Want to make creations as awesome as this one?

Programa REMS a casa

Transcript

Comença la versió de prova

Comienza la versión de prueba

Castellà

Català

Espai Virtual REMS a casa

Espai virtual amb recursos i recomanacions per fer des de casa.

Informació

Activitats

Equip

Recomanacions

Proposta setmanal

Fes clic per tenir més informació!

Versióde prova

Espai Virtual REMS a casa

Espai virtual amb recursos i recomanacions per fer des de casa.

idioma

Espai Virtual REMS a casa

Espai virtual amb recursos i recomanacions per fer des de casa.

Què és?

L’Espai Virtual REMS a casa és una plataforma dinàmica i intuïtiva amb recursos online adaptats a les capacitats de les persones amb deteriorament cognitiu.S’ofereixen activitats cognitives, físiques, emocionals, expressives-creatives, jocs, passatemps, receptes, reptes i recomanacions. Amb l’objectiu de mantenir el màxim de temps possible les capacitats cognitives, físiques i creatives de les persones; prioritzant el seu benestar emocionali la seva autonomia.Aquestes activitats es realitzen en diversos formats: documents, vídeos i dinàmiques, i estan classificades en tres nivells de dificultat per adaptar-se millor a les necessitats o habilitats de cada persona.https://www.youtube.com/watch?v=0J9d8PBisYk

Com funciona?

A continuació trobareu un vídeo explicatiu del funcionament de la plataforma i de com navegar per aquesta.

Versióde prova

INSCRIU-TE!

TORNAR A L'INICI

Per cuidadors/es

Generals

Com gestionar situacions difícils a casa.

Guies i recomanacions

Versióde prova

Emocions i confinament

Ment activa

Dinàmiques per casa

Consells per un bon son

Què puc fer per motivar-lo/la?

Espai Virtual REMS a casa

Espai virtual amb recursos i recomanacions per fer des de casa.

Consells per un bon son

INSCRIU-TE!

TORNAR A L'INICI

TORNAR A L'INICI

pàgina següent

Nº col·legiada:22350

ANNA REIG

Nº col·legiada:24462

DIANA FLAQUÉ

Nº col·legiada:23577

ANNA SOLER

Nº col·legiada:21356

aNNA ÁLVAREZ

Nº col·legiada: 21947

DIEGO CAMARERO

Nº col·legiat:20729

CLARA COELLO

ÍRIA SANCHO

Nº col·legiada:22271

ESMERALDA TORRES

Nº col·legiada:13852

JUDIT PLANELLA

Nº col·legiada:25893

TORNAR A L'INICI

IRENE GONZÁLEZ

pàgina anterior

Nº col·legiada:22341

JUDIT TRENCH

Nº col·legiada:21821

laia farràs

Nº col·legiada: 25446

pàgina següent

maria del mar capella

Nº col·legiada:19400

laura reullí

Nº col·legiada (COTOC): 735

miriam roldán

Nº col·legiada:18815

pàgina anterior

lorena calvo

TORNAR A L'INICI

Nº col·legiada:18961

montse cerrillo

Nº col·legiada: 18169

MARTA BORRELL

Nº col·legiada: 27199

pàgina següent

ramón domec

Nº col·legiat:26958

pere roy

Nº col·legiat:24352

tanit mur

Nº col·legiada:24514

TORNAR A L'INICI

pàgina anterior

natàlia vilamajó

Nº col·legiada: 22887

NAIARA PEDRERA

Nº colegiada: 25282

ROCÍO GAGO

Nº colegiada:23520

Proposta setmanal

Oficis extingits

Exercicis extremitats superiors

Sessió cognitiva. Diferents exercicis.

Com es senten

Pintar quadres famosos

Joc

Recepta

Dificultat baixa

Dificultat mitja

Dificultat alta

Repte

INSCRIU-TE!

Vídeos del Youtube

Documents

Activitat Musical Elisabeth

Memòria amb musicals

TORNAR A L'INICI

Prova de cuinar la recepta de la setmana!

Activitats

Tipologia

Professionals

Versióde prova

INSCRIU-TE!

TORNAR A L'INICI

Activitatscognitives

Activitatsfisiques

Activitats expressives i creatives

Activitats emocionals

Activitats musicals

Activitats

Receptes

Versióde prova

Jocs

Passatemps

INSCRIU-TE!

TORNAR A L'INICI

Va de Refranys

Vídeos del Youtube

Documents

Activitats cognitives

Atenció amb números

Dificultat baixa

Dificultat mitja

Dificultat alta

Esbrina la ciutat espanyola

Mix d'exercicis cognitius

Esbrina el personatge famós

Atenció i memòria visual

Reminiscència i vocabulari amb oficis antics

Estris de cuina i plats típics

Pobles de Catalunya amb encant

INSCRIU-TE!

