Want to make creations as awesome as this one?

nauczyciel-konsultant

Transcript

32 292 72 50wewn. 104

12:12

czerwiec 2020

YOU CAN WRITE A SUBTITLE HERE

BarbaraDudzicz

1

2

3

4

5

6

7

8

Nauczycieljęzyka polskiego (prowadzi sieć)Egzaminator matur z języka polskiego

Specjalista w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych (prowadzenie lekcji i zajęć rewalidacyjnych):oligofrenopedagogsurdopedagogterapeuta pedagogicznycałościowe zaburzenia rozwojowe (w tym autyzm i Zespół Aspergera)

Doradca zawodowy (prowadzi sieć doradców, pracuje jako doradca)

Tutor szkolny

Kompetencje w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek

Kwalifikacje do pracy z dorosłymi (w tym doświadczenie w pracy w szkołach dla dorosłych)

Wiedza z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi

Doświadczenie w prowadzeniu kursów kierownika wypoczynku

on line

Interactive content makes your audience participate actively and increases the time viewers stay with you.

GENIALLY

now