prepiši rečenice.


a) Sutra idem kod ujaka.

b) Krenuo sam k kući.

c) Moja se škola nalazi nasuprot Josipove kuće.


7. Prepiši samo one rečenice u kojima uočiš glasovnu promjenu:


Volim čitati bajke. Mnoštvo je zanimljivih likova u bajci Mala vila.

Osmijehom je osvajala ljude. Osmijesi nas uvijek razvesele.

Knjižničarka mi je preporučila knjigu. U knjizi sam ostavila straničnik.


8. Prepiši rečenice i ispravi pogreške:

Nemoj me lagati!

Naš prijatelj često se vozi s biciklom.

Kruh režem nožom.

Kuća mi je nasuprot škole.


  • Odaberi jednu rečenicu i napišu kratku priču u kojoj će ta rečenica biti u uvodnom i završnom dijelu priče.

Rješenje potraži na kraju.

Rješenja pogledaj na kraju.

PRIDJEVI

Potraži značenje riječi pridjev i pridjenuti na stranici Hrvatskog jezičnog portala!

Taj lijepi bicikl je moj!

Markov bicikl je lijep!

Svakoj imenici (predmetu, bićima ili pojavama) na polaznoj stranici dodaj pridjev.

Npr. gumena lopta, ljubičast konac, mamin bicikl,...

Ja sam lijepa.

Ja sam ljepša.

A ja najljepša.

superlativ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

crvena

crvenija

najcrvenija

pozitiv

komparativ

Stupnjevanje ili komparacija pridjeva

- promjena pridjeva po stupnju osobine ili obilježja koje izriču

Koju jagodu ćeš pojesti?


Kakvu jagodu voliš?
Anin bicikl je crven. KAKAV je Anin bicikl?

Ana vozi crveni bicikl, a ne plavi. KOJI bicikl vozi Ana?


Određeni oblik pridjeva: N - ima nastavak -i Koji?

Neodređeni oblik pridjeva: N - bez nastavka -i Kakav?


Provjeri svoje znanje i vještine.

Kviz možeš rješavati sve dok ne budeš zadovoljan/zadovoljna postignutim rezultatom:

GLAGOLI

PONOVI! GLAGOLI PO ZNAČENJU:

Glagoli radnje: namjerno, svjesno djelovanje (plesati, čitati)

Glagoli stanja: stanje u kojem se ništa ne radi (spavati, mirovati)

Glagoli zbivanja: zbivanje u prirodi i u čovjeku ( uvenuti, roditi se)

On spretno vozi!

Marko juri!

Odaberi 5 imenica koje imenuju predmete, bića ili pojave na polaznoj stranici i napiši rečenicu u kojoj ćeš uporabiti dva glagola i dva pridjeva.


Primjer:

Mislav odlično igra nogomet pa je za rođendan poželio novu kožnu loptu.

GLAGOLSKA OSOBA I BROJ


1. Ja mašem.1. Mi mašemo.
2. Ti maš.2. Vi mašete.
3. On, ona, ono maše.3. Oni, one, ona mašu.


Po čemu se glagoli mijenjaju?

Glagoli su promjenjive riječi.

Mijenjaju se po osobama.

Mijenjanje glagola po glagolskim osobama naziva se sprezanje ili konjugacija.


Tri su glagolske osobe (lica) u jednini: 1. os. jd. 2. os. jd. 3. os. jd.

Tri su glagolske osobe (lica) u množini: 1. os. mn. 2. os. mn. 3. os. mn.


1. Ja pijem. Mi pijemo.

2. Ti piješ Vi pijete.

3. On, ona, ono pije. Oni, one, ona piju.

GLAGOLSKO VRIJEME

- prošlost

- sadašnjost

- budućnost

Kako nazivamo glagolska vremena koja izriču radnju u sadašnjosti, prošlosti i budućnosti?

PREZENT je glagolsko vrijeme koje izriče radnju u sadašnjosti.