Versióde prova

TORNAR A L'INICI

pàgina anterior

Manualitat Estrella de colors

Vídeos del Youtube

Activitats expressives i creatives

Crear Històries amb Fotografies

Documents

Dificultat baixa

Dificultat mitja

Dificultat alta

Fer un punt de llibre

Papiroflexia d'un conill

Escriptura creativa amb quadres

Poema Maria Mercè Marçal

Poema Montserrat Abelló

Escriptura creativa amb quadres

INSCRIU-TE!

Versióde prova

pàgina anterior

TORNAR A L'INICI

El buscador. Conte per a pensar.

Dinàmiques

Enforteix l'autoestima

Relaxació i atenció plena

Vídeos del Youtube

Activitats emocionals

Documents

El monjo que desitjava ser bugader

Consulta aquí tota la informació.

Dificultat baixa

Dificultat mitja

Mix activitats emocionals

Dificultat alta

Parla'm de tu

Definicions relacionades amb les emocions

INSCRIU-TE!

Versióde prova

TORNAR A L'INICI

pàgina anterior

Cançons Festa Major

Activitats musicals

Documents

Vídeos del Youtube

Activitat Musical amb Ireneu

Dificultat baixa

Dificultat mitja

My Old Gramphone.

El rei de les flors

Dificultat alta

La nostra banda sonora

Completa les cançons

INSCRIU-TE!

Versióde prova

TORNAR A L'INICI

pàgina anterior

Taitxi

Vídeos del Youtube

Activitats físiques

Dificultat baixa

Dificultat mitja

Dificultat alta

Treballa el cos

Coordinació

Documents

Exercicis físics

Exercicis per fer a casa

Exercicis de mans i canells

INSCRIU-TE!

Versióde prova

Exercicis d'equilibri per casa

Extremitat superior

pàgina anterior

TORNAR A L'INICI

Arròs caldós de marisc

Receptes

Documents

Dificultat baixa

Dificultat mitja

Dificultat alta

Verat en escabetx tradicional

Xató de Vilanova

INSCRIU-TE!

Versióde prova

TORNAR A L'INICI

pàgina anterior

Atenció i memòria amb Som com Som

Jocs

Dinàmiques

Esbrina l'endevinalla

Descobreix el personatge

Dificultat baixa

Joc de Memòria La Pedrera

Dificultat mitja

Dificultat alta

INSCRIU-TE!

Versióde prova

pàgina anterior

TORNAR A L'INICI

Passatemps Variats

Passatemps

Documents

Mots encreuats

Dificultat baixa

Dificultat mitja

Dificultat alta

INSCRIU-TE!

Versióde prova

pàgina anterior

TORNAR A L'INICI

Información

Actividades

Equipo

Recomendaciones

Propuesta semanal

Haz clic para tener más información!

Versiónde prueba

Espacio Virtual REMS en casa

Espacio virtual con recursos y recomendaciones para hacer desde casa

idioma

Espacio Virtual REMS en casa

Espacio virtual con recursos y recomendaciones para hacer desde casa

¿Qué es?

El Espacio Virtual REMS en casa es una plataforma dinámica e intuitiva con recursos online adaptados a las capacidades de las personas con deterioramiento cognitivo.Ofrece actividades cognitivas, físicas, emocionales, expresivo-creativas, juegos, pasatiempos, recetas, retos y recomendaciones. Con el objetivo de mantener el máximo de tiempo posible las capacidades cognitivas, físicas y creativas de las personas; priorizando su bienestar emocional y su autonomía.Estas actividades se realizan en diversos formatos: documentos, videos y dinámicas, y están clasificadas en tres niveles de dificultad para adaptarse mejor a las necesidades o habilidades de cada persona.https://www.youtube.com/watch?v=0J9d8PBisYk

¿Cómo funciona?

A continuación encontraréis un video explicativo del funcionamiento de la plataforma y de cómo navegar por ella.

Versiónde prueba

inscríbete!

volver al inicio

Para cuidadores

Generales

Consejos para un buen sueño

Guias y recomendaciones

Versiónde prueba

Recomendaciones mente activa

Como gestionar situaciones difíciles en casa.

Espacio Virtual REMS en casa

Espacio virtual con recursos y recomendaciones para hacer desde casa

inscríbete!

