Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ABOUT AUSTRALIA

Timeline

SERVIER BULGARIA

Timeline

Transcript

g. 20:00 - otwarcie formularza zapisów.,Info,Po wypełnie- niu formu-larza,Dni wyjazdu dwóch turnusów diecezjalnego "planu B",z diakonią deuterokatechumenatu,03.07,36 h,zapisy uczestników narekolekcje planu B,klik,21.06,13.07 i 20.07,W ciagu 3 dób po mailu potwierdzającym nalezy dokonać wpłaty 400 zł. 200 zł stanowi bezzwrotny zadatek. Wpłata stanowi deklarację wyjazdu. Nie ma stacjonarnych zapisów.,Oczekiwanie na maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia z danymi do przelewu,kartą uczestnika do druku i innymi informacjami.,Zamknęcie zgłoszeń na wyjazd w pierwszym terminie o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc.