Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

Transcript

obrnutaučionica,collaboration,Flip your Classroom to Promote Communication and Collaboration,start,flippedlearning,Milica vukadin, b.ed.kristina grujić, B.Sc.Eng.,Kako se obrnuta učionica primenjuje u učenju na daljinu? ,Šta je flipped learning ili obrnuta učionica? ,INDEX,Kako se obrnuta učionica primenjuje u učionici? ,INDEX,Kako se Blumova taksonomija ciljeva transformiše u obrnutoj učionici? ,Koji su koraci za razvoj obrnute učionice? ,Koje su česte aktivnosti tokom jednog obrnutog časa? ,Veštine 21. veka – komunikacija, saradnja i obrnuta učionica; ,Kako se izrađuje video sadržaj koji će se koristiti u obrnutoj učionici? ,Koji se problemi u nastavi mogu rešiti upotrebom obrnute učionice?,šta je to obrnuta učionica?,what is flipped learning?,Koji deo instrukcije se adaptira?,Kako se ta adaptacija postiže?,QUOTE,…vežba i primena naučenog koja se obično dešava samostalno, van učionice se događa u učionici, a uvođenje novog gradiva koje se obično dešava tokom časa je dato kao zadatak pred čas kroz video, interaktivne testove ili neki drugi vid digitalnog alata. ,Szparagowski, Raymond, "The Effectiveness of the Flipped Classroom" (2014). Honors Projects. 127.,blended learning methods,blended learning,blended learning,flipped learning as one of the,Kompletna instrukcija se dešava online.,distance learning,Deo instrukcije se dešava u učionici.,učenje na daljinu,basic steps of the flipped classroom,kratka priprema za učestvovanje u aktivnostima tokom nastave ,OSNOVNI METODIČKI KORACI OBRNUTE UČIONICE ,provera razumevanja i proširivanje znanja. ,tokom primena koncepta i diskusija sa feedbackom,before the lesson,during the lesson,after the lesson,*bLOOM'S TAXONOMY,+ INFO,,koji su najčešći problemi u učionici koji se mogu rešiti obrnutom učionicom?,What are the most common classroom problems that can be resolved by using flipped learning?,,classroom problems,03,01,grading theactivities,reflection and development,flipped homework,06,04,preparing the students,activities afterthe lesson,Choosing the topic,detailed steps for developing a flipped learning classroom,02,05,Detaljni koraci za razvijanje obrnute učionice,start,05,05,lms platforms,summary-based,1,1 question only,low-structured,1 question only, summary-based, used to promote writen discussion among students and prepare them for their individual classess,Short module,2,Must complete all items,high-structured,Video+transcript+a short quiz+a discussionDISTANCE OR BLENDED LEARNING,an example of an explainer video,CREATING A VIDEO,IZRAĐIVANJE VIDEA,+ INFO,Osnovni tipovi alata u obrnutoj učionici,basic types of tools used in the flipped classroom,digital tools,+ INFO,intermediate & advanced tools for the flipped learning classroom,advanced tools,intermediate tools,alati srednjeg nivoa,alati naprednog nivoa,click here if you are an english teacher,in-class learningand discussion,activities used for,Aktivnosti za rad tokom časa,,,collaboration,communication,Na koji način aktivnosti koje smo predstavili utiču na razvoj komunikacije?Koja aktivnost može biti vrlo efikasna kada je u pitanju komunikacija?,Na koji način aktivnosti koje smo predstavili utiču na razvoj saradnje?Koja aktivnost može biti vrlo efikasna kada je u pitanju saradnja?,promoted by using flipped classroom,21st century skills,Cilj aktivnosti je da se stvori mala baza aktivnosti koja će olakšati pripremu prve obrnute učionice! ,Opišite je najkraće moguće u komentaru na Edmodu. Možete dodati i link, sliku, video i svoj mail ukoliko želite da se povežete sa kolegama i imate zajedničku aktivnost. ,describe it shortly,on edmodu,the goal of the activity,zajednička brainstorming aktivnost,Think about the activity,Razmislite o jednoj aktivnosti koju često sprovodite u svojoj učionici a koju biste mogli da izvrnete. ,let's brainstorm together,Zajednička brainstorming aktivnost - 5 minuta za pisanje aktivnosti,5 minutes to think and write,Analiza aktivnosti,Activity analysis - Let'ssee your ideas!,Koje su pozitivne strane obrnute ičonice?,what are the benefits of the flipped classroom?,solving problems,+ INFO,,,tutorijali,alata na srpskom jeziku,q and asession!,Vaspitač, nastavnik engleskog jezika, course & curriculum designer,Milica vukadin,Senior software engeneer - aka. programira mnogo!,kristina grujić,webinar presenter,webinar moderator,thank you!see you in another webinar!