volver al inicio

pÁGIna SIGUIENTE

volver al inicio

CLARA COELLO

Nº colegiada:22350

ANNA REIG

Nº colegiada:24462

DIANA FLAQUÉ

Nº colegiada:23577

ANNA SOLER

Nº colegiada:21356

ANNA alvarez

Nº colegiada:21947

DIEGO CAMARERO

Nº colegiado: 20729

pÁGIna SIGUIENTE

ÍRIA SANCHO

Nº colegiada:22271

volver al inicio

pÁgina anterior

ESMERALDA TORRES

Nº colegiada:13852

JUDIT PLANELLA

Nº colegiada:25893

IRENE GONZÁLEZ

Nº colegiada:22341

laia farràs

Nº colegiada: 25446

JUDIT TRENCH

Nº colegiada:21821

pÁGIna SIGUIENTE

maria del mar capella

Nº colegiada:19400

laura reullí

Nº colegiada (COTOC): 735

pÁgina anterior

volver al inicio

miriam roldán

Nº colegiada:18815

lorena calvo

Nº colegiada:18961

MARTA BORRELL

Nº col·legiada: 27199

montse cerrillo

Nº colegiada: 18169

ramón domec

Nº colegiado:26958

natàlia vilamajó

Nº colegiada: 22887

pere roy

volver al inicio

pÁgina anterior

Nº colegiado:24352

ROCÍO GAGO

Nº colegiada:23520

NAIARA PEDRERA

Nº colegiada: 25282

tanit mur

Nº colegiada:24514

Propuesta semanal

Oficios extinguidos

Memoria con musicales

Versiónde prueba

Juego

Receta

inscríbete!

Pintar cuadros famosos

Videos del Youtube

Documentos

Cómo se sienten

Reto

Ejercicios de coordinación

Actividad Musical Elisabeth

Adivina la palabra

Dificultad baja

Dificultad media

Dificultad alta

volver al inicio

¡Intenta cocinar la receta de la semana!

Actividades

Tipología

Profesionales

Versiónde prueba

inscríbete!

volver al inicio

Actividadescognitivas

Actividades físicas

Actividades expresivas y creativas

Actividades emocionales

Actividades musicales

Actividades

Recetas

Versiónde prueba

Juegos

Pasatiempos

inscríbete!

volver al inicio

Va de Refranes

Actividades cognitivas

Documentos

Vídeos del Youtube

Atención Parejas Cantantes

Versiónde prueba

Acierta la ciudad española

Mix ejercicios cognitivos

Descubre la palabra con 4 imágenes

Descubre el monumento

Acierta el objeto

Memoria a partir de flores y poesía

Atención y memória espacial

Pueblos de Cataluña con encanto

Dificultad baja

Dificultad media

Dificultad alta

¡INSCRÍBETE!

página anterior

volver al inicio

Tabla de equilibrio

Videos del Youtube

Actividades físicas

Documentos

Ejercicios físicos para hacer en casa

Ejercicios para manos y muñecas

Automasajes

¡INSCRÍBETE!

Versiónde prueba

Versiónde prueba

Dificultad baja

Dificultad media

Dificultad alta

¡INSCRÍBETE!

página anterior

volver al inicio

El buscador. Cuento para pensar.

Fotografias y emociones

Mix actividades

Dinámicas

Fortalece la autoestima

Sesión de relajación

Vídeos del Youtube

Actividades emocionales

Documentos

Cuéntame sobre ti

El monje que deseaba ser lavandero

¡INSCRÍBETE!

Versiónde prueba

Versiónde prueba

Dificultad baja

Dificultad media

Dificultad alta

¡INSCRÍBETE!

página anterior

volver al inicio

Consulta aquí toda la información.

Canciones Fiesta Mayor

Completa las canciones

Nuestra banda sonora

Actividades musicales

Documentos

Actividad Musical con Ireneu

Videos del Youtube

Ritmos y memoria

Reminiscencia musical

¡INSCRÍBETE!

Versiónde prueba

Versiónde prueba

Dificultad baja

Dificultad media

Dificultad alta

¡INSCRÍBETE!

página anterior

volver al inicio

Manualidad Estrella de colores

Vídeos del Youtube

Crear Historias con Fotografias

Actividades expresivas y creativas

Documentos

Papiroflexia conejo

Papiroflexia rosa

Manualidad: rana

Poema Ajo

Poema Rima IX

Poema Verde que te quiero verde

Versiónde prueba

Versiónde prueba

¡INSCRÍBETE!

Dificultad baja

Dificultad media

Dificultad alta

¡INSCRÍBETE!

página anterior

volver al inicio

Salmón al vapor con eneldo

Recetas

Documentos

Xató de Vilanova

Mejillones al natural al microondas

Arroz caldoso de marisco

¡INSCRÍBETE!

Versiónde prueba

Versiónde prueba

Dificultad baja

Dificultad media

Dificultad alta

¡INSCRÍBETE!

volver al inicio

página anterior

Atención y memoria con Som com Som

Juegos

Dinámicas

Adivina el acertijo

Descubre el personaje

Juego de Memoria La Pedrera

¡INSCRÍBETE!

Versiónde prueba

Versiónde prueba

Dificultad baja

Dificultad media

Dificultad alta

¡INSCRÍBETE!

volver al inicio

página anterior

Pasatiempos Variados

Mandalas Primaverales

Crucigramas

Pasatiempos

Documentos

¡INSCRÍBETE!

Versiónde prueba

Versiónde prueba

Dificultad baja

Dificultad media

Dificultad alta

¡INSCRÍBETE!

volver al inicio

página anterior