Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Guía básica para crear una presentación genial

Ámbits 1r d'ESO

Siguiente >>


El marc legal

Formes organitzatives i metodològiques

Seguiment i indicadors de millora


Treballar
per àmbits
en 1r d'ESO

molto_anacan@gva.es

IES Ifach
Calp

molto_anacan@gva.es

<< Anterior

El marc legal

Siguiente >>

1. INTRODUCCIÓN AL CURSOEl marc legal

Formes organitzatives i metodològiques

Seguiment i indicadors de millora

IES Ifach
Calp

Educación inclusiva. PMAR de 3º de ESO

Què és això de treballar per àmbits a 1r d'ESO

Enllaç

RESOLUCIÓ 29 de maig de 2020

Ámbits 1r d'ESO

<< Anterior

3. ARCGIS ONLINE

Formes organitzatives i metodològiques

Per a la planificació dels Ámbits de 1r de l'ESO ens hem basat substancialment en la RESOLUCIÓ del 29/05/2020 i en la nostra experiència en els Ámbits de Pmar i PR4

la página web de ArcGIS Online, podemos acceder a mapas, aplicaciones y herramientas publicadas por Esri y ArcGIS Online podemos usarlo en aula los docentes y nuestro alumnado de manera gratuita, como nuestro GIS en línea.

D'acord amb això aquesta és la programació didàctica del 3r de Pmar

IES Ifach
Calp

1. INTRODUCCIÓN AL CURSO


El marc legal

Formes organitzatives i metodològiques

Seguiment i indicadors de millora

Siguiente >>

D'entre tots els projectes i els productes el nostre alumnat ha triat com a favorits els següents recollits en aquesta presentació

Educación inclusiva. PMAR de 3º de ESO

Els productes del primer trimestre d´aquest curs estan en aquest padlet

Com ho fem

Què hem fet

Cartografíes de dones calpines

Ámbits 1r d'ESO

Programació didàctica del 1r de l'ESO

<< Anterior

3. ARCGIS ONLINE

Seguiment i indicadors de millora

Es fa molt necessari, a causa de la responsabilitat que existeix de formar tan bé com siga possible al nostre alumnat i de fer-lo de manera que siga visible i pública, justificar el perquè, el qui, el com i el quan s'ha ensenyat i com s'ha valorat l'aprés i el propi procés d'ensenyament posat en marxa.
Així mateix s'han d'incloure les propostes de millora de les estratègies de treball i de la recuperació dels estàndards, assenyalant, en cas necessari, els elements per a la revisió i modificació en la Programació Didàctica.

la página web de ArcGIS Online, podemos acceder a mapas, aplicaciones y herramientas publicadas por Esri y ArcGIS Online podemos usarlo en aula los docentes y nuestro alumnado de manera gratuita, como nuestro GIS en línea.

IES Ifach
Calp

1. INTRODUCCIÓN AL CURSO

El marc legal

Formes organitzatives i metodològiques

Seguiment i indicadors de milloraEducación inclusiva. PMAR de 3º de ESO

Quina és la nostra valoració dels resultats

Ámbits 1r d'ESO

Seguim

a 1r de l'ESO

+

+

1

2

3

4

6

5

7

Escuchar

+

EXEMPLE

EXEMPLE

Menú

+

+

+

Menú

+

Menú

+

Menú

+

Menú

+

Menú

+

Menú

PROJECTE

PROGRAMACIÓ

PROJECTE

PLUTJA DE IDEES