Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

2

3

4

6

5

7

8

9

10

1

11

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaim. J. Lompy w Katowicachzaprasza do interaktywnego spotkaniaz BalladynąJuliusza Słowackiego.

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNIE SPĘDZONY CZAS PRZY LEKTURZE BALLADYNY.

Juliusz Słowacki - wybitny polski poeta romantyczny, dramaturg, filozof, wizjoner. Urodził się 4 września 1809 w Krzemieńcu, zmarł 3 kwietnia 1849 w Paryżu.Wczesne lata spędził w Krzemieńcu i Wilnie. Ojciec Juliusza Słowackiego - Euzebiusz, był profesorem literatury polskiej w Liceum Krzemienieckim oraz na Uniwersytecie w Wilnie.Matka Salomea (z którą był przez całe życie bardzo związany uczuciowo) po stracie pierwszego męża została żoną profesora Uniwersytetu Wileńskiego Augusta Becu. Dzięki temu przyszły poeta miał kontakt ze środowiskiem intelektualnym, poznał m.in. Adama Mickiewicza. W latach 1825-28 studiował w Wilnie prawo.W okresie tym poznał m.in. Joachima Lelewela, braci Śniadeckich i ich siostrę - Ludwikę, która była pierwszą wielką miłością młodego poety. W 1829 rozpoczął pracę w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. W 1831 Adam Jerzy Czartoryski zaproponował mu pracę w Biurze Dyplomatycznym Rządu Narodowego. Jako kurier dyplomatyczny Rządu wyjechał do Drezna, później do Paryża, gdzie osiadł na stałe.Nad Jeziorem Genewskim Słowacki wydał trzeci tom swoich wierszy, przeżył też miłość do Marii Wodzińskiej. W roku 1838 wyruszył w podróż po Włoszech, Grecji, Egipcie, Palestynie i Syrii, którą opisał w "Podróży do Ziemi Świętej". Po powrocie do Paryża poeta związał się na krótko z Kołem Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego, z którym jednak wkrótce zerwał, aby rozwijać własną doktrynę filozoficzną. Jej założenia zawarte zostały m.in. w traktacie "Genezis z Ducha", który powstał latem 1844 r.Jan Zieliński, autor biografii Słowackiego pt. "SzatAnioł" pisze, że choć wiadomo, że poeta przeżył kilka wielkich miłości, jednak biografowi trudno się doszukać w życiorysie poety śladów jakiegoś dłuższego związku z kobietą. Zieliński podejrzewa, że Słowacki najbliżej był z księżniczką Charlottą Bonaparte - włosko-francuską arystokratką, prowadzącą w Rzymie słynny salon literacki. Słowacki był bardzo dyskretny, jeżeli chodzi o ten związek, jednak jego ślady można znaleźć m.in. w listach do matki.Mimoże gruźlica, na którąSłowacki cierpiałod dziecka podkopała jego zdrowie, poeta wyruszyłw 1848 roku do Wielkopolski, by wziąćudziałw powstaniu, jednak zamierzeńswych nie zrealizował. Wtedy teżostatni raz spotkałsięz matkąwe Wrocławiu. Rok później - 3 kwietnia 1849 roku - poeta zmarłw Paryżu na gruźlicę.W czerwcu 1927 roku szczątki Juliusza sprowadzono do kraju. Po uroczystościach w stolicy trumnę uroczyście przewieziono do Krakowa i złożono obok Mickiewicza i grobów królewskich na Wawelu.Z bogatej twórczości Słowackiego najbardziej znane są dramaty "Kordian" (1834), "Balladyna" (1839), "Mazepa" (1840), "Lilla Weneda" (1840), "Sen srebrny Salomei" (1844), poemat dygresyjny "Beniowski" (1841), poemat "Król-Duch" oraz wiersze m.in. "Grób Agamemnona", "Testament mój".Netografia:https://dzieje.pl/postacie/juliusz-slowacki-1809-1849https://cultur.pl/pl/tworca/juliusz-slowackiże Słowacki wielkim poetą był próbuje udowodnić nam Barbara Kurdej-Szatan i aktorzy Teatru Muzycznego w Gdynihttps://www.youtube.com/watch?v=TNqlzVpheRU

