Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Python ponavljanje

Pred tobom je IZAZOV koji se sastoji od 5 misija. Svladaj sve misije i osvoji status znalca tvoga razreda u poznavanju naredbi Pythona.

Svaka misija sastoji se od nekoliko zadataka.Na kraju svake misije pri uspješnom rješavanju dobit ćete broj koji je potrebno zapamtiti (zapisati). Kombinacijom dobivenom od svih riješeinh misija dobivate ključ kojim ćete otključati zadnju misiju i dobiti certifikat o vašoj uspješnosti

KRENI!

MISIJA 2

MISIJA 4

MISIJA 3

MISIJA 5

MISIJA 1

1. Kolika je vrijednost varijable a ako je naredba a= 11+5*7//2-1

22

55

27

47

2. Kolika je vrijednost varijable a ako je a=8*8//10%3

14

12

0

64

3. Kolika je vrijednost varijable b ako je b=(14//3>15%6)or(7!=15/2)and(13==26//2)

true

false

završena Misija 1

Broj dobiven ovom misijom je 7

završena Misija 1

Broj dobiven ovom misijom je 7

Neuspješno !!!

a= 4b=8a=a+bb=b+aa=a+bprint(a)

1. Što će se ispisati?

30

32

60

66

a= 5b=2a=3*a-bb=a+a=a+bprint(a)

2. Što treba upisati na mjesto znaka ?da bi se naredbom ispisa ispisalo 30?

15

12

8

4

?

A. x = (a + b) / (a - b) + 2 / a * bB. x = (a + b) / a – b + 2 / a * bC. x = (a + b) / a – b + 2 / (a * b)D. x = (a + b) / (a - b) + 2 / (a * b)

3. Koji je izraz ekvivalentan zadanomu matematičkom izrazu

A

B

C

D

završena Misija 2

Broj dobiven ovom misijom je 9

Neuspješno !!!

Što će se ispisati nakon izvođenja naredbi?

60

70

80

90

Za pisanje državne mature u svaku ispitnu prostoriju ide 15 učenika. Koje naredbe treba upisati umjesto a), b) c) kako bi se za učitani broj učenika ispisao broj potrebnih ispitnih prostorija?

n=int(input('unesi broj učenika'))if a) : print b) else: print c)

a) n%15>0b) (n//15)c) (n//15+1)

a) n%15==0b) (n//15)c) (n//15+1)

a) n//15>0b) (n%15)c) (n%15+1)

a) n%15==0b) (n//15+1)c) (n//15)

a) n%15!=0b) (n//15)c) (n//15+1)

Ivan, Petar i Marko skupljaju sličice nogometaša. Nitko od njih nema jednaki broj sličica. Koji od sljedećih algoritama za učitani broj sličica svakog od njih ispravno ispisuje ime onoga koji nema ni najmanje ni najviše sličica

završena Misija 3

Broj dobiven ovom misijom je 4

Neuspješno !!!

Što treba upisati u naredbi forfor k in range (___,___,__):print(k)da bi se ispisalo17 12 7 2

17,2,-5

17,1,-5

17,1,5

17,2,5

Što ispisuje sljedeći program?

8

9

-5

5

Neku utakmicu promatralo je 200 gledatelja . Razlikujemo tri cijene karte: za stajanje, sjedenje, tribine ( 50 kn, 100 kn, 200 kn) . Za svakog kupca karte unosi se podatak koju kartu je kupio 1-stajanje, 2-sjedenje, 3-tribina. Koji od sljedećih algoritama ispravno ispisuje ukupnu zaradu od prodaje karata za stajanje i tribine

završena Misija 4

Broj dobiven ovom misijom je 2

Neuspješno !!!

Unesi brojeve dobivene rješevanjem misija kako bi otključao/la svoj certifikat

Misija 1: ...

Unesi brojeve dobivene rješevanjem misija kako bi otključao/la svoj certifikat

Misija 1: 7Misija 2: ....

Unesi brojeve dobivene rješevanjem misija kako bi otključao/la svoj certifikat

Misija 1: 7Misija 2: 9Misija 3: ....

Unesi brojeve dobivene rješevanjem misija kako bi otključao/la svoj certifikat

Misija 1: 7Misija 2: 9Misija 3: 4Misija 4:....

Neispravna šifra, pokušaj popraviti ili kreni ispočetka