Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

zapisy uczestników na rekolekcje planu B

z diakonią deuterokatechumenatu

g. 20:00 - otwarcie formularza zapisów.

36 h

21.06

13.07 i 20.07

Po wypełnie- niu formu-larza

03.07

klik

W ciagu 3 dób po mailu potwierdzającym nalezy dokonać wpłaty 400 zł. 200 zł stanowi bezzwrotny zadatek. Wpłata stanowi deklarację wyjazdu. Nie ma stacjonarnych zapisów.

Dni wyjazdu dwóch turnusów diecezjalnego "planu B"

Info

Na zbiórkę każdy stawia się z wydrukowaną, uzupełnioną i podpisaną przez rodziców kartą uczestnika. W tym: oświadczenia związane z COVID-19 muszą być złożone w dniu rozpoczęcia rekolekcji z datą 13.07 lub 20.07.

Oczekiwanie na maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia z danymi do przelewu,kartą uczestnika do druku i innymi informacjami.

Zamknęcie zgłoszeń na wyjazd w pierwszym terminie o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

wierzę

w Boga Ojca

Pozdrawiamy DDD

Co to jest wspólnota?