Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

3 TIPS FOR AN INTERACTIVE PRESENTATION

Presentation

MASTER'S THESIS ENGLISH

Presentation

Transcript

"Promyczkowewiadomości",,o czym w ostatniejczęści?,1. Nauczanie zdalne2. Logopedia - czynniki warunkujace rozwój mowy dziecka3. Matematyka - bystre dziecko4. Plastyka - artystyczne dusze5. Bezpieczne wakacje,",",Janusz Korczak,Nie takie ważne, aby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział. Nie żeby umiał na pamięc, a żeby zrzumiał, Nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało,"Naszym zadaniem jest przygotować dziecko do dorgi, a nie drogę dla dziecka",nauczanie zdalne,1 ,Nikt z nas niespodziewał się, że ten rok potoczy się tak jak się potoczył... Rok szkolny 2019/2020 dobiega końca, a my mamy nadzieje, że Państwo ten trudny czas będą jednak wspominać dobrze. Staraliśmy się aby dzieci miały dostęp do przeróżnych materiałów dzięki, którym pomimo tego, że nie mogły spotkać sie z kolegami i paniami w przedszkolu rozwijały się i zdobywły wiedzę.Mamy nadzieję, że we wrześniu będziemy mogli się spotkać już w przedszkolu :)Dziękujemy wszystkim przedszkolakom za ten rok!,Drogie Dzieci i drodzy Rodzice!,+,Logopedia - czynniki warunkujacerozwój mowy dziecka,,2 ,Dzieci różnią się pod względem opanowania umiejętności mówienia. Są dzieci, u których tempo rozwoju mowy jest szybkie i takie, u których jest ono wolniejsze. Jedne szybko bogacą swój słownik, inne zaś znają zaledwie kilka wyrazów. Różnice te mogą dotyczyć wszystkich wskaźników, m.in. wymowy, zasobu słownictwa, rozumienia mowy, gramatycznej struktury wypowiedzi. ,,http://przedszkole-promyczek.pl/dla-rodzicow/,,Polecamy scenarusze zajęć logopedycznych,,Mowa jest niezwykle złożoną czynnością, na którą wpływają zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Wśród nich można wyróżnić: ,1. Niezaburzony rozwój psychomotoryczny – niezwykle ważne są tu prawidłową budowa oraz funkcjonowanie układu nerwowego, a także brak defektów sensoryczno – motorycznych, szczególnie narządów mowy i słuchu.2. Ogólny poziom intelektualny – wyższy poziom intelektualny wpływa na szybsze przyswajanie systemu językowego. Jednak słabszy rozwój mowy nie musi oznaczać niższego poziomu inteligencji. Opóźnienia w opanowaniu umiejętności porozumiewania się mogą dotyczyć tylko niektórych aspektów, np. mowy czynnej przy całkowicie zachowanym rozumieniu.3. Zdolności specyficzne – są to uzdolnienia językowe. Zalicza się do nich m.in.: ,,a) Płynność słowną, rozumianą jako szybkie dobieranie odpowiednich słów na konkretną sytuację;b) Rozumienie słów, czyli umiejętność wytłumaczenia znaczeń słów, czytanie ze zrozumieniem; ,4. Aktywność dziecka we wczesnym dzieciństwie – niemowlęta różnią się pod względem ogólnego poziomu i kierunku aktywności. W czasie rozwoju u jednych dominuje potrzeba poznawania, która wiąże się z czynnościami typu eksploracyjnego, u drugich potrzeba ekspresji charakteryzuje się nasilonymi zachowaniami pozawerbalnymi, takimi jak mimika, gesty, wokalizację.,5. Płeć dziecka – na ogół uważa się, że dziewczynki wcześniej zaczynają mówić, szybciej opanowują podstawy systemu językowego. Wynika to z różnić neurofizjologicznych, m.in. wpływu testosteronu na rozwój lewej półkuli mózgu. Istotna jest tu także późniejsza mielinizacja włókien ruchowych u chłopców niż u dziewczynek. Z niektórymi różnicami w rozwoju mowy wiąże się niekiedy wychowanie dziecka przez rodziców. Chodzi tu