Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dziękujemy

wszystkim...

Nie potrzebuję skrzydeł, by latać.
Potrzebuję ludzi, dzięki którym nie upadnę

To już koniec roku szkolnego, z uwagi na zdalne nauczanie, nietypowego, trudnego i wyjątkowo pracowitego. Zdajemy sobie sprawę i doceniamy jak wielki wysiłek włożyli nauczyciele i rodzice w edukację dzieci. To dla nas wszystkich była „wyjątkowa lekcja”, bez Was nie osiągnęlibyśmy tak wiele.
Dziękujemy za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w zdalną działalność edukacyjną naszej szkoły. To dzięki Państwu nauka naszych uczniów mogła przebiegać w takiej formie.
Dziękujemy za mobilizowanie dzieci do wykonywania ćwiczeń, zadań, projektów utrwalających dotychczasową wiedzę i umiejętności, a także za pomoc umożliwiającą dalszą realizację podstawy programowej.
Dziękujmy za zrozumienie, wzajemną życzliwość, wspieranie, pomoc i dyscyplinowanie.
Dziękując za wysiłek i współpracę, życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły przede wszystkim zdrowia, spokoju, wytrwałości oraz NORMALNOŚCI. Cieszmy się z każdego słonecznego dnia. Niech wakacje będą pełne wyzwań i atrakcji, niech trudny czas pandemii odejdzie w zapomnienie. Mamy nadzieję, że zatęsknicie za szkołą i wszyscy spotkamy się zdrowi, z zapasem sił w nowym roku szkolnym.
https://www.youtube.com/watch?v=-ki96A1FH78


https://www.youtube.com/watch?v=-ki96A1FH78