Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LINIA

katalog linia

KATALOG STRZEPCZ

Kursy języków obcych

Legimi

Metropolitalna

Karta do Kultury

Mała książka -

wielki człowiek

Email:

strzepcz@bpgl.pl

linia@bpgl.pl


Strefa Juniora działa w Bibliotece w Lini od 2018 roku. W naszym kąciku edukacji i zabawy dla dzieci odbywają się zajęcia dla grup, można nas odwiedzać także indywidualnie. Dotychczas mieliśmy przyjemność gościć około 500 dzieci z opiekunami ze szkół naszej gminy a także ze żłobka i przedszkola. Przeprowadziliśmy dla nich 35 spotkań z wykorzystaniem wspaniałych nowoczesnych i tradycyjnych książek, zabawek i gier. Zapraszamy do Strefy Juniora w Lini wszystkie dzieci do lat 8 w godzinach pracy Biblioteki: od poniedziałku do piątku od 9 do 17.

Pierwsza biblioteka gminna na terenie dzisiejszej gminy Linia powstała w Strzepczu 16 marca 1948 r. w siedzibie Zarządu Gminy. Obowiązki bibliotekarki powierzono nauczycielce Marii Richert. Do 31.01.1999 r. siedzibą biblioteki był lokal przy obecnej ulicy ks. Józefa Rotty w domu państwa Kos. Następnie biblioteka została przeniesiona do budynku Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego (dziś Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy), a w VII 2000 r. do lokalu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Biblioteka zmieniała kilkakrotnie swoją nazwę – gminna, gromadzka. Obecnie biblioteka w Strzepczu jest filią Biblioteki Publicznej Gminy Linia. 4 kwietnia 2002 roku Rada Gminy Linia podjęła uchwałę o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Linia, składającej się z biblioteki w Lini i filii w Strzepczu.

Biblioteka w Lini została założona w marcu 1958 r. Obowiązki bibliotekarki objęła wówczas Stanisława Mach, która pełniła je aż do emerytury w roku 2000. Lokalizację biblioteka zmieniała ośmiokrotnie. Były to kolejno: budynki GS, budynki prywatne i lokale w siedzibie gminy. Pomieszczenia w gminie były zmieniane aż trzykrotnie. Kolejną lokalizacją były budynki prywatne na ul. Długiej i Łąkowej. Ostatnią zmianą jaka nastąpiła było przeniesienie biblioteki do lokalu gminnego przy ulicy Szkolnej, gdzie znajduje się do dziś.

Nowo utworzona Strefa Juniora w Bibliotece w Strzepczu czeka na najmłodszych czytelników. Zajęcia indywidualne oraz w grupach będą możliwe po zniesieniu obostrzeń.