Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Què signifiquen cadascuna de les identitats i orientacions que avui conformen el col·lectiu LGTBI?

Fes clic a les banderes per descobrir la realitat del seu col·lectiu

Gai

En anglès, s'utilitza per parlar de tot el col·lectiu, però en català o castellà no. D'aquesta manera, a vegades s'anomena erroniàment el dia del Orgull LGTBI com dia de l'Orgull Gai.Els homes gais van començar a utilitzar aquest terme, que en anglès fa referència a una persona alegre i eixerida. En canvi, homosexual va ser acunyat per la medicina i els remetia a una patologia.Segons l'activista Elena Llongares, segurament és la dissidència més acceptada per la societat i la més visible.

És la paraula més popular, però no l'única, per referir-se als homes homosexuals: aquells que s'inclinen per les relacions sexoafectives amb persones del seu mateix sexe.

Lesbiana

L'orígen de la paraula lesbiana es remtona al segle V a. C a l'illa grega de Lesbos,. Allà hi vivia la poetessa Safa, que centrava la seva escriptura en l'amor cap a les dones i la seva bellesa.El col·lectiu lesbià, com tots els que conformen el moviment LGTBI és molt divers i complexe. Totes aquestes diferents identitats s'agrupen en el marc d'aquesta bandera, però cadascuna en té també una de pròpia.La realitat de les lesbianes avui en dia segueix sent més invisible que la dels gais, per la seva condició de dones i una manca d'espais. De fet, tal com denuncia Elena Longares, molt sovint es confon a parelles de dones amb amigues o germanes.

Paraula universal, però no l'única, per referir-se a les dones homosexuals: aquelles que s'inclinen per les relacions sexoafectives amb persones del seu mateix sexe.

Trans

Hi ha persones en les que el seu sexe biològic no es correspon amb la seva identiat sexual o de gènere. Aquestes són les persones trans.Segons Elena Longares, "l'autodeterminació del gènere és individual, de cada persona, ningú em pot dir si he de fer, o no, un trànsit".Durant molts anys, s'ha fet referència a les persones trans com a persones transexuals. Aquesta definció venia imposada des de la medicina i tenia unes connotacions de trànsit determinades, que incloien la cirurgia.A dia d'avui existeix un debat en el moviment feminista sobre si les dones trans s'han de considerar dones de ple dret, ja que van néixer amb els privilegis que suposa ser un home.

Concepte paraigües que s'utilitza per fer referència a les persones d'identitats diverses, entre elles les persones transgènere. També inclou la realitat drag o travesti, per exemple

Disfòria de gènereEl terme "disfòria" és oposat a "eufòria". D'aquesta manera, la disfòria de gènere es el disgust o malestar que pot sentir una persona amb el sexe biològic amb el que va néixer. Tot i que es un concepte relacionat amb les persones trans, algunes no la pateixen.

Bisexual

No cal que una persona bisexual hagi tingut relacions sexo-afectives amb els dos sexes per identificar-se com a tal. Així, si una dona bisexual té una relació sexoafectivaamb un home, no significa que deixi de ser bisexual per passar a ser heterosexual.Els termes pansexual i bisexual sovint han entrat en conflicte.En una societat eminentment monosexual, la bisexualitat ha estat sovint criticada i relacionada amb el vici. Segons Elena Longares "que t'agradi una persona del sexe oposat està bé, que t'agradi una persona del teu mateix sexe per molta gent no està bé però ho accepta. En canvi, el fet que t'"agradi tot" està relacionat amb un imaginari molt estigmatitzat."

Orientació sexual d'aquelles persones que poden sentir una atracció sexoafectiva per persones de més d'un gènere o sexe.

Pansexual

És un concepte que ha entrat en conflicte amb el de "bisexual". Per a aquests últims, "pansexual" és una idea trànsfoba.Elena Longares explica que la pansexualitat va néixer des d'un entorn no binari. A aquestes persones que no s'identifiquen ni amb el gènere masculí ni amb el femení els resultava violent identificar-se a elles mateixes com a bisexuals, ja que sentien que quedaven excloses de la definció. D'aquesta manera, van crear el terme pansexual, com una bisexualitat que les inclou.Tant "pansexual" com "bisexual" són conceptes que s'inclouen en el paraigües d'identitats plurisexuals.

Orientació sexual d'aquelles persones que senten una inclinació èrotico-afectiva per les persones amb independència de la seva identitat sexual, expressió de gènere o sexe biològic

Asexual

Orientació sexual molt invisibilitzada d'aquelles persones que no senten atracció sexual per ningú, i que tenen poc o gens d'interès en mantenir relacions sexuals.

Les persones asexuals es poden enamorar i mantenir relacions afectives. De la mateixa manera, la manca d'atracció sexual no evita que no puguin tenir relacions sexuals amb les seves parelles per complaure-les o per tenir fills.El concepte contrari a asexual seria alosexual. Una persona alosexual és aquella que sent atracció sexual per altres persones i de qui, alhora, en necessita la interacció. El concepte alosexual inclou tothom que no s'identifica com a asexual.També existeix, entre d'altres, la grisexualitat (persones que se senten atracció sexual en molt poques ocasions) o la demisexualitat (persones que senten atracció sexual per gent amb qui prèviament han establert un vincle emocional molt fort).

Hi ha una corrent més històrica del moviment LGTBI que no està gaire a favor de reivindicar l'asexualitat com a orientació sexual, i de fet hi ha hagut molt debat al respecte. Consideren que en el passat es va haver de lluitar molt per naturalitzar el sexe, com per ara parlar del no sexe. Així ho explica Elena Longares.

No binari

És un espectre dins la realitat trans. Poden no identificar-se amb cap gènere, amb els dos alhora o amb els dos de manera fluïda. No s'identifiquen amb només un gènere de manera estàtica i estable.

Les persones no binàries formen part del sistema sexual no binari. Aquest comprèn totes les sexualitats i les integra. Al mateix temps, no considera que existeixin anormalitats ni patologies.La base del sistema no binari, i per tant, de les persones que l’integren, és la idea d’una sexualitat plàstica. Així, entenen que existeixen tantes sexualitats com persones hi ha en el món.Dins el gènere no binari també s'hi troben les persones bigènere, demigènere, agènere i tercer sexe, entre d’altres.

Intersexual

La intersexualitat és una categoria que pertany al sexe biològic. Les persones intersexuals tenen característiques físiques dels dos sexes.Existeixen moltes variacions genètiques i hormonals que poden esdevenir en el sexe intersexual sense que aquestes s'hagin d'interpretar com errors.Un exemple de realitat intersexual és tenir característiques físiques d'un gènere però tenir la genètica de l'altre.Al nostre entorn, és un dels col·lectius més invisibilitzats, perquè mai ningú et diu que ets intersexual, sinó que et donen un diagnòstic clínic.

Paraigües que engloba totes les realitats de desenvolupament sexual diverses i diferents.

Gènere fluid

El gènere fluid forma part de les identitats de gènere que superen el sistema binari que classifica les persones en homes i dones. De totes maneres, hi ha gent que no considera el gènere fluid com una identitat del gènere no binari.El gènere fluid conviu amb els dos gèneres, i per tant no els nega ni els rebutja.La seva identificació amb un o altre gènere depèn de les circumstàncies de la persona, i pot anar variant segons els espais en que es troba o el seu moment vital, per exemple.

Les persones d'aquest col·lectiu a vegades se senten identificades amb el gènere masculí i d’altres amb el femení.