głównie o więź emocjonalną, a dokładnie o relacje córka – matka, syn – matka. Dziewczynkom stwarza się więcej okazji do stymulowania początkowych reakcji głosowych, a w późniejszym okresie do motywowania ich do reakcji werbalnych.,,6. Ogólne warunki społeczność – wychowawcze – warunki, w jakich wychowuje się dziecko, odgrywają bardzo duże znaczenie dla rozwoju ich mowy. Szczególnie ważne są tu takie cechy, jak:a) Zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka, głównie potrzeby bezpieczeństwa i miłości;b) Istnienie odpowiednich wzorców językowych oraz bodźców motywujących do mówienia. Chodzi tu zarówno o kontakt dziecka z innymi osobami, jak i o prawidłową wymowę rodziców lub/i opiekunów. Poprzez naśladownictwa mogą bowiem, zostać nabyte pewne wady mowy;c) Pozycja dziecka w rodzinie, czyli czy jest to dziecko najmłodsze, najstarsze, a może jest jedynakiem;d) Rola i model komunikacji, jaki występuje w rodzinie. Jeśli przeważa kod ograniczony, to dziecko ma słabsze szanse na opanowanie kodu rozwiniętego. Będzie to miało swoje odbicie zarówno w rozumieniu, jak i tworzeniu wypowiedzi;e) Świadoma praca rodziców nad rozwojem mowy dziecka, czyli różnorodne zadania i zabawy połączone z aktywnością słowną, m.in. czytanie książeczek, gry językowe, rozmowy, poprawianie błędów oraz tłumaczenie pewnych zjawisk językowych. ,,3,Matematyka - bystre dziecko,Kształtowanie kompetencji matematycznych w wieku przedszkolnym ,Umiejętności, które pozwolą dziecku zrozumieć pojęcia matematyczne to np.:• koncentracja uwagi• prawidłowa koordynacja wzrokowo-ruchowa• odporność emocjonalna, czyli chęć podejmowania dalszych działań, pomimo napotykanych trudności, odporność emocjonalna na sytuacje trudne intelektualnie ,Na co powinniśmy zwrócić uwagę:• Kłopoty z koncentracją – brak umiejętności odtwarzania prostych rytmów, wzorów.•Kłopoty z zapamiętywaniem – dziecko potrzebuje dobrze rozwiniętej pamięci dowolnej, by mogło przechowywać duże ilości informacji, a następnie skutecznie je wykorzystywać.• Zaburzenia orientacji w przestrzeni – jeśli dziecko nie lubi zabaw ruchowych. Ćwiczeń gimnastycznych może to być przyczyną słabej orientacji przestrzennej. W późniejszym okresie dzieci z obniżoną orientacją przestrzenną mogą odwracać kształty, pisać w lustrzanym odbiciu, mieć problem z rozplanowanie elementów na rysunku.• Brak zainteresowania zabawami konstrukcyjnymi – brak zainteresowania klockami, ich kolorystyką, kształtami.• Mała odporność emocjonalna – przydatną cechą jest umiejętność panowania nad sobą. Nie możemy też dawać dziecku wygrywać tylko dlatego żeby się nie złościło.math kids,,Wspomaganie kompetencji matematycznych. Edukacja matematyczna musi być połączona z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz z ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym najlepiej jak wszystko odkrywają sami. Dlatego zamiast tłumaczyć, dlaczego tak jest, lub skąd się to wzięło, lepiej skłonić je do obserwacji lub wykonania doświadczenia, gdyż jest to najlepszy sposób na zrozumienie złożoności zjawisk. Dojrzałość matematyczną dziecko musi samo zdobyć, odkryć i wypróbować. My powinniśmy stworzyć mu do tego odpowiednie warunki.,plastyka - artystyczne dusze,,Dziecko w wieku przedszkolnym interesuje się otaczającą rzeczywistością: poszukuje, bada, obserwuje. Trzeba wykorzystać każdą chwilę, aby rozbudzać jego ciekawość oraz rozwijać posiadane, wrodzone zdolności. Dzieci myślą w sposób magiczny. Znajduje to