Mašemo svojim prijateljima.


PERFEKT je glagolsko vrijeme kojim se izriče radnja u prošlosti.

Mahali smo svojim prijateljima.


FUTUR PRVI je glagolsko vrijeme koje izriče da će se radnja dogoditi u budućnosti.

Mahat ćemo svojim prijateljima.


Zadane glagole napiši u 1. osobi jednine prošloga vremena.

glagol 1. os. jd. perfekt

gledati

jesti

pisati

podići

pogledati


Spreži (konjugiraj) glagole prati, trčati i skakati u prezentu u svim osobama jednine i množine.


Spreži (konjugiraj) glagole naletjeti i htjeti u perfektu.


Spreži (konjugiraj) glagole ići, biti i pisati u futuru prvom.


Rješenja pogledaj na kraju!

Pjesmu Dobriše Cesarića prepiši tako da glagole napišeš najprije u prošlom vremenu, a zatim u budućem.


Dobriša Cesarić

Tišina

Sjedim u travi, al ne sjedim sam.

Na različku, što se lako njiše

do mojih nogu, sjedi jedan leptir

i mirno med mu iz modrine siše.


Ne boji me se. Kao da je sviko

već posve na me.

Ne smeta nas niko.

U hrvatskom jeziku dva su pomoćna glagola:

biti

htjeti


Oni mahati prijateljima.

Ana piti voćni sok.


Što nedostaje?

Možeš li glagolima mahati i piti odrediti vrijeme, osobu ili broj?

Takav neodređeni glagolski oblik zove se INFINITIV.


Oni će mahati. Oni su mahali. Oni mašu.

Pravilno prepiši sljedeće rečenice.

To sam jučer htjeo učiniti.

Vidili smo u kinu svoje prijatelje.

On je voljeo igrati košarku.

Gledati ću kazališnu predstavu.

Da li si bila na igralištu?


Preoblikuj jesne rečenice u upitne.

Naučio sam pjesmu.

Ona može glasno pjevati.

Pročitat ćeš pjesmu Dobriše Cesarića.

Cijeli će dan svi slaviti.

Svi ćemo biti sretni.

Rješenja pogledaj na kraju!

GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI


Ivo je gledao.

pomoćni glagolski

glagol pridjev radni

biti

(nenaglašeni prezent

pomoćnog glagola biti)

Gledala sam. Vidio si. Trčalo je. Ušli smo. Nosili ste. Igrali su.


Glagolski pridjev radni - glagolski oblik koji izriče da netko ili nešto vrši radnju.

Nastao je od glagola.

Određuje rod glagolima u perfektu. - o, - la, - lo - li, - le, - la


Hodao je neoprezno i pao je. 2 perfekta


Hodao je neoprezno i pao. krnji perfektNajčešće pogreške u govoru i pismu:


Gledati ćemo predstavu u kazalištu.

Igrati ćemo na igralištu odbojku.


Reci to pravilno!


Gledat ćemo predstavu u kazalištu. U kazalištu ćemo gledati predstavu.


Ići ćemo na koncert i pjevat ćemo.

Ići ćemo na koncert i pjevati.


Kad su u jednoj rečenici izrečena dva futura prva, drugi se može izreći samo infinitivom.GRAMATIČKA OBILJEŽJA / GRAMATIČKE KATEGORIJE GLAGOLA


broj - jednina i množina


glagolsko vrijeme - prošlost, sadašnjost, budućnost


glagolska osoba - prva, druga i treća

Znam ? !

Riješi zadatke i procijeni svoje znanje:

Hura!

Oh!

Joj!

RJEŠENJA


glagol 1. os. jd. perfekt


gledati Ja sam gledala/gledao.

jesti Jela sam./Jeo sam.

pisati Pisala sam./Pisao sam.

podići Podigla sam./Podigao sam.

pogledati Pogledala sam./Pogledao sam.


