Want to make creations as awesome as this one?

Tramitació Certificat Digital: Representant Persona Jurídica (2020)

Transcript

EL CERTIFICAT DIGITAL

TRAMITACIÓ I GESTIÓ

QUÉ ES?

El certificat digital és un document digital que permet assegurar la identitat de la persona que firma el document electrònic. Garanteix:

 • La identificació de l'emissor.
 • L'autenticitat del document.
 • La confidencialitat de l'enviament.

 • Firmar electrónicament els documents amb plena validesa juridica.
 • Identificar-se de forma fefaent a Internet
 • Realitzar tota la mena de tràmits, especialment amb les Administracions Públiques.

FUNCIONS

EL CERTIFICAT DIGITAL DE LA FNMT - REPRESENTANT DE PERSONA JURIDICA

 • Expedit per CERES, organisme públic vinculat a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.
 • Permet realitzar tràmits amb Hisenda.
 • Validesa de 2 anys.
 • Preu de 16,94 €.
 • S’expedeix a la persona física que representa a una persona jurídica, és a dir, la presidència. Cada vegada que el o la representant de l’associació canvii s’haurà de sol·licitar un certificat nou amb el nou representant.


PAS 1: SOL·LICITAR EL CERTIFICAT DE DADES REGISTRALS DE L'ENTITAT.

S'ha d'assegurar que la Junta Directiva estigui correctament inscrita i actualitzada al Registre d’Associacions del Departament de Justícia, ja que el càrrec del representant del certificat ha d'estar vigent. Si la junta està actualitzada, hem de demanar el certificat de dades registrals. Es pot sol·licitar vía certificat digital, o bé presentant la sol·licitud de forma presencial a la OAC del Districte Administratiu (C/ Foc, 57) amb cita prèvia (http://gen.cat/citaprevia - 93 884 46 00)


- Associacions. http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001?moda=1
- Federacions. http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-federacio-00001?category=72e9341a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
- Fundacions. http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Obtencio-de-dades-registrals-duna-fundacio-00001?category=72e9341a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

PAS 1: SOL·LICITAR EL CERTIFICAT DE DADES REGISTRALS DE L'ENTITAT (CONTINUACIÓ)Aquest tràmit comporta una taxa d'11 € que s'ha d'abonar abans dels 10 dies hàbils següents, mitjançant targeta de dèbit / crèdit a través dels terminals de "Caixabank", ja que en cas contrari la sol·licitud s'entendrà desestimada.

En tot cas, el certificat ha d’estar expedit en els 15 dies anteriors a la sol·licitud del certificat digital i a l'acreditació de la identitat, que son els següents passos.

(*) Una altra opció és aprofitar el tràmit de renovació de la Junta Directiva i substituir el certificat de dades registrals pel document amb la junta renovada.


PAS 2: SOL·LICITAR EL CERTIFICAT DE REPRESENTANT DE PERSONA JURIDICA

A la pàgina web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, a través del següent enllaç:

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica

S'ha d'indicar el NIF de l'entitat i un correu electrònic, al que s'enviarà un codi de sol·licitud que s'ha d'imprimir, ja que serà necessari per al proper pas.


(*) Es recomana llegir atentament les consideraciones prèvies de configuració dels navegadors:
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/configuracion-previaPAS 3: ACREDITAR LA IDENTITAT DEL
SOL·LICITANT

 • Opció 1. AEAT. De forma presencial a les oficines de l'AEAT. (http://mapaoficinascert.appspot.com/).

Cal demanar cita prèvia, amb les dades de l'entitat, a través del següent enllaç: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TOCP-MUTE/Identificacion

Ha d’anar-hi la persona presidenta de l’associació amb el seu DNI original, el codi obtingut en el pas anterior i el certificat de dades registrals o document de junta renovada al que hem fet referència al pas 1.PAS 3: ACREDITAR LA IDENTITAT DEL
SOL·LICITANT (CONTINUACIÓ)

 • Opció 2. Correus. De forma presencial a les oficines de Correus. No es requereix cita prèvia, però la gestió està subjecte a una tarifa (desde 3,21 €).