"Pierwsza wzmianka o Balladyniepojawiła się w liście do matki z 18 grudnia 1834 roku (...)Od ostatniego mego listu(...)napisałem nową sztukę teatralną - niby tragedię pod tytułemBalladina. Z wszystkich rzeczy, które dotychczas moja mózgownica urodziła, ta tragedia jest najlepszą - zwłaszcza że otworzyła mi nową drogę, nowy kraj poetyczny, nietknięty ludzką stopą, kraj obszerniejszy niż ta biedna ziemia, bo idealny. Zobaczysz kiedyś, Mamo kochana, co to za dziwna kraina - i czasy. Tragedia cała podobna do starej ballady, ułożona tak, jakby ją gmin układał, przeciwna zupełnie prawdzie historycznej, czasem przeciwna podobieństwu do prawdy. Ludzie jednak, starałem się, abybyli prawdziwymi i aby w sercu mieli nasze serca...Dramat został ostatecznie ukończony w roku 1834. Przez parę lat przeleżał w rękopisie, a drukiem ukazał się dopiero w lipcu 1839 r. (...) Już z powyższego cytatu można było wnioskować, że poecie nie chodziło o realistyczne zobrazowaniekonkretnej epoki historycznej, lecz o prezentację uniwersalnego, międzyepokowego modelu polskiego losu".Zaczerpnięto z:Słowacki J., Balladyna, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów, 1990, s. 6-7Balladyna– to dramat poświęcony bajecznym dziejom narodu, po części jako przewrotna interpretacja prapoczątku z wykorzystaniem szekspirowskiej fantazji rodem ze Snu nocy letniej. Balladyna to jednak przekroczenie ram komizmu i tragizmu autora Hamleta. Słowacki łączy bowiem technikę szekspirowską z romantyczną koncepcją winy i kary. Zło lęgnie się wszędzie, jak u Szekspira w Makbecie, okazja wywyższenia nawet w chłopskiej chacie rodzi demony, a Balladynępo osiągnięciu swego celu – korony i wszechwładzy – poczynają trapić wyrzuty sumienia. Jednak w świat bohaterów interweniuje porządek wyższy – kiedy bohaterka przekracza granice wiarołomstwa (odrzucenie matki), ginie rażona piorunem. Wcześniej powiada: Będę żyła, jakby nie było Boga. Jej śmierć to zasłużony wyrok, który dosięga ją z mocy bądź Najwyższego, bądź z wewnętrznego rozdarcia bohaterki. U genezy tego wyroku tkwi ironia romantyczna – życie ludzkie jest igraszką trafu, a baśniowe postaci Goplany, sylfów czy błazeńskiego Grabca ukazują świat jako ring walki bez jasnych reguł, gdzie splątanie ludzkich losów staje się rezultatem metafizycznych zabaw i przebieranek.Zaczerpnięto z:Miłkowski T., Termer J., Leksykon lektur szkolnych, Wydawnictwo Graf-Punkt, Warszawa, 1996, s. 298.z innego źródła:https://lekturygimnazjum.pl/balladyna/geneza-balladyny/

ZAPRASZAMY DO WYSŁUCHANIA FRAGMENTU BALLADYNY - AKT IIhttps://www.youtube.com/watch?v=PuHAfmlyHbA

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ

ODSYŁAMY DO SZCZEGÓŁOWEGO OMÓWIENIA UTWORU. https://www.youtube.com/watch?v=S-W4cJVj2J4

ZWIASTUN FILMU "BALLADYNA" - DLA KINOMANIAKÓW WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN PRZYGOTOWAŁO SERIĘ FILMÓW EDUKACYJNYCH https://www.youtube.com/watch?v=MrX2Qff2i-Y

https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2020/Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Kancelaria / Narodowe Czytanie / 2020 BalladynaBalladyna Juliusza Słowackiego l ekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania Wspólne czytanie utworu odbędzie się w sobotę 5 września 2020 roku. Z...Prezydent

https://www.youtube.com/watch?v=GcSLgztTTD0