odzwierciedlenie w ich obrazkach. Spontanicznie namalowane rysunki, które przykuwają uwagę, to życie młodego człowieka, realny i fantastyczny świat widziany oczyma dziecka. ,Wskazówki dla twórczości plastycznej dziecka :,• Zapewnij dziecku różnorodne materiały plastyczno-techniczne potrzebne mu do podjęcia działalności, swobody wyboru materiału i tematu.,• Zapewnij dziecku czas i miejsce na przemyślenie rysunku i jego wykonanie.,• Ciesz się z każdej wykonanej pracy plastycznej swojego dziecka i zachęcaj je do tego, by kończyło rozpoczęte działania, przez co uczysz je wytrwałości.,• Rozmawiaj na jej temat – pytaj, delikatnie sugeruj co ci się podoba w rysunku a co można inaczej przedstawić. A jeśli coś cię niepokoi czy dziwi subtelnie porozmawiajcie o tym. Daj mu czas, aby opowiedziało, co namalowało, ulepiło.,• Nie oceniaj kategoriami: brzydki-zły, ładny-dobry. Mów: Ale się napracowałeś, ale oryginalny rysunek….itp.,• Pozwól dziecku na samodzielność wykonania pracy, chyba że prosi cię o jakąś wskazówkę czy pomoc, wtedy nie odmawiaj!,4,,MASY PLASTYCZNE,,,,- Wspomagają rozój mowy- Wspierają kreatywność- Usprawniają motoryke dużą- Wspierają rozwój poznawczy- Koncntrują uwagę na wykonywanym działaniu,jakie są ich zalety:,,,- Wzmacniają wiarę we własne moŻliwości- Uwalniają ekspresję twórczą- Wspierają samodzielność i współpracę- Usprawniają motorykę małą (dłonie )- Wspomagają budowanie świadomości ciała i przestrzeni,,Masy plastyczne – wpływ na rozwój dziecka oraz pomysł na wakacyjne zabawy,Masy plastyczne – kolorowe, pachnące, bardziej miękkie od modeliny czy plasteliny. Dostarczają wielu doznań i oddziałują na dziecięcą wyobraźnię. Stymulują wszystkie zmysły: węch, wzrok, dotyk oraz smak. Są doskonałym pomysłem na efektywne spędzanie czasu z dzieckiem, mają ogromny wpływ na jego rozwój.,Podczas ugniatania, formowania, zwijania, szczypania czy dłubania dziecko ćwiczy motorykę małą czyli sprawność dłoni i palców. Masy plastyczne są idealnym środkiem ekspresji. Mają terapeutyczną moc – działają wyciszająco, odprężająco, redukują stres. Wspierają rozwój mowy i wiarę we własne możliwości.,Jak zrobić masę plastyczną ?,Jak zrobić masę plastyczną ?,CIASTOLINA:• mąka pszenna• olej• woda• barwniki spożywcze (wymieszane wcześniej w małej ilości gorącej wody) ,GLUT:• mąka ziemniaczana• woda• barwniki spożywcze (rozpuszczone wcześniej w gorącej wodzie)• odrobina oleju,,,,,5,Bezpieczne wakacje,Na wakacje ruszać czasZa dni kilka –o tej porze, będę witać polskie morze.Bo najbardziej mi się marzy, żeby bawić się na plaży.A ja chciałbym dotknąć chmury i dlatego jadę w góry.Razem z mamą, razem z tatą w górach lubię spędzać lato.Ja na morze nie mam czasu. Wolę jechać het- do lasu.I tam z dziadkiem zbierać grzyby albo w rzece łowić ryby.Dla mnie to najlepsza pora żeby wskoczyć do jeziora.Nie chcę w upał chodzić w góry. Wolę jechać na Mazury.Morze, góry, las i rzeka; Wszystko to już na nas czeka.Bo zaczęło się już lato Jedźmy mamo, jedźmy tato. ,Zapamiętaj!,- Chroń głowę przed słońcem!-Używaj kremów z ochronnym filtrem!- Pływaj tylko w miejscach dozwolonych!- Gdy jedziesz autem zapinaj pasy bezpieczeństwa!- W upalny dzień pij dużo wody!,- W górach zawsze spaceruj po wyznaczonych trasach!- Nie rozpalaj ogniska w lesie!- Nigdy nie rozmawiaj z nieznajomymi!- Podczas wycieczek rowerowych załóż kask na głowę!,Dziękujemy!,Opracowały:,Agnieszka Goliszewska Ewa TraczykKatarzyna Sychowska,Przedszkole nr 2 "Promyczek" w Błoniu