Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

TRUE OR FALSE DISEASES

Challenge

RITUEL DATE

Challenge

ARTHUR CONAN DOYLE QUIZ

Challenge

ANIMALS BY CATEGORY

Challenge

DRACULA ESL

Challenge

MODALS 1 BACH MARIO GAME

Challenge

ORDER OF OPERATIONS WITH SOLUTIONS

Challenge

Transcript

Bitwy pod Grunwaldem,610 rocznica ,START,W 2020 roku przypada,Pytanie 1/7,zachodnio - pomorskie,warmińsko - mazurskie,INFO ,Bitwa pod Grunwaldem, jedna z największych bitew w średniowiecznej Europie. Stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 pomiędzy zakonem krzyżackim a siłami polsko - litewskimi. Zakończona zwycięstwem wojsk polsko - litewskich nad zakonem krzyżackim. Polskie prace archeologiczne na polu bitwy trwają od lat 60 - tychz przerwami do chwili obecnej. Czy wiesz w jakim województwie leżą tereny, na których odbyła się Bitwa pod Grunwaldem?,kujawsko - pomorskie,INFO ,Źródło:http://www.jandlugosz.edu.pl/artykuly/s-drej-z-dziejow-badan-archeologinczych-pol-grunwaldzkich,Pytanie 2/7,INFO ,Głównym punktem obchodów 500-lecia grunwaldzkiego zwycięstwa było odsłonięcie pomnika na placu Matejki w Krakowie, w rocznicę Bitwy pod Grunwaldem. Fundatorem pomnika był Ignacy Jan Paderewski – wybitny pianista i kompozytor, który w późniejszym czasie był premierem Rzeczypospolitej.Pomnik zniszczony w 1939r. przez hitlerowców został zrekonstruowany w roku 1976, wg. projektu Mariana Koniecznego. Czyj posąg znajduje się na szczycie cokołu pomnika?,Władysława III Warneńczyka,Kazimierza IV Jagiellończyka,Władysława II Jagiełły ,INFO ,Źródło:https://www.google.com/maps/@50.0659321,19.9419327,3a,15y,18.61h,95.86t,358.77r/data=!3m6!1e1!3m4!1s2cK3SDSfU4H9fn6fcJwu4w!2e0!7i13312!8i6656?hl=pl-PL ,Pytanie 3/7,Słynnym trofeum tej bitwy były 2 nagie miecze ofiarowane Jagielle przez Krzyżaków. Polacy i Litwini podczas bitwy zdobyli 51 Chorągwi. Chorągwie wraz z ilustracjami zostały opisane w dziele "Banderia Prutenorum" słynnego polskego kronikarza. Jak się nazywał?,Jan Długosz,Gall Anonim,Wincenty Kadłubek,INFO ,INFO ,Źródło:https://www.academia.edu,Pytanie 4/7,Rota - polska pieśń patriotyczna, mająca charaktrer hymnu narodowego.Kto jest autorem wiersza, którego słowa są treścią tej pieśni? ,Leopold Staff,Maria Konopnicka,Henryk Sienkiewicz,INFO ,INFO ,Źródło:https://www.polskatradycja.pl/piesni/patriotyczne/rota.html,Pytanie 5/7,Kto skomponował melodię do Roty? ,KarolSzymnowski,Feliks Nowowiejski,Jan Paderewski,INFO ,INFO ,Źródło:https://polona.pl,Pytanie 6/7,Jaka jest data pierwszego oficjalnego odśpiewania Roty? ,13.01.1910,15.07.1910,23.01.1910,INFO ,(była o tym informacja w pytaniu 1),INFO ,Źródło:https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Rota_(Nie_rzucim_ziemi_skad_nasz_rod),Pytanie 7/7,Na czym została zapisana melodia Roty?,gazeta,serwetka,koperta,INFO ,(podpowiedzi szukaj w INFO, link odsyła do "Kurjera Powszechnego" z 1934r., tam na str. 8 znajduje się ciekawostka na ten temat),Źródło: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/76891/edition/70536/content?,INFO ,Zła odpowiedź!,Spróbuj raz jeszcze,Zagadka!,Zacznij jeszcze raz,W 2020 roku przypada 610 rocznica Bitwy pod Grunwaldem.Druga cyfra roku w którym odbyła się bitwa jest trzecią cyfrą w naszej wakacyjnej zagadce...,BIBLIOGRAFIA