Ha d’anar-hi la persona presidenta de l’associació amb el seu DNI original, fotocòpia del DNI, el següent formulari complimentat eléctronicament i signat (https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10780489/Formulario_solicitud_certificado_PJ_Correos.pdf) i el certificat de dades registrals o document de junta renovada al que hem fet referència al pas 1. ----> Indicar que es vol enviar aquesta documentació per Oficina de Registre Virtual (ORVE) a l'adreça DIR3 EA0028512 de la AEAT, que figura al formulari descarregat.

(*) Més informació: https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad/correos


PAS 4: DESCARREGAR EL CERTIFICAT

Abans de descarregar el certificat, cal esperar a que l'AEAT ens envii un mail autoritzant la descàrrega al correu que vam facilitar.
• Opció 1. Oficines AEAT. Termini de 2 a 24 hores.
• Opció 2. Oficines Correus. Termini de 2 a 4 dies hàbils.

El certificat s'ha de descarregar des del mateix ordinador desde el que es va sol·licitar, facilitant el CIF de l'entitat i el codi de sol·licitud que hem presentat a l'AEAT o hem fet constar al formulari de Correus, a través del següent enllaç: https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/descargar-certificado

En aquest pas, s'ha de fer efectiu el pagament del certificat (16,94 €) per mitjà de targeta de dèbit/crèdit o Mastercard.

PAS 4: DESCARREGAR EL CERTIFICAT
(CONTINUACIÓ)


(*) IMPORTANT. Durant tot el procés de sol·licitud del certificat l'ordinador no ha de patir cap canvi en el seu software (actualització del navegador, instal·lació de programes, formateig, etc.)

Un cop finalitzat el procediment, es generarà un fitxer que es podrà descarregar i instal·lar a l’ordinador.

Els certificats es guarden al navegador:
A Internet Explorer. Està a Eines/Opcions d'Internet/Contingut/Certificats.
A Mozilla Firefox. Està a Menú/Opcions/Privacitat i Seguretat/Seguretat/Certificats/Veure certificats.

Pas 1

Sol·licitar al Departament de Justicia el Certificat de Dades Registrals (11 €)

Pas 2

Sol·licitar el certificat digital de representant de persona jurídica a la pàgina web de la FNMT

Acreditar l'entitat del sol·licitant presencialment a l'AEAT o a les oficines de Correus

Pas 3

Descarregar el certificat des del mateix equip on es va sol·licitar + pagament (16,94 €)

Pas 4

RESUM DELS PASSOS A SEGUIR

INTERNET EXPLORER


És important realitzar còpies de seguretat per no perdre del certificat digital, o per exportar-lo a altres equips. A les rutes indicades a una diapositiva anterior, seleccionem el certificat i cliquem la opció "Exportar" (Explorer) o "Fer còpia" (Mozilla), i ens sortirà un assitent d'exportació:

CÒPIES DE SEGURETAT

1. A la primera pantalla, clicar "Següent".
2. A la segona pantalla, clicar "Exportar la Clau Privada" (Si no s'exportarà buit).
3. A la tercera pantalla, clicar "Següent".
4. Indicar la clau del certificat.
5. Clicar "Examinar" i s’obrirà una finestra per donar nom al certificat i la ruta on es vulgui guardar.
6. A l’última pantalla, clicar "Finalitzar".

MOZILLA FIREFOX


1. Indicar el nom del certificat i la ruta on es vol guardar, i clicar "Guardar".
2. Indicar la clau del certificat.

Moltes gràcies!

SERVEI D'ASSESSORAMENT I SUPORT ADMINISTRATIU A ENTITATS

favcastelldefels@gmail.com - 673 03 36 39

DE DILLUNS A DIJOUS DE 10:00 A 13:00 H
DIVENDRES DE 16:00 A 19:00 H.