Want to make creations as awesome as this one?

Dyrektor CDN s Sosnowcu

Transcript

32 292 72 50

DYREKTOR

dorotaszewczyk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Organizacja i zarządzanie oświatą

Trenermyślenia krytycznegoTrener międzynarodowego programu promującego zdrowie Przyjaciele ZippiegoTrenerAkademii Trenerów Grupowych

Germanista, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie

Wiedza i umiejętności z zakresu informatyki

Wiedza z zakresu zarządzania projektem europejskim

Wykształcenie w zakresie prawa finansowego i rachunkowości budżetowej w administracji publicznejWykształcenie w zakresie ochrony danych osobowych

Oligofrenopedagog

Doświadczony wykładowca i trener

Lider edukacji globalnejLider edukacji regionalnej

on line

Interactive content makes your audience participate actively and increases the time viewers stay with you.

GENIALLY

now