Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ostatnie słowa

MATKI TERESY

od św. Józefa - Janiny Kierocińskiej

74 lata temu...

Dnia 12 lipca 1946 r. zmarła Czcigodna Sługa Boża

Matka Teresa od św. Józefa - Janina Kierocińska.

Szpital przy ul. Konrada

Choroba Naszej Matki ujawniła się w drodze powrotnaj

z wycieczki do Polanki.
Okazała się konieczna natychmiastowa hospitalizacja chorej. Niestety pomoc przyszła za późno...

6 - 11 lipca

Wieczorem 11 lipca M. Teresa powróciła do domu zakonnego.


"... ja dzisiaj nie umrę,

umrę w piątek..."

"To ostatnia

moja droga
na Kalwarię"

Siostry nieustannie z ufnością

błagały Boga o ocalenie życia Matki...

W kaplicy po raz ostatni

Matka Teresa

oddała cześć

Panu Jezusowi

w Najświętszej Eucharystii.

Siostry z modlitwą i łzami otoczyły łoże chorej.

"Witam Was,
moje kochane dzieci..."

"Jezu... Jezu... Matko Boska..."

W piątek 12 lipca nocą rozpoczęła się agonia.

Rano Matka Teresa po raz ostatni

przyjęła Ciało Chrystusa.


Około godziny 9:00

rozpoczęło się konanie Matki.

Siostry nieustannie

towarzyszyły modlitwą.

Do Matki Georgii:

"Tobie siostro oddaję Zgromadzenie, zaopiekuj się siostrami..."

"Zgadzajcie się z wolą Bożą..."

"Nie płaczcie, ufajcie dużo..."

Do Matki Bernardy:

"Polecam ci, módl się bardzo za przełożonych naszego Zgromadzenia, aby byli dobrzy, aby żyli według Konstytucji i spełniali wolę Bożą".

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej... (Ps 51, 1)

Siostry rozpoczęły modlitwy za konających...

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna..

Módl się
za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Na słowa:

"...śmierci naszej. Amen"

skłoniła głowę

i oddała Bogu ducha...

W piątek 12 lipca...

Odezwał się żałobny głos dzwonu na klasztornej wieży oznajmiając, że Matka Teresa Kierocińska

nie żyje.

Ks. bp Teodor Kubina z wielkim wzruszeniem przyjął wiadomość o śmierci Matki Teresy. Polecił, aby kapłani i wierni wzięli udział w pogrzebie tej, która poświęciła się temu miastu.

Siostry skupione, rozmodlone, czuwające...

Telegram

"Zgodne sercem i ręką, ufajcie. Błogosławieństwo sierotom,

modlitwy Matce, ból dla mnie.
Przyjazd niemożliwy".

O. Anzelm Gądek

Żyje w Bogu

Wielbiąc na zawsze

Dzieciątko Jezus

CSCIJ Sosnowiec