Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

LITERACY DAY QUOTE

Click-to-action

EXPLORER'S EMPORIUM SCIENCE WORKSHOP

Click-to-action

TCEA PLN

Click-to-action

ELVIS PRESLEY

Click-to-action

CONSIGLI PER LA DAD

Click-to-action

Transcript

wszystkim...,Dziękujemy,Nie potrzebuję skrzydeł, by latać. Potrzebuję ludzi, dzięki którym nie upadnę ,To już koniec roku szkolnego, z uwagi na zdalne nauczanie, nietypowego, trudnego i wyjątkowo pracowitego. Zdajemy sobie sprawę i doceniamy jak wielki wysiłek włożyli nauczyciele i rodzice w edukację dzieci. To dla nas wszystkich była „wyjątkowa lekcja”, bez Was nie osiągnęlibyśmy tak wiele. Dziękujemy za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w zdalną działalność edukacyjną naszej szkoły. To dzięki Państwu nauka naszych uczniów mogła przebiegać w takiej formie. Dziękujemy za mobilizowanie dzieci dowykonywania ćwiczeń, zadań, projektów utrwalających dotychczasową wiedzę i umiejętności, atakże zapomocumożliwiającą dalszą realizację podstawy programowej. Dziękujmy zazrozumienie,wzajemną życzliwość, wspieranie, pomoc i dyscyplinowanie. Dziękując za wysiłek i współpracę, życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły przede wszystkim zdrowia, spokoju, wytrwałości oraz NORMALNOŚCI. Cieszmy się z każdego słonecznego dnia. Niech wakacje będą pełne wyzwań i atrakcji, niech trudny czas pandemii odejdzie w zapomnienie. Mamy nadzieję, że zatęsknicie za szkołą i wszyscy spotkamy się zdrowi, z zapasem sił w nowym roku szkolnym.