Spreži (konjugiraj) glagole prati, trčati i skakati u prezentu u svim osobama jednine i množine.

perem
pereš
pere
peremo
perete
peru
trčim
trčiš
trči
trčimo
trčite
trče
skačem
skačeš
skače
skačemo
skačete
skaču


Spreži (konjugiraj) glagole naletjeti i htjeti u perfektu.

naletjela/naletio/naletjelo sam
naletjela/naletio/naletjelo si
naletjela/naletio/naletjelo je

naletjele/naletjeli/naletjela smo
naletjele/naletjeli/naletjela ste
naletjele/naletjeli/naletjela su

htio/htjela/htjela sam
htio/htjela/htjela si
htio/htjela/htjela je

htjeli/htjele/htjela smo
htjeli/htjele/htjela ste
htjeli/htjele/htjela su

Spreži (konjugiraj) glagole ići, biti i pisati u futuru prvom.

ići ću
ići ćeš
ići će
ići ćemo
ići ćete
ići će
bit ću
bit ćeš
bit će
bit ćemo
bit ćete
bit će
pisat ću
pisat ćeš
pisat će
pisat ćemo
pisat ćete
pisat će


ILI:

ću ići ću biti ću pisati


RJEŠENJA

Pravilno prepiši sljedeće rečenice.

To sam jučer htio učiniti.

Vidjeli smo u kinu svoje prijatelje.

On je volio igrati košarku.

Gledat ću kazališnu predstavu.

Jesi li bila na igralištu?


Preoblikuj jesne rečenice u upitne.

Naučio sam pjesmu. Jesam li naučio pjesmu?

Ona može glasno pjevati. Može li ona glasno pjevati?

Pročitat ćeš pjesmu Dobriše Cesarića. Hoćeš li pročitati pjesmu D. Cesarića?

Cijeli će dan svi slaviti. Hoće li cijeli dan svi slaviti?

Svi ćemo biti sretni. Hoćemo li svi biti sretni?
Svi ćemo biti sretni.

NASTAVNI LISTIĆ

1. Imenici lopta za svaki padež pridružiti odgovarajući nastavak:

N lopta V oj lopto

G lopte L o lopti

D lopti I loptom

A loptu


2. Promjenu imenica po padežima nazivamo sklonidba ili deklinacija .

3. Kako nazivamo nepromjenjivi dio imenice? Osnova.

4. Podcrtane imenice u sljedećim rečenicama spoji uz odgovarajući padež. PAZI! Neke riječi mogu biti u istom padežu.


Vidim svoju najbolju prijateljicu. AKUZATIV

U ulici nije bilo nijednog automobila GENITIV

Juha je bila od mladog povrća GENITIV

4. U sljedećim rečenicama podvuci imenice u vokativu i napiši zarez gdje je potrebno:


Djeco, zatvorite vrata!

Odmakni se od prozora, dječače!

Dođi, Luka,na moj rođendan!5. Pravilno prepiši rečenice.


a) Sutra idem ujaku.

b) Krenuo sam ka kući.

c) Moja se škola nalazi nasuprot Josipovoj kući.


7. Prepiši samo one rečenice u kojima uočiš glasovnu promjenu:


Mnoštvo je zanimljivih likova u bajci Mala vila.

Osmijesi nas uvijek razvesele.

U knjizi sam ostavila straničnik.


8. Napiši pravilno pogrešno napisane rečenice:

Nemoj mi lagati!

Naš prijatelj često se vozi biciklom.

Kruh režem nožem.

Kuća mi je nasuprot školi.


  • Odaberi jednu rečenicu i napišu kratku priču u kojoj će ta rečenica biti u uvodnom i završnom dijelu priče.


Bakina prijateljica ispeći će kolač od višanja.

Sutra idem baki biciklom.

Jest ćemo kolač i piti voćni sok.

Kad se vratim kući, pročitat ću do kraja roman Mire Gavrana Sretni dani.